Patents

» 2022

 • Patent: Lakier wodorozcieńczalny z dodatkiem tlenku grafenu o właściwościach antykorozyjnych
  M. Djas, K. Kowiorski, L. Lipinska, Z. Bogdanowicz, K. Kopczynski, Z. Mierczyk, B. Nasilowska, M. Wojucki, S. Gorzkowski, K. Kostrzewska, T. Babul No patent:
 • Patent: Struktura półprzewodnikowa
  M. Ekielski, M. Kaminski, A. Trajnerowicz, A. Taube No patent:
 • Patent: Uchwyt do obróbki galwanicznej
  M. Kaminski No patent:

» return

» 2021

 • Patent: Sposób wytwarzania kryształów węglika krzemu
  E. Tymicki, K. Grasza, K. Racka-Szmidt No patent: PAT.238539
 • Patent: Sposób łączenia płytek półprzewodnikowych
  A. Szerling, K. Kosiel, P. Prokaryn, L. Ozyuzer, G.A Ozyuzer, M.O. Koklu No patent: PAT.238694
 • Patent: Sposób selektywnego wytwarzania monokrystalicznych nanodrutów GaN
  Z.R. Zytkiewicz, M. Sobanska, K. klosek, S. Gieraltowska, K. Golaszewska-Malec, R. Kruszka No patent: PAT.238695
 • Patent: Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych
  E. Klimiec, B. Krolikowski, H. Kaczmarek No patent: PAT.238754
 • Patent: Sposób wytwarzania modułów termoelektrycznych w jednoetapowym procesie łączenia elementów przy wykorzystaniu techniki spiekania typu FAST/SPS i urządzenie realizujące ten sposób
  R. Zybal^a, K. Kaszyca, R. Zielinski, M. Szmidt, M. Chmielewski, M. Kuszewski, Ł. Ciupinski, K. Pietrzak No patent: PAT.239106
 • Patent: Układ cieplny urządzenia do wytwarzania monokryształów, zwłaszcza Pr x La 1- x AlO 3 , metodą Czochralskiego
  D. Pawlak, S. Turczynski , M. Swirkowicz No patent: PAT.239251
 • Patent: Sposób wytwarzania folii ceramicznej przeznaczonej do wytwarzania technologią LTCC wielowarstwowych elementów biernych, oraz folia ceramiczna przeznaczona do wytwarzania technologią LTCC wielowarstwowych elementów biernych
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, A. Skwarek, B. Synkiewicz No patent: PAT.239758
 • Patent: Przyrząd do pomiaru siły nacisku mięśni dna miednicy oraz układ pomiarowy tego przyrządu
  E. Klimiec, A. Cichocki, G. Kolaszczynski, J. Piekarski, U. Herman, G. Herman, P. Guzdek No patent: PAT.240321
 • Patent: Ogniwo litowo-jonowe
  M. Michalska, L. Lipinska, B. Hamankiewicz, A. Czerwinski, M. Krajewski, J. Kozakiewicz, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna No patent: PAT.240408
 • Patent: Sposób wytwarzania otworu przelotowego w strukturze półprzewodnikowej
  M. Ekielski, M. Kaminski, A. Trajnerowicz, A. Taube No patent: PL.238875

» return

» 2020

 • Patent: A method for producing light-emitting UV columen structures and the structures produced using this method
  M. Rudzinski No patent: EP3460858
 • Patent: Sposób i układ do pomiaru natężenia i rozkładu przestrzennego promieniowania podczerwonego oraz jego szybkich zmian z nanometrową rozdzielczością przestrzenną
  A. Laszcz, A. Czerwinski No patent: 234399
 • Patent: Method of a thermal resistance reduction in electronic power devices, especially in laser diodes
  L. Lipinska, A. Malag, E. Dabrowska-Tumanska, M. Teodorczyk, Z. Wilinski No patent: EP2792720
 • Patent: Method for producing silicon carbide crystals from vapor phase
  E. Tymicki, K. Grasza, K. Racka-Szmidt No patent: EP3072995
 • Patent: Suspension of graphene oxide nanoflakes in water, its use and a method of preparation thereof
  L. Lipinska, M. Grodzik, E. Sawosz-Chwalibog, A. Hotowy, S. Jaworski, M. Kutwin, M. Wierzbicki, J. Jagiello No patent: EP3105177
 • Patent: Folia ceramiczna o niskiej stałej dielektrycznej
  B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, J. Kulawik, L. Manjakkal No patent: PAT.234959
 • Patent: Pasta katalityczna do wytwarzania selektywnych warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P i sposób wytwarzania selektywnych warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P z użyciem pasty katalitycznej
  M. Ciez, J. Kulawik, Z. Pruszowski, P. Kowalik No patent: PAT.235037
 • Patent: Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych
  E. Klimiec, B. Krolikowski, H. Kaczmarek No patent: PAT.235140
 • Patent: Przepływowa matryca detektorowa
  A. Yakushev, M. Wegrzecki, P. Grabiec, J. Bar, A. Panas, D. Szmigiel, W. Milczarek, P. Prokaryn, H. Klos, M. Zaborowski, T. Budzynski, M. Gorska, M. Wegrzecki No patent: PAT.235503
 • Patent: Sposób wytwarzania wielowarstwowego kompozytu szklano - ceramicznego o obniżonej przenikalności elektrycznej oraz kompozyt o obniżonej przenikalności elektrycznej
  B. Synkiewicz, J. Kulawik, D. Szwagierczak No patent: PAT.236139
 • Patent: A method for producing light-emitting UV columen structures and the structures produced using this method
  M. Rudzinski No patent: US10749073

» return

» 2019

 • Patent: Termoelektryczny kompensacyjny detektor paskowy
  T. Piotrowski No patent: 231493
 • Patent: Sposób wytwarzania metalizacji wielowarstwowej, metalizacja wielowarstwowa oraz zastosowanie metalizacji wielowarstwowej
  M. Guziewicz No patent: 232559
 • Patent: Sposób wytwarzania sondy pomiarowej do precyzyjnych pomiarów powierzchni materiału w mikro- i nanoskali z ostrzem diamentowym
  A. Czerwinski, P. Janus, A. Laszcz No patent: 234013
 • Patent: Sposób wytwarzania sondy pomiarowej umożliwiającej bezpośredni podgląd miejsca pomiaru metodami mikroskopii ze skanującą sondą
  A. Laszcz, A. Czerwinski, P. Janus No patent: 234014
 • Patent: Sposób wytwarzania heterogenicznej sondy pomiarowej do precyzyjnych pomiarów powierzchni materiału w mikro- i nanoskali z pionowym ostrzem
  A. Czerwinski, A. Laszcz No patent: 234015
 • Patent: Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
  A. Turos, R. Ratajczak, A. Stonert, E. Guziewicz, K. Kopalko, M. Stachowicz No patent: PAT.232774
 • Patent: Kompozycja elastomerowa z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
  K. Krzeminska, R. Rzymski, S. Smejda-Krzewicka, L. Lipinska, M. Woluntarski, O. Oleksy No patent: PAT.233571
 • Patent: Sposób wytwarzania porowatej warstwy na bazie cynku
  M. Maslyk, M. Borysiewicz No patent: PAT.234012
 • Patent: Sposób wytwarzania kryształów, zwłaszcza węglika krzemu, z fazy gazowej
  E. Tymicki, K. Grasza, K. Racka-Szmidt No patent: PAT.234396
 • Patent: Przenośny fotowoltaiczny generator prądu elektrycznego
  W. Grzesiak, P. Guzdek, R. Knapik, P. Mackow, W. Dzida, S. Zawora No patent: Ru.71380
 • Patent: Suspension of graphene oxide nanoflakes in water, its use and a method of preparation thereof
  L. Lipinska, M. Grodzik, E. Sawosz-Chwalibog, A. Hotowy, S. Jaworski, M. Kutwin, M. Wierzbicki, J. Jagiello No patent: US10471095

