Wiadomości

⇚ powrót

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Technologii Elektronowej zawiadamiają, że dnia 25 września 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu, Warszawa, Al. Lotników 32/46 bud. VI, pokój 120 (I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest:

mgr inż. Marek EKIELSKI

Tytuł rozprawy: „Procesy wytwarzania trójwymiarowych struktur mikro- i nanometrowych przy użyciu techniki litografii NIL oraz elektronolitografii w zastosowaniu do przyrządów na bazie GaN”.

Promotor:
Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA - Instytut Technologii Elektronowej
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Regina PASZKIEWICZ - Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Mariusz SOCHACKI - Politechnika Warszawska

Z rozprawą można się zapoznać w Bibliotece ITE, a ze streszczeniem i recenzjami także na stronie: http://www.rada-naukowa.ite.waw.pl/przewody-doktorskie.html