Ogłoszenia o konkursach

⇚ powrót

(Mobilność Plus)

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej. Dla kogo: Młody naukowiec (do 35. roku życia) Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu Miesięcznie 10 000 zł/uczestnika programu, 2 000 zł/współmałżonka i 1 000 zł/każde niepełnoletnie dziecko uczestnika programu. Jeśli zagraniczny ośrodek naukowy zlokalizowany jest w kraju należącym do OECD, kwoty te podwyższa się o 30%. Koszty podróży: W ramach programu pokrywany jest koszt podróży ww. osób. Kwota na podróże wynosi od 1 000 do 8 000 zł/osobę, w zależności od odległości do przebycia i jest przyznawana raz na pełne 6 miesięcy pobytu ww. osób za granicą.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html

Dodatkowe informacje:

Termin składania wniosków
2018-12-31