Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę stanowiska do charakteryzacji struktur elektronicznych dla azotkowych mikrofalowych monolitycznych układów scalonych w szerokim zakresie częstotliwości - nr sprawy K1/12/2018 (2018.08.17)
czytaj opis

Załączniki: