Wiadomości

⇚ powrót

Projekt, którego celem jest opracowanie materiałów ceramicznych o niskiej przenikalności elektrycznej otrzymał finansowanie z NCN

Miło nam poinformować, że projekt Łukasiewicz-ITE i Instytut Optoelektroniki WAT „Opracowanie i badanie właściwości materiałów ceramicznych o niskiej przenikalności elektrycznej przeznaczonych na podłoża LTCC i ULTCC układów terahercowych" otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Dorota Szwagierczak z Łukasiewicz-ITE.

Środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu to: 991 200 PLN.

Celem projektu jest zbadanie wpływu składu i struktury oraz metodyki otrzymywania na właściwości nowych materiałów o niskiej przenikalności elektrycznej i niskim współczynniku strat oraz analiza ich przydatności do wytwarzania technologią LTCC/ULTCC (low/ultra low temperature cofired ceramics) nowoczesnych podłoży dla układów mikrofalowych i terahercowych. Dynamiczny rozwój komunikacji bezprzewodowej wymaga poszerzania zakresu częstotliwości w kierunku fal milimetrowych w celu szybkiej transmisji wielkiej ilości danych. Opracowanie materiałów o niskiej stałej dielektrycznej i niskich stratach, przydatnych dla technologii LTCC/ULTCC jest bardzo istotne dla dalszej ekspansji systemów elektronicznych pracujących w bardzo wysokich częstotliwościach, ich miniaturyzacji, zwiększonego stopnia integracji i obniżenia kosztów wytwarzania. Technologia ULTCC wiąże się z oszczędnością energii w trakcie spiekania oraz poszerza możliwości integracji materiałów nieodpornych na wyższe temperatury.

decyzja NCN - Dorota Szwagierczak projekt NCN - Dorota Szwagierczak


Skip to content