Wiadomości

⇚ powrót

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że dr inż. Jakub Kaczmarski z Zakładu Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych ITE został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii Wyróżniona Rozprawa Doktorska (tytuł rozprawy: Nanostructure and Transport Properties of Amorphous In-Ga-Zn-O Thin Films and Their Application in Transparent and Flexible Electronics).

Dr inż. Jakub Kaczmarski znalazł się w gronie 44 wybitnych uczonych i dwóch zespołów naukowych z całej Polski, którym w październiku w trakcie uroczystej gali organizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zostaną wręczone nagrody.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów wręczane są za:
- osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny,
- wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,
- wyróżnione rozprawy doktorskie,
- osiągnięcia naukowo-techniczne.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

http://bip.kprm.gov.pl/download/75/34943/ListapracwyroznionychNagrodaPrezesaRadyMinistroww2018r.docx