Wiadomości

⇚ powrót

Powołanie przez Ministra Rozwoju i Finansów członków Rady Naukowej ITE w kadencji 2017-2021 niebędących pracownikami Instytutu

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1158) Minister Rozwoju i Finansów powołał z dniem 17 sierpnia 2017 r. następujące osoby niebędące pracownikami Instytutu na członków Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej w kadencji 2017 – 2021

Lista >>