» return

» 2018

 • Patent: Układ do optycznego pomiaru stopnia i częstości wychylenia elementów ruchomych w strukturach mikro- i nanomechanicznych.
  P. Grabiec, T. Bieniek, P. Janus, J. Zajac, F. Ivaldi, T. Gotszalk, W. Majstrzyk No patent: 227665
 • Patent: Struktura przezroczystego detektora nadfioletu oraz sposób wytwarzania struktury przezroczystego detektora nadfioletu
  M. Guziewicz, W. Jung, E. Guziewicz, E. Przezdziecka, R. Schifano, T. Krajewski No patent: 227759
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Wegrzecki, T. Piotrowski, A. Panas, J. Bar, Z. Puzewicz, J. Noga, R. Czarnota, A. Nowakowski No patent: 227855
 • Patent: Sposób określania składu chemicznego i koncentracji gazów oraz czujnik do określania składu chemicznego i koncentracji gazów
  M. Kaczmarczyk No patent: 227928
 • Patent: Sposób wykonania ograniczenia promieniowania w strukturach laserów kaskadowych z falowodem plazmonowym
  A. Szerling, K. Kosiel, M. Kozubal, M. Mysliwiec, R. Kruszka No patent: 227929
 • Patent: Heterostruktura kwantowego lasera kaskadowego
  P. Gutowski, M. Bugajski, K. Pierscinski, P. Karbownik No patent: 227984
 • Patent: Sposób oddzielania elementów mikro/nano-elektronicznych i mikro/nano-mechanicznych od płytek nośnych.
  H. Klos, D. Szmigiel, P. Prokaryn, R. Dobrowolski, A. Sierakowski No patent: 229717
 • Patent: Sposób pasywacji powierzchni zboczy struktury „mesa” detektorów opartych na antymonkowych supersieciach II-rodzaju.
  E. Papis-Polakowska, J. Kaniewski, A. Jasik, K. Czuba, P. Karbownik No patent: 230103
 • Patent: Sposób domieszkowania na typ n nanostrukturalnej warstwy półprzewodnikowej ZnO
  M. Borysiewicz, E. Kaminska No patent: 230421
 • Patent: Uchwyt
  K. Kosiel, L. rzadca, A. Szerling No patent: 70009
 • Patent: Uchwyt
  K. Kosiel, L. rzadca, A. Szerling No patent: 70010
 • Patent: Method of graphene manufactering
  W. Strupinski No patent: EP2392547
 • Patent: Azotkowa dioda elektroluminescencyjna UV z przezroczystą elektrodą kontaktową oraz sposób wytwarzania przezroczystej elektrody kontaktowej
  M. Borysiewicz, K. Golaszewska-Malec No patent: PAT.228656
 • Patent: Sposób pomiaru nacisku stopy na podłoże
  E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, A. Cichocki, B. Jasiewicz, M. Tesiorowski No patent: PAT.229486
 • Patent: Lustro tylne lasera półprzewodnikowego,zwłaszcza z emisją krawędziową i sposób wytwarzania lustra tylnego lasera półprzewodnikowego, zwłaszcza z emisją krawędziową
  M. Gajewski, G. Sobczak, M. Teodorczyk, A. Malag, E. Dabrowska-Tumanska No patent: PAT.229711
 • Patent: Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu płatkowego
  L. Lipinska, M. Woluntarski, S. Cendrowski, A. Marcjaniuk, Z. Wilinski, M. Lepecki, M. Winkowska-Struzik No patent: PAT.229934
 • Patent: Układ do monitorowania poziomu glukozy w organizmie człowieka oraz sposób wykonania elementu czujnikowego tego układu
  J. Kaczmarski, M. Borysiewicz No patent: PAT.230109
 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy azotku tytanu, zwłaszcza na podłożach metalicznych
  M. Chmielewski, K. Pietrzak, A. Strojny-Nedza, M. Barlak No patent: PAT.230447
 • Patent: Kompozyt ceramiczny oparty na bazie Cu-Al2O3 oraz sposób jego wytwarzania
  K. Pietrzak, A. Sidorowicz, K. Jach No patent: PAT.231032
 • Patent: Sposób wytwarzania folii kompozytowej organiczno-ceramicznej o właściwościach piezoelektrycznych oraz folia kompozytowa organiczno-ceramiczna o właściwościach piezoelektrycznych
  B. Krolikowski, J. Dzwonkowski, E. Klimiec, W. Zaraska, A. Cichocki No patent: PAT.231393
 • Patent: Sposób wykonywania metalowych kół zębatych
  Z. Borkowski , J. Borkowski, D. Borkowska, I. Pasternak, J. Sobieski, W. Strupinski, W. Winiarski , R. Szewczyk , M. Kaminski No patent: PAT.231799
 • Patent: Sposób wytwarzania wielowarstwowych złączy niemetali, zwłaszcza materiałów elektroizolacyjnych i półprzewodnikowych, spajanych z miedzią
  K. Pietrzak, M. Chmielewski, W. Olesinska, R. Siedlec, C. Strak No patent: PAT.232461
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit
  E. Kurjata-Pfitzner, A. Jarosz, K. Siwiec, P. Boguszewicz, T. Borejko, J. Kopanski, K. Marcinek, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz, A. Halukao No patent: T-39
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit z układem zegara czasu rzeczywistego
  A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner, K. Siwiec, P. Boguszewicz, T. Borejko, A. Halukao, J. Kopanski, K. Marcinek, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz No patent: T-40
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz No patent: T-44
 • Patent: Przetwornik cyfrowo-analogowy o wyjściu prądowym, bufor napięć referencyjnych, wzmacniacz instrumentalny o zwiększonej impedancji wejściowej filtrem górnoprzepustowym, blok zegara czasu rzeczywistego oraz układ do pomiaru temperatury struktury krzemowej
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, W.A. Pleskacz No patent: T-45
 • Patent: Blok generacji sygnału zegarowego składający się z dwóch generatorów kwarcowych, pętli synchronizacji częstotliwości, pętli synchronizacji fazy oraz liniowy regulator napięcia
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Wielgus, W.A. Pleskacz, M. Derlecki No patent: T-46
 • Patent: Analogowy tor pomiarowy sygnałów EKG/EMG wraz ze wzmacniaczem RLD i przetwornikiem cyfrowo-analogowym o wyjściu prądowym
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, W.A. Pleskacz No patent: T-47
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt z interfejsem RS-485
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz No patent: T-48

