Ogłoszenia o konkursach

⇚ powrót

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (POIR, Regionalny Program Województwa Mazowieckiego)

Na co (m.in.): zakup od wykonawcy (jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/3757=716/3757=716#765/3757=716#718/3757=716#728/3757=716#731/strona=4/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwa

Dodatkowe informacje:

Termin składania wniosków
2017-01-30