Wiadomości

⇚ powrót

X edycja Konkursu „Innowator Mazowsza” – laureaci z ITE

26 września 2018 r. ogłoszono wyniki X Konkursu „Innowator Mazowsza”. W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec laureatami III miejsca zostali dr inż. Jakub Kaczmarski z Zakładu Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych ITE za pracę „Nanostruktura i właściwości transportowe cienkich amorficznych warstw In-Ga-Zn-O i ich zastosowanie w elektronice przezroczystej i elastycznej” oraz dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki PAN za pracę „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”.
Oboje laureaci byli uczestnikami Studium Doktoranckiego w ITE, gdzie po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskali stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.
Konkurs organizowany jest przez samorząd województwa mazowieckiego w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec i Młoda Innowacyjna Firma ma za zadanie promocję najlepszych pomysłów i nowatorskich rozwiązań oraz najbardziej kreatywnych naukowców i firm. Na konkurs wpłynęło 55 zgłoszeń – 42 w kategorii naukowców i 13 w kategorii firm.