» return

» 2017

 • Patent: Obudowa prądowego zasilacza impulsowego
  P. Gutowski, L. Ornoch No patent: 069143
 • Patent: Sposób zwiększenia ilości energii promienistej wprowadzanej do wnętrza monochromatora oraz lampa deuterowa do realizacji tego sposobu
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. niemiec, M. Latek No patent: 225046
 • Patent: Sposób wytwarzania przezroczystego tranzystora MESFET
  J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kaminska No patent: 225166
 • Patent: Kontakt elektryczny do badania materiałów osadzonych na podłożu izolacyjnym
  W. Jung No patent: 225625
 • Patent: Struktura superkondensatora oraz sposób wytwarzania okładek struktury superkondensatora
  M. Borysiewicz No patent: 226058
 • Patent: Detektor termoelektryczny
  T. Piotrowski, C. Pochrybniak, M. Wegrzecki, P. Grabiec No patent: 226624
 • Patent: Sposób wytwarzania przezroczystej amorficznej warstwy półprzewodnika tlenkowego indowo-galowo-cynkowego (IGZO) o rozwiniętej powierzchni
  J. Kaczmarski, J. Grochowski No patent: 226625
 • Patent: Półprzewodnikowa matryca termoelektryczna
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki No patent: 226662
 • Patent: Detektor przepływowy
  A. Yakushev, M. Wegrzecki, I. Wegrzecka No patent: 226932
 • Patent: Przyrząd termoelektryczny
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki, M. Zaborowski No patent: 227425
 • Patent: Method for manufacturing crystals of silicon carbide from gaseous phase
  E. Tymicki, K. Grasza, K. Racka-Szmidt No patent: EP2371997
 • Patent: Conductive nanosilver paste, especially for high current and high temperature applications
  M. Jakubowska, M. Jarosz, A. Mlozniak No patent: EP2441796
 • Patent: Method for obtaining graphene layers and graphene paste containing nanopuffs.
  M. Jakubowska, M. Sloma, A. Mlozniak No patent: EP2570462
 • Patent: The method of graphene oxide chemical reduction
  L. Lipinska, J. Jagiello, R. Kozinski, R. Batijewski, E. Najdeker No patent: EP2653445
 • Patent: Zawiesina wodna nanopłatków tlenku grafenu dekorowanych nanocząstkami metalicznej platyny, jej zastosowanie i sposób jej wytwarzania
  L. Lipinska, M. Grodzik, E. Sawosz-Chwalibog, A. Hotowy, S. Jaworski, M. Kutwin, M. Wierzbicki, J. Jagiello No patent: PAT.227876
 • Patent: Struktura półprzewodnikowa nanodrutów azotku galu z zagrzebanym kontaktem elektrycznym oraz sposób wykonania tej struktury
  M. Sobanska, G. Tchutchulashvili, K. Klosek, Z.R. Zytkiewicz, K. Golaszewska-Malec, R. Kruszka No patent: PAT.229260

» return

» 2016

 • Patent: Laser półprzewodnikowy ECL
  B. Mroziewicz No patent: 068715
 • Patent: Sposób wykonania wzorów trójwymiarowych dla technologii przyrządów półprzewodnikowych
  M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz No patent: 222706
 • Patent: Dwumodowa heterostruktura lasera półprzewodnikowego pompowanego optycznie
  J. Muszalski, A. Broda, A. Wojcik-Jedlinska, A. Trajnerowicz No patent: 223466
 • Patent: Sposób selektywnego łączenia płaskich elementów półprzewodnikowych i lub dielektrycznych
  H. Klos, P. Prokaryn, W. Milczarek, M. Gorska, M. Wegrzecki, J. Bar, P. Grabiec No patent: 223470
 • Patent: Sposób ustawiania elementu soczewkowego względem zwierciadła w urządzeniu skupiającym promieniowanie źródła światła
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. niemiec, M. Latek No patent: 223483
 • Patent: Sposób wytwarzania porowatej wysokorezystywnej warstwy ZnO na elastycznym podłożu.
  M. Borysiewicz No patent: 223495
 • Patent: Układ impulsowego zasilacza prądowego
  P. Gutowski, L. Ornoch No patent: 223555
 • Patent: Blok wyjściowy impulsowego zasilacza prądowego
  P. Gutowski, L. Ornoch No patent: 223587
 • Patent: Kompozycja do wytwarzania ceramicznych folii kondensatorowych
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch No patent: 223768
 • Patent: Magnetoelektryczny kompozyt ceramiczny
  P. Guzdek No patent: 223802
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur półprzewodnikowych ze związków trójskładnikowych AIIIBV
  P. Gutowski, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska No patent: 223957
 • Patent: Sposób wyznaczania składu trójskładnikowych cienkich warstw tworzących jeden period w wielowarstwowych strukturach półprzewodnikowych z materiałów AIIIBV.
  J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, P. Gutowski No patent: 223990
 • Patent: Sposób wyznaczania absorpcji różnicowej podłoży półprzewodnikowych z cienkimi warstwami
  T. Piotrowski No patent: 224196
 • Patent: Sposób kontroli periodyczności w strukturach super sieci II rodzaju InAs/(In)GaSb
  A. Jasik, I. Sankowska, K. Reginski, J. Kubacka-Traczyk No patent: 224283
 • Patent: Elektrodowy nanosensor biochemiczny oraz sposób wytwarzania elektrodowego nanosensora biochemicznego
  A. Laszcz, W. Nogala, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 224489
 • Patent: Masa do wytwarzania folii ceramicznej do wielowarstwowych warystorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch, B. Rusiecki No patent: 224528
 • Patent: Struktura do wytwarzania kontaktu omowego do podłoża z węglika krzemu typu n oraz sposób wytwarzania kontaktu omowego do podłoża z węglika krzemu typu n
  M. Wzorek No patent: 224697
 • Patent: Method of graphene manufactering
  W. Strupinski No patent: CN102933491
 • Patent: Method for thermal reduction of graphene oxide
  R. Kozinski, K. Perkowski, Z. Wilinski, Z. Mularzuk, M. Osuchowski, I. Witoslawska, A. Witek, K. Librant, J. Jagiello, L. Lipinska, M. Winkowska-Struzik No patent: EP2778128
 • Patent: Method of preparing graphene paper
  L. Lipinska, R. Kozinski, Z. Wilinski, K. Librant, M. Winkowska-Struzik No patent: EP2842910
 • Patent: Sposób wytwarzania mikrokanałów i/lub łączenia i uszlachetniania metalowych, zwłaszcza miedzianych, chłodnic mikro-kanałowych
  A. Kozlowska, K. Krzyzak, A. Marcjaniuk, M. Teodorczyk No patent: PAT.223961
 • Patent: Sposób przenoszenia warstwy grafenowej
  W. Strupinski, I. Pasternak, A. Krajewska No patent: PAT.224343
 • Patent: Sposób wytwarzania warstw dwutlenku tytanu o właściwościach hydrofilnych, fotokatalitycznych i bakteriobójczych, w szczególności na podłożach ceramicznych i szklanych
  K. Jach, H. Tomaszewski, A. Wajler, M. Teodorczyk, H. Weglarz No patent: PAT.224442
 • Patent: Układ do zdalnego diagnozowania pożarów i sposób zdalnego diagnozowania pożarów realizowany w takim układzie
  L. Dobrzanski No patent: PAT.224534
 • Patent: Termoelektryczny generator prądu
  W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, J. Piekarski, K. Witek No patent: PAT.224629
 • Patent: Wkładka diagnostyczna
  E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, K. Zaraska, A. Cichocki, G. Czyrnek, B. Jasiewicz No patent: PAT.225306
 • Patent: Mikrosonda do elektroporacji selektywnej i sposób wytwarzania takiej mikrosondy
  R. Buczynski, R. Stepien, D. Pysz No patent: PAT.226157
 • Patent: Bloki analogowych torów do pomiaru sygnału EKG/EMG oraz temperatury i rezystancji skóry
  A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner No patent: T-14

