Wiadomości

⇚ powrót

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki”

11 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dr inż. Piotr Dumania, dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem to około 70,5 mln zł, w tym kwota dofinansowania około 52,1 mln złotych. Projekt obejmie rozbudowę potencjału badawczego w ramach Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki ITE. Postawiony cel zostanie zrealizowany poprzez zakup zestawu urządzeń dla linii doświadczalnej technologii mikrosystemów MEMS, Sensorów i Detektorów (ITE Piaseczno), zestawu urządzeń dla linii doświadczalnej mikromontażu mikrosystemów, Sensorów i Detektorów (ITE Piaseczno) oraz zestawu urządzeń do Laboratorium (gniazda) Litografii Submikrometrowej (ITE Warszawa, Al. Lotników); projekt obejmie również niezbędną adaptację instalacji technologicznych. Wszystkie proponowane do zakupu urządzenia stanowią wyposażanie niezbędne dla realizacji prac w zakresie technologii wytwarzania sensorów, detektorów i mikrosystemów (MEMS) oraz przyrządów półprzewodnikowych opartych o półprzewodniki szeroko-przerwowe (na bazie GaN) dla zastosowań w elektroenergetyce oraz w technikach mikrofalowych (komunikacyjnych i radiolokacyjnych). Inwestycja będąc poważnym wzmocnieniem potencjału infrastruktury badawczej ITE umożliwi rozszerzenie zakresu prac badawczych realizowanych dla potrzeb przemysłu krajowego i zapewni intensywniejsze uczestnictwo współpracujących z ITE krajowych podmiotów gospodarczych w projektach finansowanych przez programy ramowe Unii, a także zwiększy ich zaangażowanie w działalność rozwojową. Podpisujący umowę w imieniu jednostki samorządowej pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego podkreślił szczególne znaczenie Programu wynikające z zaangażowania sektora przedsiębiorstw oraz faktu wykorzystania dofinansowanej infrastruktury nie tylko do celów naukowo-badawczych, ale również gospodarczych. Dyrektor Piotr Dumania podziękował Marszałkowi za wsparcie dodając jednocześnie, że projekt zgłoszony przez ITE wpisuje się w europejskie działania na rzecz opracowywania i wdrażania kluczowych technologii umożliwiających rozwój (KET), a ulokowanie go na Mazowszu podniesie poziom innowacyjności w regionie. podpisanie kontraktu terytorialnego po podpisaniu kontraktu terytorialnego