Wiadomości

⇚ powrót

Łukasiewicz kontynuuje prace nad wzmocnieniem potencjału komercjalizacyjnego. Wkrótce kolejna konsolidacja

Trwają ostatnie prace nad połączeniem należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej (Łukasiewicz – ITE) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz – ITME). Konsolidacja, której celem jest wzmocnienie potencjału komercjalizacyjnego Łukasiewicza i rozwój nowych kierunków badawczych, zaplanowana została na 1 października br. Do jej przeprowadzenia wymagana jest jeszcze zgoda Rady Centrum Łukasiewicz.

Inżynieria materiałowa, elektronika, fizyka i chemia to główne obszary działalności Łukasiewicz – ITE oraz Łukasiewicz – ITME, instytutów, należących do czołowych jednostek badawczo – rozwojowych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat Instytuty zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych.

Oba Instytuty prowadzą projekty B+R w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów o rozszerzonej funkcjonalności. Obecny, wysoki poziom ich prac zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra składająca się w dużej mierze z inżynierów oraz fizyków i chemików oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczno-konstrukcyjno-pomiarowy laboratoria.

- W świecie dotkniętym pandemią COVID-19, szanse na nowe otwarcie dają nowoczesne technologie, gwarantujące rozwój i zwiększające odporność firm na przyszłe zawirowania gospodarczo- społeczne. Usprawnienia organizacyjne, których dokonujemy od ponad roku w Łukasiewiczu są wyrazem oczekiwań kierowanych w naszą stronę przez przedsiębiorców, dotyczących wzmocnienia zaplecza technologicznego polskiego przemysłu. W przypadku zaplanowanego na październik połączenia Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej i Łukasiewicz – Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, naszym głównym założeniem jest zbudowanie fundamentu pod odbudowę polskiego przemysłu mikroelektronicznego, dysponującego najwyższej klasy technologią – podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Połączenie kompetencji Instytutów pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Nowo powstałą jednostkę cechować będzie unikatowy w skali Polski i Europy potencjał w zakresie rozwoju ww. technologii.

Pracami nowego Instytutu pokieruje dyrektor wyłoniony w trwającym obecnie procesie rekrutacyjnym. Do jego najważniejszych zadań należeć będzie pełne zintegrowanie dwóch niezależnych podmiotów i wdrożenie strategii tworzonego Instytutu.

Planowane połączenie Instytutów to kolejny etap trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu. Do tej pory, w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zainicjowane zostały 4 procesy konsolidacji. W listopadzie ubiegłego roku warszawski Łukasiewicz - Instytut Optyki Stosowanej połączył się z Łukasiewicz - Instytutem Tele – i Radio Technicznym również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie – do Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia br. z połączenia należących do Łukasiewicza - Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Ostatni proces konsolidacji miał miejsce w czerwcu i dotyczył włączenia do Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Farmaceutycznego (Łukasiewicz- IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA). Działania te mają na celu dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Łukasiewicza na rynku B+R. Po połączeniu Łukasiewicz – ITE i Łukasiewicz - ITME, Sieć Badawczą Łukasiewicz będą tworzyć 32 instytuty badawcze.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.


Skip to content