Ogłoszenia o konkursach

Wsparcie eksperckie i finansowe (Ministerstwo Rozwoju)

Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskich innowacyjnych MŚP oraz MŚP działających w branżach wysokich technologii. Beneficjenci: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy Nabór od IV kwartału 2016 r.
czytaj więcej

(Premia na Horyzoncie)

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących...
czytaj więcej

(Mobilność Plus)

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych...
czytaj więcej

(Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and process)

Specific Challenge: Research results should be taken up by industry, harvesting the hitherto untapped potential of nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing technologies. The goal is to create added value by...
czytaj więcej

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (POIR, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, PARP)

czytaj więcej

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (POIR, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, PARP)

czytaj więcej

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (POIR, Regionalny Program Województwa Mazowieckiego)

Na co (m.in.): zakup od wykonawcy (jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.
czytaj więcej

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (POIR, Regionalny Program Województwa Mazowieckiego)

Badania związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
czytaj więcej

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (POIR, Regionalny Program Województwa Mazowieckiego)

Badania związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Nabór od 6.06.2017
czytaj więcej

(Governing innovation of nanotechnology through enhanced societal engagement )

Specific Challenge: In order to foster responsible research and innovation (RRI) in nanotechnologies, innovative processes are needed to improve the responsiveness of research & innovation processes to public values and concerns, and to...
czytaj więcej
1 2 3