Publications

» 2019

 • P13401: P. Peczkowski, M. Kowalik, Z. Jaegermann, P. Szterner, P. Zachariasz, W.M. Woch: “Synthesis and Physicochemical Properties of Er0.5Dy0.5Ba2Cu3O7-x Cuprate High-Temperature Superconductor”, Acta Physica Polonica A, vol.135, nr.1, (2019).
 • P13439: B. Illes, A. Skwarek, J. Ratajczak, K. Dusek, D. Busek: “The Influence of the Crystallographic Structure of the Intermetallic Grains on Tin Whisker Growth”, Journal of Alloys and Compounds, vol.785, (2019).

» return

» 2018

 • P13281: P. Stoch, M. Ciecinska, A. Stoch, Kuterasinski, I. Krakowiak: “Immobilization of Hospital Waste Incineration Ashes in Glass-Ceramic Composites”, Ceramics International, vol.44, (2018).
 • P13290: P. Zachariasz, A. Skwarek, B. Illes, J. Zukrowski, T. Hurtony, K. Witek: “Mossbauer Studies of beta alfa Phase Transition in Sn-Rich Solder Alloys”, Microelectronics Reliability, vol.82, (2018).
 • P13299: A. Skwarek, R.P. Socha, D. Szwagierczak, P. Zachariasz: “Investigation of the Microstructure and Chemical Composition of CaCu3Ti4O12 Multilayer Elements Using SEM, EDA and XPS Methods”, Acta Physica Polonica A, vol.134, nr.1, (2018).
 • P13307: B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, J. Ratajczak, A. Czerwinski: “Microstructure Characterization of LTCC Glass-Ceramic Composites with Various Degree of the Introduced Porosity”, Acta Physica Polonica A, vol.134, nr.1, (2018).
 • P13331: A. Skwarek, B. Illes, K. Witek, T. Hurtony, J. Tarasiuk, S. Wronski, B. Synkiewicz: “Reliability Studies of InnoLot and SnBi Joints Soldered on DBC Substrate”, Soldering and Surface Mount Technology, vol.30, nr.4, (2018).
 • P13334: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, D. Solnica, P. Iwanicki: “Inteligentne wielokanałowe systemy oświetleniowe bazujące na technologii SSL LED”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.94, (2018).
 • P13343: B. Illes, A. Skwarek, A. Geczy, L. Jakab, D. Busek, K. Dusek: “Effect of the Vapour Concentration Decrease on the Solder Joints Temperature in a Vacuum Vapour Phase Soldering System”, Soldering and Surface Mount Technology, vol.30, nr.2, (2018).
 • P13391: P. Peczkowski, M. Kowalik, P. Zachariasz, C. Jastrzebski, Z. Jaegermann, P. Szterner, W.M. Woch, J. Szczytko: “Synthesis and Physicochemical Properties of Nd-, Sm-, Eu-Based Cuprate High-Temperature Superconductors”, Physica Status Solidi A, vol.215, nr.16, (2018).
 • P13396: A. Stoch, P. Stoch: “Magnetoelectric Properties of 0.5BiFeO3-0.5Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 Solid Solution”, Ceramics International, vol.44, nr.12, (2018).
 • P13397: P. Guzdek, W. Grzesiak, K. Witek, K. Zaraska, B. Winiarska: “Liniowy aktuator magnetoelektryczny”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.94, nr.8, (2018).
 • P13398: K. Zaraska, W. Grzesiak, P. Guzdek, G. Kolaszczynski, J. Piekarski, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, D. Solnica, P. Iwanicki: “Zastosowanie niskokosztowej matrycy czujników podczerwieni termicznej do detekcji osób”, Elektronika, vol.LXXXV, nr.9, (2018).
 • P13399: W. Grzesiak, D. Solnica, P. Guzdek, P. Iwanicki, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, K. Zaraska: “Inteligentne systemy oświetleniowe o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.94, nr.8, (2018).
 • P13403: M. Zbiec, M. Jakubowski, D. Obrebski, P. Boguszewicz, K. Zaraska, W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, G. Kolaszczynski, D. Solnica, P. Iwanicki: “Adaptive Wireless Lighting System”, (2018).
 • P13404: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, K. Zaraska, M. Zbiec, M. Jakubowski, D. Obrebski, P. Boguszewicz, D. Solnica, P. Iwanicki, S. Linke, A. Mahlkow: “Smart LED High CRI Lighting Systems”, Microelectronics International, vol.35, nr.3, (2018).
 • P13413: D. Szwagierczak, B. Synkiewicz, J. Kulawik: “Low Dielectric Constant Composites Based on B2O3 and SiO2 Rich Glasses, Cordierite and Mullite”, Ceramics International, vol.44, nr.12, (2018).
 • P13420: B. Illes, A. Geczy, O. Krammer, A. Skwarek, K. Witek: “Soldering Problems of Large Size SMD PET Capacitors during Vapour Phase Soldering Process”, (2018).
 • P13428: P. Guzdek, W. Grzesiak, K. Witek, K. Zaraska, B. Winiarska: “Liniowy aktuator magnetoelektryczny”, (2018).
 • P13429: K. Zaraska, W. Grzesiak, P. Guzdek, G. Kolaszczynski, J. Piekarski, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, D. Solnica, P. Iwanicki: “Zastosowanie niskokosztowej matrycy czujników podczerwieni termicznej do detekcji osób”, (2018).
 • P13430: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, K. Zaraska, D. Solnica, P. Iwanicki: “Inteligentne systemy oświetleniowe o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw”, (2018).
 • P13446: B. Illes, A. Skwarek, D. Busek, O. Krammer, A. Geczy, A. Fodor, K. Dusek: “Publication Techniques for Young Scientists in the Field of Microelectronics Engineering”, (2018).

