Wiadomości

Nowy projekt rozwojowy realizowany w ITE w ramach POIG

Rozpoczęła się realizacja projektu rozwojowego pt. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)" realizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Koordynatorem projektu jest Instytut Technologii...
czytaj więcej

Nowe projekty realizowane w ITE w ramach 7.PR UE

   Zespoły naukowe Naszego Instytutu współrealizują już pięć projektów w ramach 7-mego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Oprócz, rozpoczętego na początku 2008 roku projektu „Silicon based nanostructures and nanodevices: NANOSIL" (Nanostruktury i nanoprzyrządy oparte na...
czytaj więcej

Rozpoczęła się rejestracja uczestników "III Krajowej Konferencji Nanotechnologii (NANO 2009)"

Rozpoczęła się rejestracja uczestników III Krajowej Konferencji Nanotechnologii (NANO 2009), która odbędzie się w Warszawie w dniach 22-26 czerwca. Organizatorami konferencji są: Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo...
czytaj więcej

Rusza projekt kluczowy „Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej” (MNS-DIAG)

Właśnie podpisana została Umowa między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Naszym Instytutem na realizację projektu kluczowego „Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej” MNS-DIAG. Projekt wykonywany jest w ramach Programu Operacyjnego...
czytaj więcej

High-tech po polsku (Gazeta wyborcza)

Sztuczne oko, najmniejszy termometr świata, mikrosystemy do walki z sepsą oraz chipy do badania faz płodności - tym zajmują się dziś nasi specjaliści od elektroniki ... Czytaj artykuł w Gazecie wyborczej
czytaj więcej

Reaktor do wytwarzania wieloskładnikowych struktur cienkowarstwowych techniką wysokopróżniowego rozpylania katodowego

      W Zakładzie Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych Instytutu Technologii Elektronowej został uruchomiony reaktor do wytwarzania wieloskładnikowych struktur cienkowarstwowych techniką wysokopróżniowego nierównowagowego rozpylania katodowego GAMMA 1000C firmy Surrey NanoSystems przeznaczony do wytwarzania cienkich warstw...
czytaj więcej

Uruchomienie doświadczalnej linii dla realizacji prac badawczych i opracowania technologii wytwarzania mikroukładów LTCC

      W Oddziale krakowskim Instytutu Technologii Elektronowej uruchomiono unikalną w kraju nowoczesną, doświadczalną linię technologiczną dla realizacji prac badawczych i opracowania technologii wytwarzania mikroukładów LTCC. Technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic – niskotemperaturowa współwypalana...
czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej ITE

Dnia 30 czerwca 2008 na swym pierwszym posiedzeniu rozpoczęła pracę Rada Naukowa ITE (kadencji 2008-2012). Przewodniczącym Rady został wybrany Prof. dr hab. inż. Andrzej Kobus, Zastępcą Przewodniczącego - Prof. dr hab. inż. Jarosław...
czytaj więcej

Pracownicy Naszego Instytutu zostali powołani do Rady Zarządzającej JU ENIAC

      14 stycznia 2008 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Barbara Kudrycka, podjęła decyzję o powierzeniu przedstawicielom naszego Instytutu roli polskich reprezentantów w Radzie Zarządza- jącej Wspólnego Przedsięwzięcia Techno- logicznego ENIAC (European Nanoelectronic...
czytaj więcej

Nowy projekt badawczy zamawiany koordynowany przez prof. dr hab. Macieja Bugajskiego

      18 grudnia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie i prof. dr hab. Maciejem Bugajskim, Kierownikiem Zakładu Fizyki i Technologii Struktur Niskowymiarowych ITE, na...
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Skip to content