» return

» 2015

 • Patent: Laser półprzewodnikowy z zewnętrzną wnęką optyczną
  B. Mroziewicz No patent:
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania kwantowych laserów kaskadowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania kwantowych laserów kaskadowych.
  K. Reginski, B. Mroziewicz No patent: 220214
 • Patent: Pompa jonowa
  J. Lysko, P. Grabiec No patent: 220506
 • Patent: Sposób wytwarzania tranzystora HEMT
  M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz No patent: 220518
 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego (AlO)
  M. Szymanski, H. Teisseyre, A. Kozanecki No patent: 221135
 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego (GaN)
  M. Szymanski, H. Teisseyre, A. Kozanecki No patent: 221156
 • Patent: Sposób oceny podatności stopów cyny na zarazę cynową
  A. Skwarek, J. Kulawik, K. Witek No patent: 221478
 • Patent: Wielowarstwowe lustro dyspersyjne oraz laser impulsowy z wielowarstwowym lustrem dyspersyjnym
  P. Wasylczyk, A. Jasik, M. Dems, P. Wnuk, Ł. Zinkiewicz No patent: 221642
 • Patent: Sposób wykonania półprzewodnikowego lustra dyspersyjnego
  A. Jasik, P. Wasylczyk, M. Dems, P. Wnuk, A. Wojcik-Jedlinska, Ł. Zinkiewicz No patent: 222202
 • Patent: Method of graphene manufactering
  W. Strupinski No patent: JP5662249
 • Patent: Sposób wytwarzania próżnioszczelnych złączy pomiędzy ceramiką tlenkową i metalami
  K. Pietrzak, D. Kalinski, W. Olesinska, K. Choregiewicz No patent: PAT.220910
 • Patent: Sposób otrzymywania warstw grafenowych i pasta zawierająca nanopłatki grafenowe
  M. Jakubowska, M. Sloma, A. Mlozniak No patent: PAT.222519
 • Patent: Method of graphene manufactering
  W. Strupinski No patent: US9067796

» return

» 2014

 • Patent: Sposób otrzymywania warstwy absorbującej LT-InGaAs stosowanej w nasycalnych absorberach półprzewodnikowych
  A. Jasik, J. Muszalski, K. Pierscinski, M. Kosmala No patent: 217754
 • Patent: Sposób wytwarzania niedomieszkowanej heterostruktury DBR
  A. Jasik, W.K. Wierzchowski, J. Muszalski, J. Gaca, M. Wojcik, K. Pierscinski No patent: 217755
 • Patent: Struktura półprzewodnikowa na bazie ZnO z barierą Schottkyego
  E. Kaminska, A. Piotrowska No patent: 218054
 • Patent: Głowica pomiarowa
  T. Piotrowski, M. Niemiec No patent: 218101
 • Patent: Sposób wykrywania napromieniowania neutronami krzemu
  W. Jung, A. Misiuk, J. Bak-Misiuk, B. Surma, C.A. Londos No patent: 218404
 • Patent: Mikrozawór krzemowy sterowany elektrycznie
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel No patent: 218590
 • Patent: Heterostruktura lasera pompowanego optycznie
  J. Muszalski No patent: 218647
 • Patent: Sposób określania temperatury podłoży w procesach epitaksji z wiązek molekularnych związków półprzewodnikowych AIII_BV
  K. Reginski, A. Jasik No patent: 219166
 • Patent: Struktura półprzewodnikowa z reaktywną barierą antykorozyjną oraz sposób wytwarzania bariery antykorozyjnej
  E. Kaminska, A. Piotrowska, M. Borysiewicz, I. Pasternak No patent: 219258
 • Patent: Target do wytwarzania przezroczystych warstw półprzewodnikowych ZnIrSiO oraz sposób wytwarzania targetu
  E. Kaminska, A. Piotrowska No patent: 219259
 • Patent: Element czynny krzemowego mikrozaworu zwrotnego oraz sposób wykonania tego elementu
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel, A. Sierakowski No patent: 219261
 • Patent: Metalizacja do półprzewodnikowych materiałów termoelektrycznych na bazie PbTe oraz sposób wykonania tej metalizacji
  M. Guziewicz, E. Kaminska No patent: 219371
 • Patent: Sposób łączenia półprzewodnikowych struktur laserowych z radiatorami odprowadzającymi ciepło
  P. Karbownik, A. Szerling, A. Wojcik-Jedlinska, K. Kosiel, A. Baranska, E. Pruszynska-Karbownik, A. Trajnerowicz No patent: 219409
 • Patent: Sposób wyznaczania optymalnych parametrów naświetlania warstw światłoczułych w procesie fotolitografii oraz głowica do realizacji tego sposobu
  A. Sierakowski, P. Janus, K. Domanski, P. Grabiec, T. Gotszalk No patent: 219462
 • Patent: Sposób wytwarzania porowatej wysokorezystywnej warstwy półprzewodnikowej
  M. Borysiewicz No patent: 219523
 • Patent: Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wytwarzania tej struktury
  P. Grabiec, M. Wegrzecki, J. Bar, T. Budzynski, A. Panas, D. Szmigiel, I. Wegrzecka No patent: 219690
 • Patent: Nanokrystaliczna warstwa ZnIrSiO oraz sposób wytwarzania tej warstwy
  E. Kaminska, A. Piotrowska, J. Grochowski No patent: 219948
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur (Al)Ga(As)Sb/GaSb o lustrzanych atomowo gładkich powierzchniach.
  A. Jasik, K. Reginski No patent: 219949
 • Patent: Sposób wytwarzania nanosłupków GaN
  M. Ekielski No patent: 219980
 • Patent: Gęstwa na dielektryk kondensatora
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, Sz. kuczynski No patent: 220537
 • Patent: Multiferroiczny kompozyt ceramiczny
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, P. Guzdek, A. Stoch No patent: 220543
 • Patent: Method of graphene manufactering
  W. Strupinski No patent: KR101465452
 • Patent: Sposób termicznej redukcji tlenku grafenu
  R. Kozinski, K. Perkowski, Z. Wilinski, Z. Mularzuk, M. Osuchowski, I. Witoslawska, A. Witek, K. Librant, J. Jagiello, L. Lipinska, M. Winkowska-Struzik No patent: PAT.218099
 • Patent: Pasta przewodząca nanosrebrowa, zwłaszcza do zastosowań wysokoprądowych i wysokotemperaturowych
  M. Jakubowska, M. Jarosz, A. Mlozniak No patent: PAT.218232
 • Patent: Sposób wytwarzania pierwszego złącza w wielo-złączowych ogniwach słonecznych
  E. Dumiszewska No patent: PAT.219207
 • Patent: Folia polimerowa o właściwościach piezoelektrycznych
  B. Krolikowski, J. Dzwonkowski, E. Klimiec, W. Zaraska No patent: PAT.219473