» return

» 2017

 • P13124: B. Illes, A. Skwarek, R. Batorfi, J. Ratajczak, A. Czerwinski, O. Krammer, B. Medgyes, B. Horvath, T. Hurtony: “Whisker Growth from Vacuum Evaporated Submicron Sn Thin Films”, Surface & Coatings Technology, vol.311, (2017).
 • P13143: A. Skwarek, B. Illes, B. Synkiewicz, S. Wronski, K. Witek: “Characterization of the Solder Joints made with Vapour Phase Soldering (VPS) on DBC Substrate”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.28, (2017).
 • P13160: M. Simic, L. Manjakkal, K. Zaraska, G.M. Stojanowic, R. Dahiya: “TiO2 Based Thick Film pH Sensor”, IEEE Sensors Journal, vol.17, nr.2, (2017).
 • P13162: A. Stoch, J. Maurin, P. Stoch, J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Crystal Structure and Mossbauer Effect in Multiferroic 0.5BiFeO3-0.5Pb(Fe0.5Ta0.5)O3 Solid Solution”, Nukleonika, vol.62, nr.2, (2017).
 • P13169: A. Stoch, J. Maurin, J. Kulawik, P. Stoch: “Structural Properties of Multiferroic 0.5BiFeO3-0.5Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 Solid Solution”, Journal of the European Ceramic Society, vol.37, (2017).
 • P13190: E. Klimiec, B. Jasiewicz, J. Piekarski, K. Zaraska, P. Guzdek, G. Kolaszczynski: “Measuring of Foot Plantar Pressure - Possible Applications in Quantitative Analysis of Humna Body Mobility”, Measurement Science and Technology, vol.28, (2017).
 • P13231: H. Kaczmarek, B. Krolikowski, E. Klimiec, D. Bajer: “Charakterystyka struktury materiałów przeznaczonych do wytwarzania piezoelektrycznych kompozytów na osnowie polipropylenu”, Polimery, vol.62, nr.7-8, (2017).
 • P13233: H. Kaczmarek, B. Krolikowski, E. Klimiec, J. Kowalonek: “New Piezoelectric Composites Based on Isostatic Polypropylene Filled with Silicate”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.28, nr.9, (2017).
 • P13262: A. Skwarek, B. Illes, B. Horvath, A. Geczy, P. Zachariasz, D. Busek: “Identification and Characterization of b-a-Sn Transition in SnCu1 Bulk Alloy Inoculated with InSb”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.28, (2017).
 • P13265: P. Stoch, M. Ciecinska, A. Stoch: “Szkła dla immobilizacji odpadów radioaktywnych”, Szkło i Ceramika, nr.2, (2017).
 • P13269: D. Bochenek, P. Niemiec, P. Guzdek, M. Wzorek: “Magnetoelectric and Electric Measurements of the (1-x)BiFeO3-(x)Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 Solid Solutions”, Materials Chemistry and Physics, vol.195, (2017).
 • P13273: P. Guzdek, M. Wzorek, W. Grzesiak, P. Zachariasz, G. Kolaszczynski, W. Smołka: “Czujnik magnetoelektryczny do pomiaru natężenia pola magnetycznego”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.93, nr.8, (2017).
 • P13274: P. Guzdek, M. Wzorek, W. Grzesiak, P. Zachariasz, G. Kolaszczynski, W. Smołka: “Czujnik magnetoelektryczny do pomiaru natężenia pola magnetycznego”, (2017).
 • P13275: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, B. Synkiewicz, K. Witek, J. Borecki, T. Serzysko, M. Zupnik, A. Heinze: “Zastosowanie podłoży typu DBC do projektowania i wytwarzania rezystorów mocy”, Elektronika, vol.LVIII, nr.9, (2017).
 • P13276: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, B. Synkiewicz, K. Witek, J. Borecki, T. Serzysko, M. Zupnik, A. Heinze: “Zastosowanie podłoży typu DBC do projektowania i wytwarzania rezystorów mocy”, (2017).
 • P13277: B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, W. Grzesiak, J. Ratajczak, J. Kulawik, Y. Yashchyshyn, P.R. Bajurko: “Zastosowanie technologii LTCC w wytwarzaniu podłoży do układów mikrofalowych”, Elektronika, vol.LVIII, nr.9, (2017).
 • P13278: B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, W. Grzesiak, J. Ratajczak, J. Kulawik, Y. Yashchyshyn, P.R. Bajurko: “Zastosowanie technologii LTCC w wytwarzaniu podłoży do układów mikrofalowych”, (2017).
 • P13279: J. Kulawik, D. Szwagierczak, A. Skwarek: “Electrical and Microstructural Characterization of Doped ZnO Based Multilayer Varistors”, Microelectronics International, vol.34, nr.3, (2017).
 • P13288: A. Skwarek, B. Illes, R.P. Socha, D. Szwagierczak: “Microstructural and Compositional Studies on Multilayer Elements Based on Low Temperature Cofired CaCu3Ti4O12-Type Ceramics”, (2017).
 • P13289: B. Illes, A. Skwarek, A. Geczy, K. Witek: “Numerical Study of Vapour Concentration Reduction in a Vacuum Vapour Phase Soldering Oven”, (2017).
 • P13292: M. Chylinska, H. Kaczmarek, B. Krolikowski, E. Klimiec: “Właściwości mechaniczne i morfologia folii piezoelektrycznych na bazie kompozytów z polipropylenu”, Przetwórstwo Tworzyw, vol.23, nr.1, (2017).
 • P13295: H. Kaczmarek, E. Klimiec, B. Krolikowski, M. Chylinska, M. Machnik: “Characterization of Piezoelectric Films of Foamed Polyethylene Obtained by Extrusion”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.28, nr.22, (2017).
 • P13306: J. Sobolewski, B. Synkiewicz, P.R. Bajurko: “Antena łatkowa na pasmo 120 GHz w bezskurczowej technologii LTCC”, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, vol.LXXXV, nr.6, (2017).
 • P13308: B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Multilayer LTCC Structures Based on Glass-Cordierite Layers with Different Porosity”, Microelectronics International, vol.34, nr.3, (2017).
 • P13310: T. Pikula, J. Dzik, P. Guzdek, V.I. Mitsiuk, Z. Surowiec, P. Panek, E. Jartych: “Magnetic Properties and Magnetoelectric Coupling Enhancement in Bi5Ti3FeO15 Ceramics”, Ceramics International, vol.43, (2017).
 • P13313: K. Kowal, P. Guzdek, M. Kowalczyk, E. Jartych: “Compositional Dependence of Hyperfine Interactions and Magnetoelectric Coupling in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Solid Solutions”, Nukleonika, vol.62, nr.2, (2017).
 • P13317: B. Illes, A. Skwarek, A. Geczy, O. Krammer, D. Busek: “Numerical Modelling of the Heat and Mass Transport Processes in a Vacuum Vapour Phase Soldering System”, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol.114, (2017).
 • P13321: A. Baranowska, B. Skowron, B. Nowak, K. Ciesielczyk, P. Guzdek, K. Gil, J. Kaszuba-Zwoinska: “Changes in Viability of Rat Adipose-Derived Stem Cells Isolated from Abdominal/Perinuclear Adipose Tissue Stimulated with Pulsed Electromagnetic Field”, Journal of Physiology and Pharmacology, vol.68, nr.2, (2017).
 • P13341: A. Piotrowska, B. Mroziewicz, M. Pilch, M. Bugajski, J. Kaniewski, M. Borysiewicz, K. Golaszewska-Malec, J. Kaczmarski, E. Kaminska, A. Taube, H.M. Przewlocki, D. Tomaszewski, W. Krol, P. Dumania, D. Szmigiel, I. Wegrzecka, M. Wegrzecki, G. Janczyk, J. Klamka, J. Swiderski, A. Czerwinski, J. Ratajczak, A. Laszcz, M. Pluska, M. Wzorek, P. Guzdek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, A. Skwarek, K. Zaraska, J. Walczak-Zlotkowska: “Pięćdziesiąt lat Instytutu Technologii Elektronowej 1966-2016”, lanl.arXiv.org/cond-mat/0306671, (2017).
 • P13344: B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “LTCC Substrates Based on Low Dielectric Permittivity Diopside-Glass Composite”, (2017).
 • P13348: T. Serzysko, J. Borecki, W. Grzesiak: “Badanie formowania wysokoprądowych obwodów drukowanych z zastosowaniem techniki laserowej”, Elektronika, vol.LVIII, nr.12, (2017).

» return

» 2016

 • P13025: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, B. Synkiewicz, K. Witek, R. Kisiel, M. Mysliwiec, J. Borecki, T. Serzysko, M. Zupnik: “Application of Direct Bonded Copper Substrates for Prototyping of Power Electronics Modules”, Circuit World, vol.42, nr.1, (2016).
 • P13039: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, E. klugmann-radziemska, S. Zawora, K. Drabczyk, S. Gulkowski, P. Grzesiak: “Innovative System for Energy Collection and Management Integrated within a Photovoltaic Module”, Solar Energy, vol.132, (2016).
 • P13053: L. Manjakkal, K. Zaraska, K. Cvejin, J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Potentiometric RuO2-Ta2O5 pH Sensors Fabricated Using Thick Film and LTCC Technologies”, Talanta, vol.147, (2016).
 • P13062: P. Stoch, M. Sitarz, A. Stoch, M. Ciecinska, I. Krakowiak: “Structure of Phosphate and Iron-Phosphate Glasses by DFT Calculations and FTIR/Raman Spectroscopy”, Journal of Non-Crystalline Solids, vol.450, (2016).
 • P13078: E. Klimiec, K. Zaraska, J. Piekarski, P. Guzdek, G. Kolaszczynski, B. Jasiewicz: “Durable Sensors for Measurement of Foot Plantar Pressure with Piezoelectric Polyvinylidene Fluoride Foil”, Sensors and Actuators A: Physical, vol.247, (2016).
 • P13079: B. Illes, A. Geczy, A. Skwarek, D. Busek: “Effects of Substrate Thermal Properties on the Heat Transfer Coefficient of Vapour Phase”, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol.101, (2016).
 • P13093: L. Manjakkal, B. Synkiewicz, K. Zaraska, K. Cvejin, J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Development and Characterization of Miniaturized LTCC pH Sensors with RuO2 Based Sensing Electrodes”, Sensors and Actuators B: Chemical, vol.223, (2016).
 • P13107: K. Cvejin, M. Sliwa, L. Manjakkal, J. Kulawik, G.M. Stojanowic, D. Szwagierczak: “Impedancemetric NO Sensor Based YSZ/Perovskite Neodymium Cobaltite Operating at High Temperatures”, Sensors and Actuators B: Chemical, vol.228, (2016).
 • P13111: A. Skwarek, P. Zachariasz, W. Zukrowski, B. Synkiewicz, K. Witek: “ Early Stage Detection of b-a Transition in Sn by Mossbauer Spectroscopy”, Materials Chemistry and Physics, vol.182, (2016).
 • P13112: D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek: “Multilayer capacitors with Bismuth Copper Tantalate Dielectric Fabricated in LTCC Technology”, Microelectronics International, vol.33, nr.3, (2016).
 • P13113: E. Jartych, T. Pikula, K. Kowal, J. Dzik, P. Guzdek, D. Czekaj: “Magnetoelectric Effect in Ceramics Based on Bismuth Ferrite”, Nanoscale Research Letters, (2016).
 • P13114: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, B. Synkiewicz, K. Witek, J. Borecki, T. Serzysko: “Wybrane techniki realizacji obwodów drukowanych na bazie podłoży typu DBC”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.92, nr.9, (2016).
 • P13115: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, B. Synkiewicz, K. Witek, M. Borecki, T. Serzysko: “Wybrane techniki realizacji obwodów drukowanych na bazie podłoży typu DBC”, (2016).
 • P13116: P. Guzdek, W. Grzesiak, P. Zachariasz, G. Kolaszczynski: “Właściwości magnetostrykcyjne kompozytów multiferroicznych”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.92, nr.9, (2016).
 • P13117: P. Guzdek, W. Grzesiak, P. Zachariasz, G. Kolaszczynski: “Właściwości magnetostrykcyjne kompozytów multiferroicznych”, (2016).
 • P13118: W. Grzesiak, P. Guzdek, G. Kolaszczynski, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, E. klugmann-radziemska, S. Zawora: “Innowacyjne systemy wyrównywania napięć na 12-woltowych akumulatorach ołowiowych pracujących w połączeniu szeregowym”, Elektronika, vol.LVII, nr.10, (2016).
 • P13119: W. Grzesiak, P. Guzdek, G. Kolaszczynski, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, E. klugmann-radziemska: “Innowacyjne systemy wyrównywania napięć na 12-woltowych akumulatorach ołowiowych pracujących w połączeniu szeregowym”, (2016).
 • P13135: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, R.P. Socha, D. Szwagierczak: “X-Ray Photoelectron Spectroscopic and Electrochemical Impedance Spectroscopic Analysis of RuO2-Ta2O5 Thick Film pH Sensors”, Analytica Chimica Acta, vol.931, (2016).
 • P13136: B. Synkiewicz: “Reduction of Dielectric Constant of LTCC Substrates by Introduction of Controlled Porosity”, Microelectronics International, vol.33, nr.3, (2016).
 • P13138: B. Illes, A. Skwarek, O. Krammer, B. Medgyes, B. Horvath, R. Batorfi: “Tin Whisker Growth from Tin Thin Film”, (2016).
 • P13142: J. Kulawik, D. Szwagierczak, A. Skwarek: “Electrical and Microstructural Characterization of Doped ZnO Based Multilayer Varistors”, (2016).
 • P13144: P. Guzdek, M. Wzorek, W. Grzesiak: “Efekt magnetoelektryczny w kompozycie warstwowym”, Materiały Kompozytowe, nr.2, (2016).
 • P13152: S.M. Filipek, V. Paul-Boncour, R.S. Liu, I. Jacob, T. Tsutaoka, A. Budziak, A. Morawski, H. Sugiura, P. Zachariasz, K. Dybko, R. Diduszko: “Syntheses and Properties of Several Metastable and Stable Hydrides Derived from Intermetallic Compounds under High Hydrogen Pressure”, Applied Surface Science, vol.388, (2016).
 • P13157: W. Grzesiak: “Autonomiczne systemy zasilania rozproszonego oraz komponenty do ich praktycznych realizacji”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13167: B. Synkiewicz, J. Kulawik, Y. Yashchyshyn, P. Piasecki: “Design of LTCC Based 3-D Antenna for Sub-THz Scanner Application”, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, vol.60, nr.4, (2016).
 • P13175: M. Wegrzecki, T. Piotrowski, Z. Puzewicz, J. Bar, R. Czarnota, R. Dobrowolski, A. Klimov, J. Kulawik, H. Klos, M. Marchewka, M. nieprzecki, A. Panas, B. Seredynski, A. Sierakowski, W. Slysz, B. Synkiewicz, D. Szmigiel, M. Zaborowski: “New Silicon Photodiodes for Detecting the 1064 nm Wavelength Radiation”, (2016).
 • P13192: A. Skwarek, K. Witek, P. Zachariasz: “Investigation of Various Joint Types for Thermoelectric Generators Asembly”, (2016).
 • P13193: A. Skwarek, B. Illes, A. Geczy: “Characterization of Tin Pest by Electrical Resistance Measurement”, (2016).
 • P13201: B. Synkiewicz, J. Kulawik, A. Skwarek, Y. Yashchyshyn, P. Piasecki: “High Resolution Patterns on LTCC Substrates for Microwave Applications Obtained by Screen Printing and Laser Ablation ”, (2016).
 • P13212: M. Wegrzecki, A. Yakushev, J. Bar, T. Budzynski, A. Di Nitto, R. Dobrowolski, P. Grabiec, H. Klos, J. Kulawik, M. Marchewka, A. Panas, P. Prokaryn, B. Synkiewicz, D. Szmigiel, M. Wegrzecki, M. Zaborowski: “Detektory naładowanych cząstek opracowane w ITE dla nowego systemu detekcyjnego ALBEGA, opracowywanego w GSI Darmstadt do badań nad aktynowcami”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13225: E. Klimiec, B. Jasiewicz, K. Zaraska, J. Piekarski, P. Guzdek, G. Kolaszczynski: “Application of a System for Measuring Foot Plantar Pressure for Evaluation of Human Mobility”, (2016).

» return

» 2015

 • P12623: P. Niemiec, D. Bochenek, A. Chrobak, P. Guzdek, A. Blachowski: “Ferroelectric-Ferromagnetic Ceramic Composites Based on PZT with Added Ferrite”, International Journal of Applied Ceramic Technology, vol.12, nr.S1, (2015).
 • P12822: K. Kowal, E. Jartych, P. Guzdek, A. Lisinska-Czekaj, D. Czekaj: “Magnetoelectric Effect in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Solid Solutions”, Materials Science-Poland, vol.33, nr.1, (2015).
 • P12830: T. Pikula, P. Guzdek, J. Dzik, A. Lisinska-Czekaj, E. Jartych: “X-Ray Diffraction, Mossbauer Spectroscopy, and Magnetoelectric Effect Studies of Multiferroic Bi5Ti3FeO15 Ceramics”, Acta Physica Polonica A, vol.127, nr.2, (2015).
 • P12857: P. Stoch, A. Stoch: “Mossbauer Spectroscopy Study of 60P2O5-40Fe2O3 Glass Crystallization”, Nukleonika, vol.60, nr.1, (2015).
 • P12868: E. Sniezek, P. Stoch, J. Szczerba, D. Madej, R. Prorok, A. Stoch: “Structural Properties of 0.8CaZrO3-0.2CaFe2O4 Composite”, Ceramics International, vol.41, (2015).
 • P12874: B. Synkiewicz, A. Skwarek, K. Witek: “Vapour Phase Soldering Used for Qualitty Improvement of Semiconductor Thermogenerators (TEGs) Assembly”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.38, (2015).
 • P12899: P. Stoch, A. Stoch: “Structure and Properties of Cs Containing Borosilicate Glasses Studied by Molecular Dynamics Simulations”, Journal of Non-Crystalline Solids, vol.411, (2015).
 • P12922: E. Klimiec, B. Krolikowski, M. Machnik, W. Zaraska, J. Dzwonkowski: “Increase of Piezoelectric Constant and Thermal Durability of Polypropylene Elecret by Introducing SiO2 and Kaolin Filler and Creating a Cellular Structure”, Journal of Electronic Materials, vol.44, nr.7, (2015).
 • P12953: D. Szwagierczak, J. Kulawik, K. Witek: “Study on Dielectric Properties of Lanthanum Copper Tantalate Ceramics by Impedance Spectroscopy”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.38, (2015).
 • P12956: P. Zachariasz, J. Kulawik, P. Guzdek: “Preparation and Characterization of Microstructure, Dielectric and Magnetoelectric Properties of Multiferroic Sr3CuNb2O9-CoFe2O4 Ceramics”, Materials and Design, vol.86, (2015).
 • P12958: M. Szklarska-Lukasik, P. Guzdek, J. Chmist, P. Stoch, J. Pszczola: “Electrical and Magnetic Properties, and FLAPW Electronic Band Structure of Magnetostrictive Tb0.27Dy0.73(Fe0.7-xNixCo0.3)2 Compounds”, Materials Science and Engineering B, vol.193, (2015).
 • P12969: M. Ciecinska, P. Stoch, A. Stoch, M. Nocun: “Thermal Properties of 60P2O5-20Fe2O3-20Al2O3 Glass for Salt Waste Immobilization”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol.121, (2015).
 • P12971: L. Manjakkal, K. Cvejin, B. Bajac, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Microstructural, Impedance Spectroscopic and Potentiometric Analysis of Ta2O5 Electrochemical Thick Film pH Sensors”, Electroanalysis, vol.27, (2015).
 • P12972: K. Cvejin, L. Manjakkal, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Planar Impedancemetric NO Sensor with Thick Film Perovskite Electrodes Based on Samarium Cobaltite”, Electroanalysis, vol.27, (2015).
 • P12973: L. Manjakkal, E. Djurdjic, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Electrochemical Impedance Spectroscopic Analysis of RuO2 Based Thick Film pH Sensors”, Electrochimica Acta, vol.168, (2015).
 • P12979: A. Skwarek, K. Witek, M. Pluska, A. Czerwinski: “Tin Whisker Growth on the Surface of Tin-Rich Lead-Free Alloys”, SMT Surface Mount Technology Magazine, nr.2, (2015).
 • P12981: A. Skwarek, P. Zachariasz, J. Kulawik, K. Witek: “Inoculator Dependent Induced Growth of a-Sn”, Materials Chemistry and Physics, vol.166, (2015).
 • P12982: P. Guzdek, M. Wzorek: “Magnetoelectric Properties in Bulk and Layered Composites”, Microelectronics International, vol.32, nr.3, (2015).
 • P12997: K. Drabczyk, R.P. Socha, A. Skwarek: “Copper Deposition on Screen Printed Electrical Paths for Solar Cell Application”, Circuit World, vol.41, nr.3, (2015).
 • P13001: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, S. Zawora, P. Grzesiak: “Przenośny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z innowacyjnymi systemami akumulacji i zarządzania energią”, Elektronika, vol.LVI, nr.9, (2015).
 • P13002: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Mackow, T. Maj, A. Polak, S. Zawora, P. Grzesiak: “Przenośny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z innowacyjnymi systemami akumulacji i zarządzania energią”, (2015).
 • P13003: P. Guzdek, M. Wzorek, W. Grzesiak: “Efekt magnetoelektryczny w kompozycie warstwowym Ni0.3Zn0.62Cu0.08Fe2O4-PbFe0.5Ta0.5O3”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.91, nr.9, (2015).
 • P13004: P. Guzdek, M. Wzorek, W. Grzesiak: “Efekt magnetoelektryczny w kompozycie warstwowym Ni0.3Zn0.62Cu0.08Fe2O4-PbFe0.5Ta0.5O3”, (2015).
 • P13005: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, J. Kulawik, B. Synkiewicz, K. Witek: “Zastosowanie podłoży DBC w praktycznych realizacjach układów elektroniki dużej mocy”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.91, nr.9, (2015).
 • P13006: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, J. Kulawik, B. Synkiewicz, K. Witek: “Zastosowanie podłoży DBC w praktycznych realizacjach układów elektroniki dużej mocy”, (2015).
 • P13008: A. Skwarek, B. Synkiewicz, J. Kulawik, P. Guzdek, K. Witek, J. Tarasiuk: “High Temperature Thermogenerators Made on DBC Substrate Using Vapour Phase Soldering”, Soldering and Surface Mount Technology, vol.27, nr.3, (2015).
 • P13011: B. Synkiewicz, J. Kulawik, P. Guzdek, W. Grzesiak: “Kompozytowa folia LTCC o obniżonej przenikalności elektrycznej do zastosowań mikrofalowych”, (2015).
 • P13014: M. Radovanovic, B. Mojic-Lante, K. Cvejin, V.V. Srdic, G.M. Stojanowic: “A Wireless LC Sensor Coated with Ba0.9Bi0.066TiO3 for Measuring Temperature”, Sensors, vol.15, (2015).
 • P13016: A. Skwarek, J. Kulawik, K. Witek: “Induction of Tin Pest Transformation in Solder Joints in Ceramic Packages of Sub-THz Scanner”, (2015).
 • P13026: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, B. Synkiewicz, K. Witek, R. Kisiel, M. Mysliwiec, J. Borecki, T. Serzysko, M. Zupnik: “Application of Direct Bonded Copper Substrates for Prototyping of Power Electronics Modules”, (2015).
 • P13032: J. Stockholm, K. Wojciechowski, J. Leszczynski, K. Witek, P. Guzdek, J. Kulawik: “Thermoelectric Generator with an Active Load”, (2015).
 • P13036: B. Synkiewicz, J. Kulawik, P. Guzdek, W. Grzesiak: “Kompozytowa folia LTCC o obniżonej przenikalności elektrycznej do zastosowań mikrofalowych”, Elektronika, vol.LVI, nr.9, (2015).
 • P13056: L. Manjakkal: “Thick Film Metal Oxide Based pH Sensors for Water Pollution Monitoring”, (2015).
 • P13059: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Synkiewicz: “Multilayer Capacitors with Bismuth Copper Tantalate Dielectric Fabricated in LTCC Technology”, (2015).
 • P13070: E. Klimiec, K. Zaraska, J. Piekarski, P. Guzdek, G. Kolaszczynski, B. Jasiewicz: “Polyvilidene Fluoride Sensors for Measurement System of Foot Plantar Presuure”, (2015).
 • P13095: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak, G.M. Stojanowic: “Sensing Mechanism of RuO2–SnO2 Thick Film pH Sensors Studied by Potentiometric Method and Electrochemical Impedance Spectroscopy”, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol.759, (2015).
 • P13173: A. Di Nitto, A. Yakushev, Ch.E. Dullmann, J. Khuyagbaatar, J. Krier, J. Ballof, J. Bar, T. Budzynski, D.M. Cox, X. Derkx, J. Dormand, J. Despotopulos, K. Eberhardt, J. Even, P. Grabiec, L. Harkness-Brennan, R.D. Herzberg, A. Hubner, E. Jager, D. Judson, B. Kindler, H. Klos, J.V. Kratz, J. Kulawik, N. Kurz, L. Lens, B. Lommel, K.J. Moody, C. Mokry, A. Panas, P. Prokaryn, D. Rudolph, J. Runke, I. Rusanov, P. Scharrer, B. Schausten, D.A. Shaughnessy, D. Szmigiel, D. Ward, M. Wegrzecki: “ALBEGA: A Decay Spectroscopy Setup for Chemically Separated Samples”, (2015).

» return

» 2014

 • P12139: Z. Pruszowski, M. Ciez: “The Influence of Electroless Metallization Process Parameters on Basic Electric Properties of Ni-P Alloy”, Microelectronics Reliability, vol.54, (2014).
 • P12616: D. Bochenek, P. Niemiec, P. Zachariasz, P. Guzdek, A. Chrobak, G. Ziolkowski: “Ferroelectric and Ferromagnetic Properties of the (1-x)NiZnFeO4-(x)Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 Composite”, Inżynieria Materiałowa, vol.XXXV, nr.2, (2014).
 • P12672: J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Properties of Multilayer NTC Perovskite Thermistors Prepared by Tape Casting, Lamination and Cofiring”, Key Engineering Materials, vol.605, (2014).
 • P12675: J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Fabrication by Tape Casting and Microstructural, Thermal and Electrical Characterization of Perovskite Thermistors”, Sensor Letters, vol.12, nr.11, (2014).
 • P12677: P. Stoch, M. Ciecinska, A. Stoch: “Thermal Properties of Phosphate Glasses for Salt Waste Immobilization”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol.117, nr.1, (2014).
 • P12678: M. Ciecinska, P. Stoch, A. Stoch: “Thermal Properties of Vitrified LLW Hospital Waste Incineration Ash”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol.116, nr.1, (2014).
 • P12679: W. Grzesiak, K. Witek, E. klugmann-radziemska, P. Grzesiak: “An Interactive System for Remote Modeling and Design Validation of Hybrid Photovoltaic Systems”, Microelectronics International, vol.31, nr.3, (2014).
 • P12688: P. Guzdek: “The Magnetostrictive and Magnetoelectric Characterization of Ni0.3Zn0.62Cu0.08Fe2O4-Pb(FeNb)0.5 Laminated Composite”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.349, (2014).
 • P12689: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “A Comparative Study of Potentiometric and Conductimetric Thick Film pH Sensors Made of RuO2 Pastes”, Sensor Letters, vol.12, nr.11, (2014).
 • P12690: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “The Effect of Sheet Resistivity and Storage Conditions on Sensitivity of RuO2 Based pH Sensors”, Key Engineering Materials, vol.650, (2014).
 • P12703: K. Cvejin, L. Manjakkal, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Synthesis of Perovskite Sr Doped Lanthanide Cobaltites and Ferriters and Application for Oxygen Sensors: a Comparative Study”, Key Engineering Materials, vol.605, (2014).
 • P12704: K. Cvejin, L. Manjakkal, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Characterization of Strontium Modified Lanthanide Cobaltites and Ferrites as Perovskite Electrodes in Potentiometric Oxygen Sensors”, Sensor Letters, vol.12, nr.11, (2014).
 • P12764: E. Klimiec, J. Piekarski, W. Zaraska, B. Jasiewicz: “Electronic Measurement System of Foot Plantar Pressure”, Microelectronics International, vol.31, nr.3, (2014).
 • P12774: P. Stoch, W. Szczerba, W. bodnar, M. Ciecinska, A. Stoch, E. Burkel: “Structural Properties of Iron - Phosphate Glasses by Spectroscopic Studies and ab initio Simulations”, Physical Chemistry Chemical Physics, vol.16, (2014).
 • P12777: M. Zawadzka, J. Kulawik, D. Szwagierczak, K. Zaraska: “In situ Polymerised Polypyrrrole Films for Sensors Application”, Microelectronics International, vol.31, nr.3, (2014).
 • P12787: B. Synkiewicz, A. Skwarek, K. Witek: “Voids Investigation in Solder Joints Performed with Vapour Phase Soldering (VPS)”, Soldering and Surface Mount Technology, vol.26, nr.1, (2014).
 • P12796: A. Skwarek, J. Kulawik, A. Czerwinski, M. Pluska, K. Witek: “A Method for the Tin Pest Presence Testing in SnCu Solder Alloys”, Soldering and Surface Mount Technology, vol.26, nr.3, (2014).
 • P12800: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Synkiewicz: “Tape Casting and Properties of Pr2O3-Doped ZnO Multilayer Varistors”, Microelectronics International, vol.31, nr.3, (2014).
 • P12801: D. Szwagierczak: “Dielectric Properties of High-Permittivity A2/3CuTa4O12 Ceramics”, Microelectronics International, vol.31, nr.3, (2014).
 • P12806: B. Synkiewicz, K. Witek, A. Skwarek: “Ograniczenie zjawiska pustek w spoinach lutowniczych wykonanych metodą próżniowego lutowania kondensacyjnego”, (2014).
 • P12807: W. Grzesiak, M. Zupnik, R. Wojciechowska: “Praktyczna realizacja wielostanowiskowego programowalnego systemu doświetlania roślin zbudowanego w oparciu o technologie SSL LED”, Prace Instytutu Elektrotechniki, nr.267, (2014).
 • P12808: W. Grzesiak, M. Zupnik: “Analiza możliwości i zasadności zastosowania technologii SSL LED w procesie doświetlania upraw trawy pszenicznej”, Prace Instytutu Elektrotechniki, nr.267, (2014).
 • P12811: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, S. Zawora, P. Grzesiak: “Demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4 dedykowanego dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.90, nr.9, (2014).
 • P12812: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, S. Zawora, P. Grzesiak: “Demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4 dedykowanego dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych”, (2014).
 • P12813: W. Grzesiak, J. Piekarski, K. Witek, P. Grzesiak: “Zastosowanie ciepłowodów do zwiększenia wydajności generatorów termoeletrycznych”, Elektronika, vol.LV, nr.9, (2014).
 • P12814: W. Grzesiak, J. Piekarski, K. Witek, P. Grzesiak: “Zastosowanie ciepłowodów do zwiększenia wydajności generatorów termoeletrycznych”, (2014).
 • P12821: P. Guzdek, M. Sikora, Ł. Gora, C. Kapusta: “The Magnetoelectric Effect of a Ni0.3Zn0.62Cu0.08Fe2O4 - PbFe0.5Nb0.5O3 Multilayer Composite”, Archives of Metallurgy and Materials, vol.59, nr.3, (2014).
 • P12827: P. Guzdek: “Characterization of Magnetic and Magnetoelectric Properties in Soft Ferrite - PFT-PT Bulk Composite”, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, vol.53, nr.3-4, (2014).
 • P12842: W. Grzesiak, M. Zupnik, R. Wojciechowska: “Praktyczna realizacja wielostanowiskowego programowalnego systemu doświetlania roślin zbudowanego w oparciu o technologie SSL LED”, (2014).
 • P12843: W. Grzesiak, M. Zupnik: “Analiza możliwości i zasadności zastosowania technologii SSL LED w procesie doświetlania upraw trawy pszenicznej”, (2014).
 • P12856: P. Guzdek, M. Wzorek: “Magnetoelectric Effect in Ferro(ferri)magnetic - Ferroelectric Structures”, (2014).
 • P12862: B. Synkiewicz, K. Witek, A. Skwarek: “Ograniczenie zjawiska pustek w spoinach lutowniczych wykonanych metodą próżniowego lutowania kondensacyjnego”, Elektronika, vol.LV, nr.9, (2014).
 • P12869: K. Cvejin, L. Manjakkal, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Characterization and Applicability of Sm.0.9Sr0.1CoO3-d in Oxygen Sensors”, Microelectronics International, vol.31, nr.3, (2014).
 • P12872: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak, R.P. Socha: “Fabrication of Thick Film Sensitive RuO2-TiO2 and Ag/AgCl/KCl Reference Electrodes and Their Application for pH Measurements”, Sensors and Actuators B: Chemical, vol.204, (2014).
 • P12873: P. Kowalik, Z. Pruszowski, J. Kulawik, A. Czerwinski, M. Pluska: “Changes in TCR of Amorphous Ni-P Resistive Films as a Function of Thermal Stabilization Parameters”, Microelectronics International, vol.31, nr.3, (2014).
 • P12876: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Electrochemical Interdigitated Conductimetric pH Sensor Based on RuO2 Thick Film Sensitive Layer”, (2014).
 • P12877: K. Drabczyk, R.P. Socha, A. Skwarek: “Copper Deposition on Screen Printed Electrical Paths for Solar Cell Application - the Surface Studies”, (2014).
 • P12878: P. Zachariasz, J. Kulawik, P. Guzdek, M. Sikora: “Synthesis Microstructure and Magnetoelectric Coupling of Sr3CuNb2O9-CoFe2O4 Multiferroic Composite”, (2014).
 • P12883: W. Grzesiak, T. Maj, P. Mackow, E. klugmann-radziemska, S. Zawora, P. Grzesiak: “An Intelligent System to Support the Design Process of Hybrid Photovoltaic Installations”, (2014).
 • P12884: W. Grzesiak, T. Maj, P. Mackow, E. klugmann-radziemska, S. Zawora, P. Grzesiak: “New Solutions for the Solar Charge Controllers Design for Obtaining True MPP in Partly Shaded PV Modules”, (2014).
 • P12885: W. Grzesiak, P. Mackow, B. Synkiewicz, S. Zawora, E. klugmann-radziemska, P. Grzesiak: “The Use of LiFePO4 Technology in Autonomous PV Systems”, (2014).
 • P12901: P. Stoch, M. Ciecinska, A. Stoch: “Rozdział 15. Materiały do unieszkodliwiania stałych odpadów nisko- i średnioaktywnych”, (2014).
 • P12916: K. Cvejin, L. Manjakkal, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Planar Impedancemetric NO Sensor with Thick Film Mixed Dy-Based Oxides Sensing Electrodes”, (2014).
 • P12919: A. Kolton, R. Wojciechowska, O. Dlugosz-Grochowska, W. Grzesiak: “The Storage Ability of Lamb s Lettuce Cultivated in the Greenhouse under LED or HPS Lamps”, Journal of Horticultural Research, vol.22, nr.2, (2014).
 • P12927: P. Guzdek, M. Wzorek: “Microstructure and Magnetoelectric Properties in Bulk and Layered Composites”, (2014).
 • P12945: A. Czerwinski, A. Skwarek, M. Pluska, J. Ratajczak, K. Witek: “Whisker Growth in Tin Alloys on Glass-Epoxy Laminate”, SMT Surface Mount Technology Magazine, vol.29, nr.7, (2014).

» return

» 2013

 • P12445: R. Skulski, P. Wawrzala, D. Bochenek, J. Kulawik, D. Szwagierczak, P. Niemiec: “Multilayer Ceramic Capacitors Based on the PMN-PT-PFN Solid Solution”, Advances in Science and Technology, vol.77, (2013).
 • P12457: P. Guzdek: “Magnetoelectric Properties in Nickel Ferrite - Niobate Relaxor Bulk Composites”, Advances in Science and Technology, vol.77, (2013).
 • P12461: E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, B. Jasiewicz: “PVDF Sensors - Research on Foot Pressure Distribution in Dynamic Conditions”, Advances in Science and Technology, vol.79, (2013).
 • P12467: K. Kowal, E. Jartych, P. Guzdek, P. Stoch, A. Lisinska-Czekaj, D. Czekaj: “X-Ray Diffraction, Mossbauer Spectroscopy and Magnetoelectric Effect Studies of (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Solid Solutions”, Nukleonika, vol.58, nr.1, (2013).
 • P12500: R. Wojciechowska, A. Kolton, O. Dlugosz-Grochowska, M. Zupnik, W. Grzesiak: “The Effect of LED Lighting on Photosynthetic Parameters and Weight of Lamb's Lettuce (Valerianella locusta)”, Folia Horticulturae, vol.25, nr.1, (2013).
 • P12530: A. Skwarek, K. Witek, M. Pluska, J. Ratajczak, A. Czerwinski: “Dependence of Tin Whisker Growth on Copper and Oxygen Content on the Surface of Tin-Rich Lead Free Alloys”, Acta Physica Polonica A, vol.123, nr.2, (2013).
 • P12531: P. Zachariasz, A. Stoch, P. Stoch, J. Maurin: “Hyperfine Interactions in x Bi0.95Dy0.05FeO3-(1-x)Pb(Fe2/3W1/3)O3 Multiferroics”, Nukleonika, vol.58, nr.1, (2013).
 • P12532: A. Czerwinski, A. Skwarek, M. Pluska, J. Ratajczak, K. Witek: “Whisker Growth in Tin Alloys on Glass-Epoxy Laminate Studied by Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy”, Archives of Metallurgy and Materials, vol.58, nr.2, (2013).
 • P12593: K. Cvejin, B. Mojic, N. Samardzic, V.V. Srdic, G.M. Stojanowic: “Dielectric Studies of Barium Bismuth Titanate as a Material for Application in Temperature Sensors”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.24, (2013).
 • P12599: K. Zaraska, J. Gaudyn: “Zastosowanie maszyny wirtualnej w neurostymulatorze wszczepialnym”, Elektronika, vol.LIV, nr.2, (2013).
 • P12600: K. Zaraska, J. Gaudyn: “Autonomiczny, wszczepialny neurostymulator adaptywny w technologii LTCC”, Elektronika, vol.LIV, nr.2, (2013).
 • P12621: J. Kulawik, D. Szwagierczak, K. Witek, A. Skwarek, B. Groeger: “Multilayer Perovskite-Based Thermistors Fabricated by LTCC Technology”, Acta Physica Polonica A, vol.123, nr.2, (2013).
 • P12622: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Synkiewicz: “Fabrication of CaCu3Ti4O12 Multilayer Capacitors, Their Microstructure and Dielectric Properties”, Ferroelectrics, nr.447, (2013).
 • P12624: A. Krawczyk, A. Zwozniak, P. Guzdek, P. Stoch, P. Zachariasz, J. Suwalski, J. Pszczola: “Hyperfine Interactions in Tb0.27-xYxDy0.73Fe2 Compounds at 295 K”, Nukleonika, vol.58, nr.1, (2013).
 • P12627: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Microstructure and Dielectric Properties of Bismuth Copper Tantalate as Internal Barrier Layer Capacitor Ceramic”, Ferroelectrics, nr.446, (2013).
 • P12628: W. Grzesiak: “Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia w rolnictwie - stan badań i perspektywy rozwoju”, (2013).
 • P12629: W. Grzesiak, P. Mackow, J. Piekarski, E. klugmann-radziemska, P. Grzesiak: “Komercyjne moduły superkondensatorów. Wybrane zagadnienia aplikacyjne”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.89, nr.10, (2013).
 • P12630: W. Grzesiak, P. Mackow, J. Piekarski, P. Grzesiak: “Komercyjne moduły superkondensatorów. Wybrane zagadnienia aplikacyjne”, (2013).
 • P12631: W. Grzesiak, J. Piekarski, K. Witek, P. Grzesiak: “Zastosowanie generatorów termoelektrycznych do wspomagania autonomicznych instalacji fotowoltaicznych”, Elektronika, vol.LIV, nr.5, (2013).
 • P12632: W. Grzesiak, J. Piekarski, K. Witek, P. Grzesiak: “Zastosowanie generatorów termoelektrycznych do wspomagania autonomicznych instalacji fotowoltaicznych”, (2013).
 • P12633: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, E. klugmann-radziemska, P. Grzesiak: “Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi”, Elektronika, vol.LIV, nr.6, (2013).
 • P12634: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, E. klugmann-radziemska, P. Grzesiak: “Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi”, (2013).
 • P12635: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, D. Kubica, S. Zawora: “Programowalny system do badań wybranych charakterystyk i parametrów akumulatorów”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.89, nr.10, (2013).
 • P12636: W. Grzesiak, P. Mackow, T. Maj, D. Kubica, S. Zawora: “Programowalny system do badań wybranych charakterystyk i parametrów akumulatorów”, (2013).
 • P12637: A. Zwozniak, A. Krawczyk, P. Stoch, P. Guzdek, P. Zachariasz, J. Suwalski, J. Pszczola: “Hyperfine Interactions in Dy(Co0.4-xNixFe0.6) Compounds at 295K”, Nukleonika, vol.58, nr.1, (2013).
 • P12640: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “A Low-Cost Sensor Based on RuO2 Resistor Material”, Nano Hybrids, vol.5, (2013).
 • P12645: M. Stolarski, M. Wegrzecki, J. Kulawik, B. Synkiewicz: “Influence of Construction and Technology on the Time Stability of the Neutron Sensors”, (2013).
 • P12646: M. Wegrzecki, J. Bar, T. Budzynski, M. Ciez, P. Grabiec, R. Kozlowski, J. Kulawik, A. Panas, J. Sarnecki, W. Slysz, D. Szmigiel, I. Wegrzecka, M. Wielunski, K. Witek, A. Yakushev, M. Zaborowski: “Design and Properties of Silicon Charged-Particle Detectors Developed at the Institute of Electron Technology (ITE)”, (2013).
 • P12652: D. Szwagierczak: “Comparative Study on Structural and Dielectric Properties of High Permittivity A2/3CuTa4O12 (A=Bi,Y,Nd,Sm,Gd,Dy) Ceramics”, (2013).
 • P12653: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Synkiewicz: “Preparation by Tape Casting and Characterization of Pr2O3-Doped ZnO Multilayer Varistors”, (2013).
 • P12654: A. Skwarek, B. Synkiewicz, K. Witek, S. Wronski: “Application of Vapor Phase Soldering (VPS) for Joints Reliability Improvement”, International Journal of Modeling and Optimization, vol.3, nr.5, (2013).
 • P12655: K. Witek, A. Skwarek, B. Synkiewicz, P. Guzdek, A. Arazna: “Technological Aspects of Semiconductor Thermogenerator (TEG) Assembly”, International Journal of Modeling and Optimization, vol.3, nr.5, (2013).
 • P12671: L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, G. Czyrnek, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Screen Printed Metal Oxide pH Sensor for Monitoring of Water Pollution”, (2013).
 • P12673: K. Cvejin, L. Manjakkal, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak: “Synthesis, Electrical Characterization and Application in Oxygen Sensors of Sr Doped Samarium Cobaltite”, (2013).
 • P12676: B. Synkiewicz, A. Skwarek, K. Witek: “Voids Investigation in Solder Joints Performed with Vapour Phase Soldering”, (2013).
 • P12680: W. Grzesiak, K. Witek, E. klugmann-radziemska, P. Grzesiak: “An Interactive System for Remote Modeling and Design Validation of Hybrid Photovoltaic Systems”, (2013).
 • P12681: E. klugmann-radziemska, W. Grzesiak: “Possibilities of Electrical Energy Generation in Photovoltaic Systems Installed in Central Europe”, (2013).
 • P12695: H. Klos, B. Synkiewicz, J. Bar: “Development of the Technology Related to the Selective Covering of Detectors Surface with Dielectric Light-Proof Layer”, (2013).
 • P12705: M. Radovanovic, G.M. Stojanowic, M. Dinic, B. Matic, O. Aleksic, K. Cvejin: “Senzorski sistem za merenje temperature asfalta”, (2013).
 • P12711: B. Jasiewicz, E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, K. Zaraska, G. Czyrnek: “Measurement of Foot Plantar Pressure in Dynamic Conditions - Measurement System and data Analysis”, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, vol.1(31), (2013).
 • P12719: J. Piekarski, E. Klimiec, W. Zaraska: “Application of Mobile Computers in a Measuring System Supporting Examination of Posture Diseases”, (2013).
 • P12720: E. Klimiec, J. Piekarski, W. Zaraska, B. Jasiewicz: “Electronic Measurement System for Examination of the Kinetics of Foot Working in Natura”, (2013).
 • P12727: M. Zawadzka, J. Kulawik, D. Szwagierczak, K. Zaraska: “Free-Grown Polypyrrole Sensors”, (2013).
 • P12788: K. Zaraska: “Arduino/Internet Protocol Sensor Networks. Lab Notes”, (2013).
 • P12789: K. Zaraska, M. Machnik: “Programming Internet Protocol Applications. Lab Notes”, (2013).
 • P12790: M. Machnik: “IP Networks. Lab Notes”, (2013).
 • P12791: J. Kulawik, D. Szwagierczak, K. Zaraska: “Low Temperature Co-Fired Ceramics. Lab Notes”, (2013).
 • P12792: M. Machnik, K. Zaraska: “Introduction to Internet Protocol”, (2013).
 • P12793: K. Zaraska: “Internet Protocol: Embedded & Security”, (2013).

