Ogłoszenia o konkursach

⇚ powrót

(Premia na Horyzoncie)

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu. Program przeznaczony jest dla jednostek naukowych, które mają podpisaną umowę na realizację projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Dziedziny - Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu Dziedziny - wszystkie priorytety i cele szczegółowe programów Horyzont 2020 oraz Euratom, z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”. Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń stanowią: - 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro, - 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro, Dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.

Wnioski przyjmowane są od dnia ogłoszenia naboru, w sposób ciągły

Więcej informacji pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premia-na-horyzoncie.html

Dodatkowe informacje:

Termin składania wniosków
2018-12-31