» return

» 2013

 • Patent: Sposób określania higroskopijności warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej
  W. Rzodkiewicz, H.M. Przewlocki No patent: 215516
 • Patent: Sposób wytwarzania półprzewodnikowej warstwy tlenku cynku
  E. Kaminska, A. Piotrowska, J. kossut No patent: 215571
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników ładunku oraz urządzenie do pomiaru czasu życia nośników ładunku
  T. Piotrowski No patent: 215719
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników ładunku w materiałach multikrystalicznych oraz urządzenie do pomiaru czasu życia nośników ładunku
  T. Piotrowski No patent: 215722
 • Patent: Sposób wytwarzania wąskich ścieżek krzemowych
  M. Zaborowski, P. Grabiec, A. Panas, K. Skwara, D. Szmigiel No patent: 215875
 • Patent: Sposób określania składu chemicznego warstw AlGaAsSb
  A. Jasik, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, K. Reginski No patent: 216494
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych.
  B. Mroziewicz No patent: 216594
 • Patent: Matryca modulowanych źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, T. Piotrowski, J. Pultorak, M. Wegrzecki No patent: 216727
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania termicznego
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki No patent: 216728
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania podczerwonego oraz matryca źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, W. Jung, T. Piotrowski, J. Pultorak, S. Sikorski, M. Wegrzecki No patent: 216729
 • Patent: Moduł prostowniczy
  J. Poczatek No patent: 216786
 • Patent: Sposób wykrywania napromieniowania krzemu elektronami
  J. Bak-Misiuk, J. Felba, W. Jung, I.E. Megela, A. Misiuk, M. prujszczyk, B. Surma No patent: 216858
 • Patent: Modulator podczerwieni oraz matryca modulatorów podczerwieni
  T. Piotrowski No patent: 216902
 • Patent: Emiter obrazów w podczerwieni
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki No patent: 216991
 • Patent: Sposób jednoczesnego pomiaru jednorodności i parametrów rekombinacyjnych materiału półprzewodnikowego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
  T. Piotrowski, J. Swiderski No patent: 217033
 • Patent: Sposób pomiaru rozkładu temperatury na powierzchni struktur laserów VECSEL oraz układ do realizacji tego sposobu
  K. Pierscinski, D. Pierscinska, M. Bugajski No patent: 217373
 • Patent: Układ do testowania kamer termowizyjnych
  H. Polakowski, T. Piotrowski, T. Piatkowski, M. Wegrzecki, R. Dulski, P. Trzaskawka, J. Barela No patent: 217452
 • Patent: Method of electrochemical-mechanical polishing of silicon carbide wafers
  M. Gala, W. Hofman, H. Sakowska No patent: EP2383773
 • Patent: Method of silvering surfaces, especially aluminium surfaces
  M. Teodorczyk, M. Jarosz, A. Mlozniak, M. Jakubowska, J. Olgierd No patent: EP2447313
 • Patent: Uchwyt
  A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, K. Hejduk, M. Bugajski No patent: Ru66661
 • Patent: Kaseta do pasywacji chemicznej multikrystalicznych płytek krzemowych
  T. Piotrowski No patent: Ru66662
 • Patent: Obudowa krzemowego mikrozaworu zwrotnego
  P. Kowalski, B. Latecki No patent: Ru66704

» return

» 2012

 • Patent: Sposób zmniejszania zakłóceń biegu wiązki elektronowej w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego oraz osłona do zmniejszania tych zakłóceń
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent:
 • Patent: Sposób integracji mikroststemów wielostrukturowych
  P. Grabiec, P. Janus, K. Domanski, W. Milczarek No patent: 212025
 • Patent: Sposób łączenia elementów obudowy półprzewodnikowego czujnika promieniowania
  J. Bar, M. Wegrzecki No patent: 212835
 • Patent: Półprzewodnikowe źródło promieniowania elekrtoluminescencyjnego
  J. Pultorak No patent: 212836
 • Patent: Przezroczysty kontakt omowy i sposób wytwarzania przezroczystego kontaktu omowego
  K. Golaszewska-Malec, E. Kaminska, A. Piotrowska, R. Kruszka No patent: 213852
 • Patent: Laser półprzewodnikowy z zewnętrzną optyczną wnęką rezonansową
  B. Mroziewicz No patent: 214044
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Wegrzecki, I. Wegrzecka No patent: 214045
 • Patent: Sposób pasywacji powierzchni tranzystorów polowych
  E. Kaminska, A. Piotrowska No patent: 214047
 • Patent: Układ detekcji siły w półprzewodnikowych strukturach mikromechanicznych
  P. Grabiec, J. Lysko, P. Dumania, T. Budzynski, D. Szmigiel, M. Grzywacki, K. Skwara, R. Dobrowolski No patent: 214048
 • Patent: Sposób wytwarzania wielowarstwowej struktury półprzewodnikowej
  E. Papis-Polakowska, A. Piotrowska, E. Kaminska No patent: 214049
 • Patent: Sposób wytwarzania detektora na podłożu GaSb
  E. Papis-Polakowska, A. Piotrowska, E. Kaminska, R. Kruszka No patent: 214050
 • Patent: Sposób redukcji periodycznych zakłóceń obrazów rejestrowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 214141
 • Patent: Sposób określania udziału zakłóceń elektrycznych i zakłóceń magnetycznych w kolumnie skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 214184
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji powierzchniowej warstw nadzłączowych w optoelektronicznych strukturach półprzewodnikowych ze złączem p-n
  A. Czerwinski, M. Pluska, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 214185
 • Patent: Sposób wyznaczania kształtu obiektu z obrazu wykonanego metodą skaningowej mikroskopii elektronowej
  M. Wzorek, A. Czerwinski, J. Katcki No patent: 214189
 • Patent: Sposób pomiaru składu chemicznego i/lub naprężeń podłoży krzemowych oraz warstw tworzących układy MOS osadzonych na tych podłożach
  L. Borowicz, P. Borowicz No patent: 214233
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych
  B. Mroziewicz No patent: 214293
 • Patent: Bezołowiowa ceramika kondensatorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik, A. Skwarek, A. Stoch No patent: 214657
 • Patent: Bezołowiowa pasta grubowarstwowa na dielektryk kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger, A. Skwarek, A. Stoch No patent: 214708
 • Patent: Przystawka kalibrująca
  L. Borowicz, P. Borowicz, M. Latek No patent: 66229
 • Patent: Method for reduction of recovery time of SESAM absorbers
  A. Jasik, K. Hejduk, J. Muszalski No patent: EP2253995
 • Patent: Sposób wytwarzania elektrostrykcyjnego konwertera przemiennych naprężeń mechanicznych na energię elektryczną
  E. Klimiec, K. Zaraska, W. Zaraska No patent: PAT.212262
 • Patent: Sposób wytwarzania grafenu
  W. Strupinski No patent: PAT.213291

» return

» 2011

 • Patent: Detektor płomienia
  W. Zaraska No patent: 209123
 • Patent: Sposób regulacji natężenia przepływu płynów i regulator natężenia przepływu płynów
  Z. Magonski, A. Magonska No patent: 209126
 • Patent: Sonda do pomiarów parametrów elektrycznych materiałów i struktur półprzewodnikowych
  T. Piotrowski, J. Remiszewska No patent: 209313
 • Patent: Sposób stymulowania nerwów zwierzęcych
  W. Zaraska, P. Thor No patent: 209603
 • Patent: Sposób wytwarzania rękawiczek ochronnych z napowietrzaniem
  J. Pultorak No patent: 209938
 • Patent: Sposób łączenia światłowodu z elementem aktywnym optycznie
  P. Grabiec, W. Slysz, M. Wegrzecki, J. Bar, R. Sobolewski, A. Verevkin, G. Goltsman, W. Milczarek No patent: 209942
 • Patent: Sposób wytwarzania bezdefektowej strefy przypowierzchniowej w płytkach i strukturach krzemowych
  T. Piotrowski No patent: 209947
 • Patent: Sposób wytwarzania kulek z metali i stopów miękkich do montażu i mikromontażu
  J. Bar No patent: 210054
 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy typu n w płytce krzemowej typu p
  W. Jung, A. Misiuk, I.V. Antonova No patent: 210683
 • Patent: Sposób otrzymywania półprzewodnikowej warstwy tlenku cynku typu p
  E. Kaminska, A. Piotrowska, I. Pasternak No patent: 210944
 • Patent: Pasta termistorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik No patent: 211053
 • Patent: Hybrydowa matryca detektorowa
  M. Wegrzecki, I. Wegrzecka, J. Bar No patent: 211633
 • Patent: Sposób zabezpieczania przyrzadów półprzewodnikowych przed uszkodzeniem mechanicznym
  J. Bar No patent: 211634
 • Patent: Sposób plazmowego trawienia mes i kształtowania wzorów w strukturach półprzewodnikowych związków AIII BV oraz maska do tego trawienia
  R. Kruszka, M. Guziewicz No patent: 211639
 • Patent: Sposób pomiaru prądu wiązki elektronowej dla potrzeb ilościowej techniki prądu indukowanego wiązką elektronową
  A. Czerwinski, M. Pluska, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 212254
 • Patent: Uchwyt
  A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, M. Bugajski No patent: 65962
 • Patent: Uchwyt
  J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska No patent: 66006