» return

» 2012

 • P11720: P. Guzdek, J. Pszczola, J. Chmist, P. Stoch, A. Stoch, J. Suwalski: “Electrical Resistivity and Mossbauer Effect Studies of Y(Fe1-xCox)2 Intermetallics”, Journal of Alloys and Compounds, vol.520, (2012).
 • P12235: P. Guzdek, M. Sikora, C. Kapusta, Ł. Gora: “Magnetic and Magnetoelectric Properties of Nickel Ferrite - Lead Iron Niobate Relaxor Composites”, Journal of the European Ceramic Society, vol.32, (2012).
 • P12277: A. Czerwinski, A. Skwarek, M. Pluska, J. Ratajczak, K. Witek: “Tin Pest and Tin Oxidation on Tin-Rich Lead Free Alloys Investigated by Electron Microscopy Methods”, Solid State Phenomena, vol.186, (2012).
 • P12278: A. Skwarek, M. Pluska, A. Czerwinski, K. Witek: “Influence of Substrate Type on Tin Whisker Growth in Tin-Rich Lead-Free Solder Alloys”, Materials Science and Engineering B, vol.177, (2012).
 • P12292: D. Szwagierczak: “Internal Barrier Layer Capacitance Effects in Neodymium Copper Tantalate Ceramics”, Acta Physica Polonica A, vol.121, nr.1, (2012).
 • P12293: J. Kulawik, D. Szwagierczak, P. Guzdek: “Multiferroic Cobalt Ferrite-Lead Iron Tungstate Composites”, Acta Physica Polonica A, vol.121, nr.1, (2012).
 • P12294: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Application of High Permittivity Bismuth Copper Titanate in Multilayer Capacitors”, Acta Physica Polonica A, vol.121, nr.1, (2012).
 • P12295: E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Dynamic Research of Foot Pressure Distribution - the Four-Points Shoe Insert with PVDF Sensors”, Elektronika, vol.LIII, nr.1, (2012).
 • P12347: A. Stoch, P. Stoch, J. Kulawik, P. Zielinski, J. Maurin: “Magnetoelectric Properties of 0.3Bi0.95Dy0.05FeO3-0.7Pb(Fe2/3W1/3)O3 Multiferroic”, Acta Physica Polonica A, vol.121, nr.1, (2012).
 • P12348: A. Stoch, P. Stoch, J. Kulawik, J. Maurin, P. Zielinski: “Właściwości magnetoelektryczne związku 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3”, Materiały Ceramiczne, vol.64, nr.4, (2012).
 • P12350: K. Witek, T. Piotrowski, A. Skwarek: “Analysis of Polymer Foil Heaters as Infrared Radiation Sources”, Materials Science and Engineering B, vol.177, (2012).
 • P12430: J. Kulawik, D. Szwagierczak, P. Guzdek: “Magnetic, Magnetoelectric and Dielectric Behaviour of CoFe2O4 - Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 Particulate and Layered Composites”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.324, (2012).
 • P12431: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Characterization of Samarium Copper Tantalate - A New Perovskite Material with High Dielectric Permittivity”, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technolog, vol.6, nr.1, (2012).
 • P12432: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Rusiecki, B. Groeger: “Microstructure and Electrical Properties of Multilayer Varistors Based on Doped Zinc Oxide”, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technolog, vol.6, nr.1, (2012).
 • P12433: J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Fabrication and Properties of Multilayer Capacitors with Multicomponent Ferroelectric Dielectric”, Elektronika, vol.LIII, nr.4, (2012).
 • P12434: K. Zaraska, M. Machnik, A. Bienkowski, B. Synkiewicz: “Depth of Laser Etching in Green State LTCC”, (2012).
 • P12439: W. Grzesiak, M. Zupnik, R. Wojciechowska: “Inteligentny system doświetlania roślin bazujący na technologii SSL LED”, Prace Instytutu Elektrotechniki, nr.255, (2012).
 • P12440: W. Grzesiak, M. Zupnik, R. Wojciechowska: “Inteligentny system doświetlania roślin bazujący na technologii SSL LED”, (2012).
 • P12441: M. Zupnik, W. Grzesiak, R. Wojciechowska, S. Kurpaska: “Programowalny system doświetlania roślin zbudowany w oparciu o technologię SSL LED”, Inżynieria Rolnicza, vol.1, nr.2(13, (2012).
 • P12442: M. Ciez, W. Grzesiak, K. Zaraska, J. Molenda, J. Wiejak, P. Grzesiak: “Mobilna stacja pomiarowa przeznaczona do monitorowania jakości wód powierzchniowych oraz alarmowania o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12443: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Piekarski, P. Mackow, P. Grzesiak, M. Zupnik: “Hybrydowy system autonomicznego bezprzerwowego zasilania rozproszonego”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12444: W. Grzesiak, J. Piekarski, M. Ciez, P. Grzesiak: “Zastosowanie dedykowanych układów scalonych w systemach wyszukiwania punktu mocy maksymalnej”, Elektronika, vol.LIII, nr.11, (2012).
 • P12447: Z. Magonski, B. Dziurdzia, H. Jankowski, J. Koprowski, T. Kenig, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Stack of Planar Double-Sided Solid Oxide Fuel Cells”, (2012).
 • P12450: M. Ciez, W. Grzesiak, K. Zaraska, J. Molenda, J. Wiejak, P. Grzesiak: “Mobilna stacja pomiarowa przeznaczona do monitorowania jakości wód powierzchniowych oraz alarmowania o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi”, (2012).
 • P12451: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Piekarski, P. Mackow, P. Grzesiak, M. Zupnik: “Hybrydowy system autonomicznego bezprzerwowego zasilania rozproszonego”, (2012).
 • P12452: W. Grzesiak, J. Piekarski, M. Ciez, P. Grzesiak: “Zastosowanie dedykowanych układów scalonych w systemach wyszukiwania punktu mocy maksymalnej”, (2012).
