Wiadomości

⇚ powrót

Projekt „Nowe konstrukcje długofalowych kwantowych laserów kaskadowych na podłożach InP" otrzymał finansowanie z NCN

Miło nam poinformować, że Łukasiewicz-ITE otrzymał z Narodowego Centrum Nauki środki na realizację projektu „Nowe konstrukcje długofalowych kwantowych laserów kaskadowych na podłożach InP" Kierownikiem projektu jest dr inż. Piotr Gutowski.

Środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu to: 1 177 800 PLN.

Projekt ma na celu opracowanie nowych przyrządów emitujących promieniowanie w zakresie średniej podczerwieni o długości fali emitowanej w przedziale 10 μm ÷ 16 μm do zastosowań w spektroskopii gazowej. Przyrządy te działają na zasadzie emisji wewnątrzpasmowej, a ich unikalną cechą jest możliwość uzyskania różnych długości fali emitowanej z laserów opartych o ten sam układ materiałowy, poprzez zastosowanie różnej geometrii studni i barier w supersieciowym obszarze aktywnym. Długofalowe lasery kaskadowe wykonywane są zwykle w oparciu o układ materiałowy AlGaAs/GaAs, natomiast lasery z zakresu 3.5 do 10.0 mikrometrów wykorzystują struktury InAlAs/InGaAs/InP na podłożach z fosforku indu InP. Ten drugi układ materiałowy pozwala na osiąganie lepszych parametrów pracy przyrządów, za cenę jednak trudniejszej technologii epitaksji heterostruktury.

Efektem projektu będzie wytworzenie przy pomocy epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) przyrządów emitujących w paśmie10 do 16 mikrometrów w temperaturze pokojowej, wykonanych w oparciu o układ materiałowy In0.52Al.0.48As/In0.53Ga0.47As/InP. Lasery te dedykowane będą do zastosowań w układach detekcji śladowych ilości substancji gazowych posiadających pasma absorpcyjne w zakresie, w którym dotychczas nie było wydajnych, kompaktowych źródeł promieniowania laserowego.

projekt NCN -Piotr Gutowski projekt NCN -Piotr Gutowski


Skip to content