» return

» 2010

 • Patent: Grubowarstwowa pasta ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Sniezynska, B. Groeger No patent: 206664
 • Patent: Ferroelektryczna pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek No patent: 206666
 • Patent: Pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek No patent: 206667
 • Patent: Emiter wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej oraz sposób wytwarzania emitera wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej
  A. Misiuk, A. Barcz, M. prujszczyk No patent: 206857
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych z warstwą zagrzebaną
  A. Misiuk, I.V. Antonova, M. prujszczyk No patent: 206858
 • Patent: Mostek tensometryczny do pomiaru małych naprężeń
  P. Dumania, K. Zaraska No patent: 207054
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji warstw półprzewodnikowych
  A. Czerwinski, M. Pluska, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 207939
 • Patent: Sposób wyznaczania indukcji pola magnetycznego obecnego w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki, Ł. Oskwarek, R. Rak No patent: 208048
 • Patent: Bezołowiowy materiał dielektryczny do kondensatorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger No patent: 208200

» return

» 2009

 • Patent: Sonda do badania własności fizycznych materiałów półprzewodnikowych
  W. Jung No patent: 201930
 • Patent: Sposób wytwarzania elektrody cienkowarstwowej
  M. Zaborowski, P. Grabiec No patent: 202893
 • Patent: Półprzewodnikowe żródło promieniowania
  B. Mroziewicz No patent: 203261
 • Patent: Przetwornik do pomiaru temperatury
  T. Piotrowski, S. Sikorski No patent: 203456
 • Patent: Ceramika ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Sniezynska, A. Marek, J. Gandurska No patent: 203899
 • Patent: Sposób określania gradientu temperatury i temperatury w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Piotrowski, S. Sikorski No patent: 203921
 • Patent: Miniaturowe źródło energii elektrycznej
  J. Lysko No patent: 203922
 • Patent: Sposób wykonania warstwowego obwodu hybrydowego
  A. Lukasik, J. Kulawik No patent: 204203
 • Patent: Rezystywna warstwa aktywna
  A. Lukasik No patent: 204204
 • Patent: Sposób wytwarzania rezystora krzemowego
  T. Budzynski, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzinska No patent: 204308
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Lysko, J. Jazwinski, M. Gorska, H. Wrzesinska No patent: 204532
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-ścieżek
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domanski, I.W. Rangelow No patent: 204687
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-drutów
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domanski, I.W. Rangelow No patent: 204689
 • Patent: Urządzenie do badania właściwości mikrostruktur krzemowych
  J. Swiderski No patent: 204735
 • Patent: UkLad detekcji naprężeń w krzemowych strukturach mikromechanicznych
  P. Dumania No patent: 205076
 • Patent: Sposób wykonania fotodetektora zintegrowanego optycznie ze światłowodem
  M. Wegrzecki, W. Slysz No patent: 205354
 • Patent: Cienkowarstwowy heterozłączowy czujnik pola magnetycznego
  T. Przeslawski, A. Wolkenberg No patent: 205355
 • Patent: Sposób wytwarzania powłok optycznych na rezonatorach laserów półprzewodnikowych
  H. Wrzesinska, K. Hejduk, M. Gorska, B. Mroziewicz, E. Schab-Balcerzak No patent: 205391
 • Patent: Monolithic Active Pixel Dosimeter
  M. Caccia, L. Conte, M. Alemi, C. Cappellini, A. Airoldi, C. Bianchi, R. Novario, W. de Boer, E. Grigoriev, H. Niemec, W. Kucewicz, F. Cannillo, G. Caus, C. Colledani, G. Deptuch, W. Dulinski, P. Grabiec, J. Marczewski, K. Domanski, B. Jaroszewicz, K. Kucharski, L. Badano, O. Ferrando, G. Popowski, A. Zalewska, A. Czermak No patent: US 7582875

» return

» 2008

 • Patent: Heterozłączowy przyrząd elektroluminescencyjny
  T. Piotrowski No patent: 199322
 • Patent: Sposób wytwarzania płaskownika chromowego w nano-przyrządach
  M. Zaborowski, P. Grabiec, T. Budzynski No patent: 199399
 • Patent: Sposób wytwarzania stempla dla nanolitografii metodą odciskania
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, M. Zaborowski No patent: 199400
 • Patent: Detektor promieniowania jądrowego
  M. Wegrzecki, E. Nossarzewska-Orlowska, I. Wegrzecka, T. Budzynski, S. Krzeminski No patent: 199422
 • Patent: Sposób wytwarzania przezroczystej warstwy przewodzącej typu p w przyrządach półprzewodnikowych
  E. Kaminska, A. Piotrowska No patent: 200058
 • Patent: Urządzenie do mocowania linijek z półprzewodnikowymi strukturami laserowymi
  I. Wojcik No patent: 200074
 • Patent: Sposób wytwarzania optoelektronicznej wielowarstwowej struktury półprzewodnikowej
  M. Piskorski No patent: 200077
 • Patent: Sposób modyfikacji naprężeń w strukturach półprzewodnikowych
  J. Adamczewska, J. Bak-Misiuk, J. Domagala, J. Kaniewski, A. Misiuk, M. prujszczyk, K. Reginski No patent: 200102
 • Patent: Sposób wykonania mesy heterostruktury związków AIII BV
  M. Gorska, H. Wrzesinska, J. Lysko No patent: 200987
 • Patent: Sposób wytwarzania piezorezystywnego czujnika ciśnienia
  T. Budzynski, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzinska No patent: 201125
 • Patent: Sposób wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych i urządzenie do wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych
  B. Dziurdzia, M. Ciez, Z. Magonski, S. Nowak No patent: 202552

