Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę badawczej kamery termograficznej wykorzystywanej do obrazowania w podczerwieni i badania parametrów generacyjnych matryc laserów kaskadowych - nr sprawy K1/6/2018 (2018.05.30)
czytaj opis

Załączniki: