Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę lasera UV stanowiącego element spektrometru Ramana do analizy rozkładu temperatury i naprężeń w tranzystorach mocy pod obciążeniem - nr sprawy K1/7/2017 (2017.10.27)
czytaj opis

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny blok IP 32 -bitowego mikrokontrolera - nr sprawy K1/8/2017 (2017.11.15)
czytaj opis

Załączniki: