Ogłoszenia o konkursach

2-gi polsko-berliński konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki (PL-DE Fotonika (NCBR-SenWTF))

W dniu 5 lutego 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze...
czytaj więcej

TWINNING-2 (H2020-TWINN-2015)

The specific challenge is to address networking gaps and deficiencies between the research institutions of the low performing Member States and regions and internationally-leading counterparts at EU level. Driven by the quest for...
czytaj więcej

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) (H2020-MSCA-RISE-2015)

Objective: The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science...
czytaj więcej

X edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców (Stypendia mł. nauk.- MNiSW)

Wnioski o stypendia mogą być składane od 2 stycznia 2015 r. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku. Wnioski o przyznanie stypendium...
czytaj więcej

6 konkurs w Programie LIDER (LIDER)

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie...
czytaj więcej

ERC-2015-StG (ERC Starting Grants)

Granty te są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się...
czytaj więcej

Konkurs OPUS 8 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (OPUS - NCN)

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i...
czytaj więcej

Konkurs PRELUDIUM 8 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (PRELUDIUM - NCN)

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech. Osoba...
czytaj więcej

Konkurs SONATA 8 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (SONATA - NCN)

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego (3), przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w...
czytaj więcej

IV konkurs w ramach Programu Patent Plus (Patent Plus - NCBR)

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W jego ramach...
czytaj więcej
1 2 3