Patents

» 2017

 • Patent: Sposób zwiększenia ilości energii promienistej wprowadzanej do wnętrza monochromatora oraz lampa deuterowa do realizacji tego sposobu
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. niemiec, M. Latek No patent: 225046

» return

» 2016

 • Patent: Sposób ustawiania elementu soczewkowego względem zwierciadła w urządzeniu skupiającym promieniowanie źródła światła
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. niemiec, M. Latek No patent: 223483

» return

» 2013

 • Patent: Sposób określania higroskopijności warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej
  W. Rzodkiewicz, H.M. Przewlocki No patent: 215516

» return

» 2012

 • Patent: Sposób pomiaru składu chemicznego i/lub naprężeń podłoży krzemowych oraz warstw tworzących układy MOS osadzonych na tych podłożach
  L. Borowicz, P. Borowicz No patent: 214233
 • Patent: Przystawka kalibrująca
  L. Borowicz, P. Borowicz, M. Latek No patent: 66229

» return

» 2009

 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Lysko, J. Jazwinski, M. Gorska, H. Wrzesinska No patent: 204532

» return

» 2007

 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących właściwości fotoluminescencyjne
  A. Misiuk, A. Kudla, A. Iller No patent: 195965
 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Lysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jazwinski, B. Latecki, J. Koszur No patent: 197079
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: 198042

» return

» 2006

 • Patent: Krzemowa elektroda jonoselektywna
  J. Lysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jazwinski No patent: 193862

» return

» 2002

 • Patent: Topografia układu scalonego realizującego funkcję detektora gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: T-7

» return

» 2001

 • Patent: Topografia chemicznego czujnika jonoselektywnego
  J. Lysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jazwinski No patent: T-5

» return

» 2000

 • Patent: Sposób wytwarzania mikrostruktur krzemowych
  M. Grzywacki, P. Grabiec, M. Zaborowski, J. Jazwinski No patent: 179817

» return