Ogłoszenia o konkursach

I konkurs w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” (BioSTRATEG - NCBR)

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są: 1) Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo...
czytaj więcej

ERA.Net RUS PLUS - S&T CALL FOR PROPOSALS (ERA-NET)

Otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce SCIENCE & TECHNOLOGY (S&T). Temat konkursu: 1. Nanotechnologies 1.1 Advanced nano-sensors for environment and health 1.2 Novel...
czytaj więcej

II konkurs w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” (STRATEGMED - NCBR)

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych mający charakter interdyscyplinarny. GRUPA TEMATYCZNE: a) kardiologia i kardiochirurgia b) onkologia c) neurologia i zmysły d) medycyna regeneracyjna
czytaj więcej

HARMONIA 6 (HARMONIA - NCN)

Konkurs HARMONIA 6 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w...
czytaj więcej

SONATA BIS 4 (SONATA BIS - NCN)

Konkurs SONATA BIS 4 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego (1), realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2...
czytaj więcej

M-ERA.NET Call 2014 (ERA.NET)

Tematy konkursu: (1) New Surfaces and Coatings; (2) Composite Technology; (3) Materials for Health. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie...
czytaj więcej

Konkurs Nr 1/PS/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” (OiBP - NCBR)

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18 czerwca 2014 r. ogłasza Konkurs Nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów...
czytaj więcej

II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych (GEKON - NCBR & NFOŚiGW)

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach: (1) Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; (2) Efektywność energetyczna i magazynowanie energii; (3) Ochrona...
czytaj więcej

Konkurs Nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (OiBP - NCBR)

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 16 czerwca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r. pod adresem https://bio6.ncbr.gov.pl/.
czytaj więcej
1 2 3