Wiadomości

⇚ powrót

Łukasiewicz-ITE wśród 41 partnerów realizujących finansowany przez Komisje Europejską projekt DIH-WORLD

Właśnie wystartował finansowany przez Komisję Europejską projekt DIH-WORLD mający na celu rozwijanie współpracy z europejskimi zespołami tworzącymi Huby Innowacji Cyfrowych, tj. organizacje mające na celu rozwijanie współpracy z przemysłem i wspieraniu go w cyfryzacji ich produktów lub procesów. Działania rozwijane w tym przedsięwzięciu maja na celu z jednej strony - wesprzeć działania w kierunku znalezienia odbiorcy przemysłowego a z drugiej - kształtowania obrazu naszego Instytutu jako jednostki aktywnej w obszarze cyfryzacji.

DIH-World

Projekt „DIH-World - Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs)” realizowany jest przez 41 partnerów i koordynowany przez CONSULTORES DE AUTOMATIZACION YROBOTICA SA z Hiszpanii. wśród partnerów projektu jest Łukasiewicz-ITE. Za realizację projektu w Łukasiewicz-ITE odpowiada dr Piotr Grabiec.

Rezultatami Projektu będzie: (i) utworzenie trwałej sieci europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych pozwalającej na osiągnięcie efektu wzmocnienia europejskiego aspektu wartości dodanej dzięki wymianie informacji, dzielenie się doświadczeniami (dobrych praktyk) oraz tworzenie możliwości wykorzystywania współpracy trans-granicznej dla zaspakajania potrzeb klientów przemysłowych; (ii) zainteresowanie nowych użytkowników zaawansowanych technologii cyfrowych sektora wytwórczego oraz dostarczycieli innowacyjnych technologii w szczególności firm kategorii MŚP możliwościami tworzonymi przez europejskie Huby Innowacji Cyfrowych; (iii) włączanie do współpracy Hubów Innowacji Cyfrowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej; (iv) ułatwienie współpracy firm przemysłowych MŚP z Hubami Innowacji Cyfrowych w krajach Unii Europejskiej; (v) wsparcie absorbcji zaawansowanych technologii cyfryzacyjnych przez przemysł Europejski szczególnie w obszarach i sektorach tradycyjnych w których stopień wykorzystania nowoczesnych technologii cyfryzacyjnych jest niewielki.

Całkowity budżet projektu to 8 566 745 Euro. Łukasiewicz-ITE na swoje działania w projekcie otrzymał 49 875 Euro.


Skip to content