Wiadomości

⇚ powrót

Prof. Cezary Andrzej Ambroziak. 1935-2012

Rok temu, 7 lipca 2012 zmarł Profesor Ambroziak. Profesor był współzałożycielem Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, a w latach 1973-1988 i 1994-2010 jego dyrektorem. W przerwie, w latach 1988-1990 pełnił funkcję radcy ds. naukowych w Ambasadzie Polski w USA, a w latach 1991-1994 był wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. Przez wiele lat był zastępcą Dyrektora ds. Naukowych NPCP CEMI.

Był wybitnym polskim elektronikiem uznanym za współtwórcę mikroelektroniki światowej, konstruktorem pierwszych w Europie układów scalonych, twórcą od podstaw polskiego przemysłu elektroniki półprzewodnikowej, autorem pierwszej polskiej monografii na temat półprzewodnikowych, monolitycznych układów scalonych, wielu książek, referatów i artykułów naukowych oraz realizatorem pierwszych w Polsce wdrożeń oryginalnych opracowań przyrządów półprzewodnikowych do produkcji wielkoprzemysłowej. Wychował wiele pokoleń doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Był laureatem ponad 120 indywidualnych i zespołowych nagród państwowych lub resortowych. Za zasługi dla rozwoju polskiej elektroniki został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Profesor Cezary Andrzej Ambroziak był człowiekiem prawym, szlachetnym, życzliwym ludziom. Jego śmierć jest bolesną stratą dla Instytutu Technologii Elektronowej i dla nauki polskiej.

Pamiętamy.


Skip to content