Wiadomości

⇚ powrót

"EURO SYMBOL 2014" w kategorii Innowacji dla ITE

Nasz Instytut otrzymał tytuł EURO SYMBOL 2014 w kategorii Innowacji. Tytuł został nadany Instytutowi przez Kapitułę Programu powołaną przez "Monitor Rynkowy" i "Monitor Biznesu".

Kapituła Programu po raz drugi doceniła Instytut Technologii Elektronowej, jako wiodącą placówkę naukową w dziedzinie przyrządów półprzewodnikowych , która z powodzeniem włącza się w tworzenie nowoczesnych technologii na świecie . Instytut jako największe centrum badawcze mikroelektroniki i fotoniki wśród nowych krajów Unii, wyposażone w doświadczalne linie technologiczne: laserów, detektorów i mikrosystemów z powodzeniem realizuje szeregu prac badawczych, które są współfinansowane ze środków unijnych . Na uwagę zasługuje projekt Nanoheat. W efekcie badań powstaną narzędzia służące do wszechstronnej obserwacji zjawisk zachodzących w nanoskali. To odpowiedź na zapotrzebowanie przemysłu elektronicznego, który wymaga wciąż nowych technik pomiarowych dla poznawania zjawisk przebiegających w tejże skali.