Wiadomości

⇚ powrót

Dr inż. Piotr Guzdek powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz-ITE

Miło nam poinformować, że z dniem 5 sierpnia 2020 roku decyzją Prezesa Centrum Łukasiewicz na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz–ITE został powołany dr inż. Piotr Guzdek.

dr inż. Piotr Guzdek

Dr inż. Piotr Guzdek ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie (2003) oraz studia doktoranckie (2008) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność: Fizyka Ciała Stałego.

W 2008 roku rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Elektronowej. W latach 2013-2014 kierował Zakładem Mikroelektroniki ITE w Krakowie. Od 2014 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw Oddziału w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem 80 publikacji w czasopismach naukowych, w tym 60 publikacji w prestiżowych czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports. Jest współtwórcą czterech patentów.

Jest aktywny w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych, niezawodnych rozwiązań dla polskiego przemysłu. Kierował 5 projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW, NCN i NCBR. Jako główny wykonawca brał udział w 4 projektach badawczych, 3 projektach europejskich oraz 1 projekcie POIG. Obecnie kieruje projektem finansowanym ze środków NCBR pt. „ORTOPIEZOMETR – Piezoelektryczny system sensoryczny do badań rozkładu nacisku stóp na podłoże w warunkach naturalnych” w ramach POIR. Projekt dotyczy opracowania innowacyjnego systemu telemedycznego wspomagającego szybką diagnostykę schorzeń ortopedycznych układu ruchu jak i wad postawy tj. płaskostopie, koślawe stopy, opadanie stopy, skolioza .

W ramach usług innowacyjnych dla przedsiębiorstw był między innymi zaangażowany w realizację kontrolera procesu ładowania akumulatora, który powstał w wyniku współpracy z firmą Zamel sp.z o.o. z Pszczyny. Kontroler jest przeznaczony do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory bazujące na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem po niewielkich modyfikacjach może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. Dr inż. Piotr Guzdek kieruje również pracami związanymi z usługami naukowo-badawczymi dla partnerów przemysłowych w zakresie innowacyjnych technik pomiarowych i badań niezawodności w zakresie narażeń klimatycznych i mechanicznych urządzeń i elementów elektronicznych, rozwijania innowacyjnych technik pomiarowych oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych.


Skip to content