» return

» 2007

 • Patent: Monolityczny układ scalony
  J. Szczesny, W. jablonski No patent: 194768
 • Patent: Sposób pomiaru szybkości rekombinacji powierzchniowej w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski No patent: 195313
 • Patent: Sposób pomiaru zmiany szerekości przerwy energetycznej w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski No patent: 195372
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników nadmiarowych ładunku w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski No patent: 195380
 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących właściwości fotoluminescencyjne
  A. Misiuk, A. Kudla, A. Iller No patent: 195965
 • Patent: Zasilacz z separowaną galwanicznie przetwornicą półmostkową
  J.F. Kolodziejski, R. Magdziak No patent: 196206
 • Patent: Stabilizowany grzejnik termistorowy
  K. Kosnowski, E. Kuzma No patent: 196215
 • Patent: Pasta przewodząca na bazie ceramicznych materiałów przewodzących
  I. Sniezynska, A. Marek, D. Szwagierczak, M. Bucko, J. Kulawik, J. Gandurska No patent: 196242
 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących własności fotoluminescencyjne w zakresie widzialnym i nadfioletu
  A. Misiuk, A. Wnuk, K.S. Zhuravlev, I.V. Antonova, V.P. Popov No patent: 196602
 • Patent: Sposób i urządzenie do skokowej automatycznej regulacji napięcia przemiennego
  M. Ciez, P. Mackow, W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska No patent: 196639
 • Patent: Sposób otrzymywania samonośnej kompozycji rezystywnej i samonośna kompozycja rezystywna
  A. Lukasik, S. Blazewicz No patent: 196938
 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Lysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jazwinski, B. Latecki, J. Koszur No patent: 197079
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik jonoselektywny
  J. Lysko, D. Pijanowska No patent: 197601
 • Patent: Bezołowiowa ceramika
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger No patent: 197685
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: 198042
 • Patent: Fotodioda
  J. Bar No patent: 198264
 • Patent: Źródło promieniowania elektroluminescencyjnego
  J. Pultorak, V.K. Malyutenko No patent: 198319
 • Patent: Sposób wytwarzania wielowarstwowej struktury półprzewodnikowej
  M. Piskorski No patent: 198374
 • Patent: Przenośny stabilizowany grzejnik termistorowy
  E. Kuzma No patent: 198452
 • Patent: Sposób wykonania obwodu przyspieszającego zapłon lamp fluoroscencyjnych
  M. Ciez, A. Lukasik, K. Witek, W. Zaraska, R. Knapik No patent: 198774

» return

» 2006

 • Patent: Tarcza celownicza
  R. Masłon, K. Witek, R. Knapik, J. Glowczyk, W. Zaraska No patent:
 • Patent: Sposób pomiaru rezystywności półprzewodników
  T. Piotrowski, K. Twarowski No patent: 191572
 • Patent: Sposób określania wpływu zaburzeń elektromagnetycznych na pracę układów scalonych
  J.F. Kolodziejski, Kucinski No patent: 192241
 • Patent: Sposób wytwarzania diody Schottky'ego z kontaktami belkowymi
  W. jablonski, H. Wrzesinska, M. Gorska No patent: 192581
 • Patent: Krzemowy, paskowy, pozycyjny detektor promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stepien, J. Marczewski, B. Jaroszewicz, P. Grabiec No patent: 193139
 • Patent: Krzemowy, paskowy pozycyjny detektoe promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stepien, B. Jaroszewicz, J. Marczewski, P. Grabiec No patent: 193140
 • Patent: Sposób wykonania grzejnika warstwowego
  A. Lukasik, W. Zaraska No patent: 193175
 • Patent: Sposób sprzężenia i przestrajania rezonatora z torem falowodowym w generatorze mikrofalowym
  J. Parafianowicz, A. Uszynski No patent: 193502
 • Patent: Sposób nakładania na podłoże półprzewodnikowe warstw elektrycznie przewodzących z szścioborku lantanu
  I. Wojcik No patent: 193656
 • Patent: Krzemowa elektroda jonoselektywna
  J. Lysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jazwinski No patent: 193862
 • Patent: Sposób selektywnego wytwarzania warstw szklanych na podłozach półprzewodnikowych
  M. Gorska, W. jablonski, H. Wrzesinska No patent: 194023
 • Patent: Sposób wyznaczania składowych brzegowych prądu diody z bramką
  A. Czerwinski No patent: 194130
 • Patent: Sposób wytwarzania kontaktów omowych
  E. Kaminska, A. Piotrowska No patent: 194171

» return

» 2005

 • Patent: Sposób cięcia dwuwarstwowych płytek zawierających struktury przyrządów półprzewodnikowych
  J. Luczynski No patent: 189611
 • Patent: Odbiornik ciepła
  B. Mroziewicz No patent: 190264
 • Patent: Laryngofon piezoceramiczny
  W. Stasiak, L. Plewicki, H. Swierszcz, A. Knapik, W. Zaraska, K. Witek No patent: 190272
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury półprzewodnikowej
  A. Misiuk, J. Ratajczak, I.V. Antonova, V.P. Popov No patent: 190953
 • Patent: Układ zerowania
  A. Szymanski, E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko No patent: 191364
 • Patent: Mikroprzenośnik wibracyjny
  J. Swiderski, J. Katcki No patent: 191560
 • Patent: Przystawka do urządzenia pomiarowego własności elektrycznych izolowanych nerwów
  P. Thor, W. Zaraska No patent: Ru.62436
 • Patent: Obudowa lasera półprzewodnikowego
  B. Mroziewicz No patent: Ru62363

» return

» 2004

 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy typu p w płytce krzemowej typu n.
  W. Jung, I.V. Antonova, A. Misiuk No patent: 187386
 • Patent: Sposób wytwarzania mikro-emitera emisji polowej i matryca mikro-emiterów ostrzowych emisji polowej
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, K. Studzinska No patent: 187444
 • Patent: Zabawka elektroniczna
  J. Swiderski No patent: 188110
 • Patent: Kompozycja elektrodowa
  I. Sniezynska, J. Gandurska, M. Bucko, A. Marek No patent: 188305
 • Patent: Mikromechaniczny czujnik półprzewodnikowy
  J. Lysko No patent: 188752
 • Patent: Sposób regulacji napięcia na końcu linii zasilającej i układ do regulacji napięcia na końcu linii zasilającej
  W. Zaraska No patent: 188827
 • Patent: Heterozłączowy przyrząd elektroluminescencyjny
  J. Pultorak No patent: 189267
 • Patent: Sposób wykonania monolitycznych płyteknpółprzewodnik -dielektryk
  J. Szczesny, W. jablonski No patent: 189268
 • Patent: Półprzewodnikowy przyrząd elektroluminescencyjny
  J. Pultorak No patent: 189417
 • Patent: Sposób zasilania jednofazowych silników indukcyjnych
  W. Grzesiak, J. Poczatek, W. Zaraska, P. Mackow, A. Polak No patent: 189649
 • Patent: Pasta rezystywna na bazie krzemków tytanu
  D. Szwagierczak, A. Marek, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Sniezynska No patent: 189652
 • Patent: Iskiernik samonośny
  W. Zaraska No patent: Ru.61518

» return

» 2003

 • Patent: Modulator mikrofalowy
  J. Pultorak, K. Twarowski No patent: 185903
 • Patent: Współosiowy modulator mikrofalowy
  V.K. Malyutenko, J. Pultorak, K. Twarowski No patent: 185908
 • Patent: Układ wejściowy CMOS
  W. Podmiotko, M. Grodner, A. Szymanski, E. Kurjata-Pfitzner No patent: 186047
 • Patent: Układ mikrofalowegodiodowego współosiowego generatora z wyjściem typu OSM
  J. Parafianowicz, M. Suchecka No patent: 187146
 • Patent: Przyrząd mocujący gniazda mikrofalowe do obwodów drukowanych
  R. Rutkowski, J. Szczesny No patent: 187152
 • Patent: Oscylator relaksacyjny
  D. Ladziak, W. Podmiotko, A. Szymanski No patent: 187318
 • Patent: Sposób wytwarzania quasi-kołowej siatki dyfrakcyjnej
  B. Mroziewicz No patent: 187365
 • Patent: Mikrosonda do pomiaru sił atomowych
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, R. Sunyk, T. Gotszalk, K. Studzinska No patent: 187366
 • Patent: Zespół zasilania awaryjnego instalacji centralnego ogrzewania
  J. Dymek, M. Ciez, W. Grela, W. Grzesiak, P. Mackow, J. Poczatek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska No patent: 187469
 • Patent: Element grzejny
  J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek, J. Kulawik No patent: Ru60582
 • Patent: Topografia układu RFID
  E. Kurjata-Pfitzner, A. Byrka, M. Sadowski, M. Skowron No patent: T-8

