Wiadomości

⇚ powrót

Łukasiewicz-ITE jednym z 37 realizatorów projektu CHARM (ECSEL JU)

Łukasiewicz-ITE jest jednym z 37 realizatorów rozpoczętego w czerwcu projektu "Inteligentne systemy elektroniczne przeznaczone do eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych do zastosowań w IoT i AI" /ang. "Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI" (akronim: CHARM).

CHARM

Projekt CHARM ECSEL JU ma na celu opracowanie przemysłowych rozwiązań IoT o zwiększonej tolerancji na trudne warunki przemysłowe. W ramach projektu zostaną opracowane rozwiązania dedykowane takim zagadnieniom przemysłowym jak monitorowanie stanu urządzeń, predykcyjne serwisowanie, automatyzacja procesów, kontrola i optymalizacja produkcji w czasie rzeczywistym. Zostaną wytworzone dedykowane demonstratory. Tematyka prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu CHARM obejmuje sześć różnych sektorów przemysłowych (górnictwo, przemysł papierniczy, metalurgia, fotowoltaika, energetyka jądrowa oraz wirtualne prototypowanie). W większości przypadków wykorzystaniem rozwiązań zainteresowani są światowi liderzy rynku, duże przedsiębiorstwa poszukujące innowacji w ramach finansowanej i wspieranej przez komisję europejską współpracy w formie ekosystemu ECSEL.

CHARM (Challenging environment tolerant Smart systems for IoT) to szeroko zakrojony trzyletni projekt z 37 partnerami z 10 krajów europejskich i łącznym budżetem 29 mln €. Łukasiewicz-ITE jest jednym z partnerów. Instytut na swoje badania otrzymał: 585 000 Euro (ok. 2.4 mln zł). Za realizację projektu w Łukasiewicz-ITE odpowiedzialny jest dr inż. Tomasz BIENIEK.

Konsorcjum projektowe składa się z 11 małych i średnich przedsiębiorstw, 14 dużych przedsiębiorstw oraz 12 organizacji badawczych i technologicznych. Reprezentują przemysłowy łańcuch wartości od symulacji, czujników i komponentów po opakowania, integrację i niezawodność, a także rozwiązania w zakresie łączności, chmury i cyberbezpieczeństwa. Jest współfinansowany przez wspólne przedsięwzięcie ECSEL, program „Horyzont 2020” UE, krajowe agencje finansujące badania w krajach uczestniczących oraz partnerów konsorcjum (z Polski NCBR). Partnerzy pochodzą z Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Holandii, Polski i Szwajcarii.

W ramach projektu opracowane zostaną czujniki m.in. detekcji gazów, wysokiej temperatury i ciśnienie, a także zaawansowane systemy wizyjne do kontroli jakości w czasie rzeczywistym i autonomiczne wyposażenie do zastosowań przemysłowych. W celu zapewnienia, że czujniki są w stanie wytrzymać trudne warunki, zastosowane zostaną technologie pakowania komponentów elektronicznych, wykraczające poza najnowocześniejsze technologie. Systemy IoT obejmą również nowe rozwiązania w zakresie bezprzewodowego przesyłu energii, łączności i cyberbezpieczeństwa.


Skip to content