» return

» 2002

 • Patent: Sposób otrzymywania krzemu wykazującego właściwości fotoluminescencyjne w zakresie widzialnym
  A. Misiuk, G. Karwarz, N. Korsunskaya, B. Surma, M. Rozental No patent: 183658
 • Patent: Regulowany tłumnik wielkiej częstotliwości
  W. Zaraska, K. Witek, A. Lukasik, A. Wolczko, M. Lipinski, Ł. Sliwczynski No patent: 184097
 • Patent: Regulowany tłumnik wielkiej częstotliwości
  W. Zaraska, K. Witek, A. Knapik, A. Wolczko, M. Lipinski, P. Krehlik No patent: 184269
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych o zredukowanej rezystancji szeregowej i termicznej
  W. jablonski No patent: 184319
 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełączników mikrofalowych
  R. Rutkowski, J. Szczesny No patent: 184844
 • Patent: Sposób wytwarzania metalowych warstw rezystywnych
  M. Ciez, W. Grzesiak, J. Kulawik, Z. Pruszowski, K. Waczynski No patent: 184867
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
  W. jablonski No patent: 185102
 • Patent: Sposób wyznaczania składowych pojemności i prądu złącza p-n
  A. Czerwinski No patent: 185269
 • Patent: Radiator diody krawędziowej
  J. Bar, E. Dobosz No patent: Ru59544
 • Patent: Topografia układu scalonego realizującego funkcję detektora gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: T-7

» return

» 2001

 • Patent: Elektromagnetycny przełącznik światłowodowy
  E. Dobosz, T. Laczynski No patent: 181755
 • Patent: Sposób łączenia obwodów drukowanych z obudowami mikrofalowymi
  J. Szczesny No patent: 181755
 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy dialektrycznej w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Budzynski, P. Grabiec, K. Studzinska, M. Zaborowski No patent: 182152
 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełącznika mikrofalowego z układem wewnętrznej polaryzacji
  J. Szczesny, R. Rutkowski No patent: 182166
 • Patent: Sposób wytwarzania kontaktów omowych w przrządzie półprzewodnikowym
  E. Kaminska, A. Piotrowska No patent: 182367
 • Patent: Sposób wytwarzania kontaktu omowego w źródłach promieniowania z półprzewodników AIII BV
  A. Piotrowska, E. Kaminska No patent: 182430
 • Patent: Układ mikrofalowego generatora Gunna z chipem diody i niesymetrycznym transformatorem ćwierćfalowym
  J. Parafianowicz, M. Suchecka No patent: 182476
 • Patent: Układ mikrofalowego generatora diodowego z symetrycznym transformatorem ćwierćfalowym
  J. Parafianowicz, M. Suchecka No patent: 183060
 • Patent: Sposób wykonania połączeń drutowych do miękkich laminatów PTEE metodą ultrakompresji
  J. Szczesny No patent: 183218
 • Patent: Topografia chemicznego czujnika jonoselektywnego
  J. Lysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jazwinski No patent: T-5
 • Patent: Topografia układu scalonego inteligentnego dekodera wielofunkcyjnego
  , E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko, A. Szymanski No patent: T-6

» return

» 2000

 • Patent: Sposób pomiaru rezystywności półprzewodników
  T. Piotrowski, K. Twarowski No patent: 178989
 • Patent: Sposób wygrzewania arsenku galu i związków pokrewnych
  A. Barcz No patent: 179028
 • Patent: Półprzewodnikowy element diodowy do bezpośredniego montażu w mikrofalowych prowadnicach falowych
  W. Niemyjski No patent: 179402
 • Patent: Epitaksjalna struktura złączowa fotodiody GaInAs/InP oraz sposób wykonania epitaksjalnej struktury złączowej fotodiody GaInAs/InP
  M. Wegrzecki, T. Janicki No patent: 179661
 • Patent: Sposób wytwarzania mikrostruktur krzemowych
  M. Grzywacki, P. Grabiec, M. Zaborowski, J. Jazwinski No patent: 179817
 • Patent: Sposób wytwarzania na podłożach półprzewodnikowych szklanych obszarów dielektrycznych
  M. Gorska, W. jablonski No patent: 179834
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego zawierającego szklane obszary dielektryczne
  M. Gorska, W. jablonski, M. Grabowski No patent: 179835
 • Patent: Sposób wytwarzania termistorów z kobaltanów ziem rzadkich
  E. Kuzma, M. prujszczyk No patent: 179965
 • Patent: Sposób montażu przepustów mikrofalowych
  J. Szczesny No patent: 180544
 • Patent: Sposób łączenia struktur półprzewodnikowych z obwodami drukowanymi dużej i średniej mocy
  A. Szczesny No patent: 180957
 • Patent: Topografia piezorezystywnego czujnika przyspieszenia
  J. Lysko No patent: T-3
 • Patent: Topografisa pojemnościowego czujnika przyspieszenia
  J. Lysko No patent: T-4

» return

» 1999

 • Patent: Urządzenie do współpłaszczyznowego lutowania struktur laserowych, szczególnie półprzewodnikowych rezonatorów laserowych na radiatorach odprowadzających ciepło.
  J. Wojcik No patent:
 • Patent: Laser półprzewodnikowy z poziomą wnęką optyczną emitujący powierzchniowo
  B. Mroziewicz No patent: 176430
 • Patent: Laser półprzewodnikowy z koncentrycznym reflektorem Bragga scalony monolitycznie ze wzmacniaczem
  B. Mroziewicz No patent: 176436
 • Patent: Sposób przyspieszonej zmiany rezystywności monokrystalicznego krzemu otrzymanego metodą Czochralskiego
  W. Jung, A. Misiuk No patent: 176441
 • Patent: Sposób wyznaczania generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych
  A. Bakowski, A. Czerwinski, D. Tomaszewski, J. Gibki No patent: 176456
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Studzinska, B. Adamczyk, J. Korycinski No patent: 176456
 • Patent: Emitująca powierzchniowo dioda laserowa z rezonatorem powierzchniowym
  A. Malag No patent: 176602
 • Patent: Modulator mikrofalowy
  K. Twarowski, V.K. Malyutenko, J. Pultorak No patent: 178541
 • Patent: Topografia procesora szyfrującego
  A. Byrka, J. Kaczmarczyk, J. Wasowski, Z. Poznanski No patent: T-2

» return

» 1998

 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
  M. Zaborowski, G. Gawlik, P. Grabiec No patent: 174205
 • Patent: Półprzewodnikowy element elektroluminescencyjny
  J. Pultorak, V.K. Malyutenko No patent: 174483
 • Patent: Półprzewodnikowy laser szerokokontaktowy ze zwierciadłem o modulowanm współczynniku odbicia i sposób wytwarzania półprzewodnikowego lasera szerokokontaktowego ze zwierciadłem o modulowanym współczynniku odbicia
  B. Mroziewicz No patent: 175434
 • Patent: Sposób wytwarzania termistorów oskokowej zmianie rezystancji
  E. Kuzma, M. prujszczyk No patent: 175993

» return


Skip to content