 • P12456: M. Szklarska-Lukasik, P. Guzdek, M. Dudek, A. Pawlaczyk, J. Chmist, W. Dorowski, J. Pszczola: “Magnetoelectric Properties of Tb0.27-xDy0.73-yYx+yFe2/PVDF Composites”, Journal of Alloys and Compounds, vol.549, (2012).
 • P12458: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Application of Bismuth Copper Tantalate in Internal Barrier Layer Capacitors”, (2012).
 • P12459: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Synkiewicz: “Multilayer Ceramic Capacitors with CaCu3Ti4O12”, (2012).
 • P12460: E. Klimiec, J. Piekarski, W. Zaraska: “Zastosowanie folii PVDF w czujnikach wad postawy - model napięciowy i ładunkowy”, (2012).
 • P12478: M. Wegrzecki, J. Bar, T. Budzynski, R. Dressler, P. Grabiec, H. Klos, J. Kulawik, D. Lipinski, A. Panas, J. Sarnecki, W. Slysz, I. Wegrzecka, A. Yakushev, M. Zaborowski: “Opracowane w ITE krzemowe detektory cząstek do międzynarodowych badań nad transaktynowcami”, Elektronika, vol.LIII, nr.6, (2012).
 • P12479: M. Wegrzecki, J. Bar, T. Budzynski, M. Ciez, P. Grabiec, H. Klos, J. Kulawik, D. Lipinski, A. Panas, W. Ruhm, J. Sarnecki, W. Slysz, I. Wegrzecka, M. Wielunski, K. Witek, M. Zaborowski: “Detekcja neutronów i detekcja radonu przy wykorzystaniu krzemowych detektorów naładowanych cząstek - nowa koncepcja osobistej dozymetrii”, Elektronika, vol.LIII, nr.6, (2012).
 • P12502: W. Grzesiak, T. Maj, J. Piekarski, K. Zaraska, E. Radziemska, K. Luczak, P. Grzesiak: “Application of Commercial Supercapacitor Modules in Autonomic Photovoltaic Installations”, (2012).
 • P12503: P. Guzdek, J. Pszczola, J. Chmist, P. Stoch, P. Zachariasz, M. Onak: “Electrical Resistivity and Curie Temperature Studies on (Y1-xGdx)(Fe0.7Co0.3) Intermetallics”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol.74, (2012).
 • P12504: K. Zaraska, B. Synkiewicz, J. Gaudyn: “An Implantable Animal Neurostimulator in LTCC Technology”, (2012).
 • P12505: K. Cvejin, K. Zaraska, B. Synkiewicz, M. Machnik: “Width of Laser-Machined Trenches in Green-State LTCC”, (2012).
 • P12506: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Piekarski, E. Radziemska, K. Luczak, P. Grzesiak, K. Wojciechowski: “Autonomic Hybrid Photovoltaic Installations Supported by Thermoelectric Generators”, (2012).
 • P12514: K. Witek, A. Skwarek, T. Piotrowski: “Application of Low-Temperature IR Polymer Heater Systems in Animal Breeding”, (2012).
 • P12524: A. Lukasik, M. Sibinski, S. Walczak: “Relaxation of Stresses in Polystyrene-Carbon Microcomposite Resistive Layers”, Materials Science and Engineering B, vol.177, (2012).
 • P12527: A. Dabrowski, J. Kulawik, L. Golonka, T. Zawada: “Integration of PZT Tape with LTCC Substrates”, (2012).
 • P12577: E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, K. Zaraska, G. Czyrnek, B. Jasiewicz: “Development of a Sensor System for Applications in Ergonomics and Cardiology”, (2012).
 • P12601: E. Klimiec, J. Piekarski, W. Zaraska: “Zastosowanie folii PVDF w czujnikach wad postawy - model napięciowy i ładunkowy”, Elektronika, vol.LIII, nr.12, (2012).
 • P12610: L. Manjakkal: “Overview of pH Sensors in Ceramic Technology”, (2012).
 • P12611: K. Cvejin: “Width of Laser-Machined Trenches in Green-State LTCC”, (2012).
 • P12612: L. Manjakkal: “5. Research Activities of ESRs in the 1st Project Year - ITE, Poland. 5.2. Activities Performed by ESR11 - Libu Manjakkal”, (2012).
 • P12613: K. Cvejin: “5. Research Activities of ESRs in the 1st Project Year - ITE, Poland. 5.1. Activities Performed by ESR10 - Katarina Cvejin”, (2012).
 • P12626: P. Stoch, A. Stoch, P. Zachariasz, J. Maurin: “Struktura krystaliczna oraz właściwości magnetoelektryczne roztworów stałych 0.7Bi0.95Dy0.05FeO3-0.3Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 oraz 0.7Bi0.95Dy0.05FeO3-O3Pb(Fe2/3W1/3)O3”, Materiały Ceramiczne, vol.64, nr.4, (2012).

» return

» 2011

 • P11819: A. Skwarek, M. Pluska, J. Ratajczak, A. Czerwinski, K. Witek, D. Szwagierczak: “Analysis of Tin Whisker Growth on Lead-Free Alloys with Ni Presence under Thermal Shock Stress”, Materials Science and Engineering B, vol.176, (2011).
 • P11986: D. Bochenek, P. Guzdek: “Ferroelectric and Magnetic Properties of Ferromagnetic PFN Type Ceramics”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.323, (2011).
 • P12001: D. Szwagierczak, J. Kulawik, P. Guzdek, B. Groeger: “Multiferroic Cobalt Ferrite-Relaxor Composite Prepared by Tape Casting”, (2011).
 • P12067: P. Guzdek, J. Pszczola, J. Chmist, P. Stoch: “Electrical Properties and Spin Fluctuations Studies of Y(Co1-xNix) Compounds”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.323, (2011).
 • P12073: A. Stoch, J. Kulawik, P. Stoch, J. Maurin, P. Zachariasz: “Structural and Mossbauer Effect Studies of 0.7Bi0.95Dy0.05FeO3-0.3Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 Multiferroic”, Acta Physica Polonica A, vol.119, nr.1, (2011).
 • P12074: A. Stoch, P. Zachariasz, P. Stoch, J. Kulawik, J. Maurin: “Structural and Mossbauer Effect Studies of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3 Multiferroic”, Acta Physica Polonica A, vol.119, nr.1, (2011).
 • P12075: A. Stoch, J. Kulawik, P. Stoch, J. Maurin, P. Zachariasz, P. Zielinski: “Magnetic and Electrical Properties of 0.7Bi0.95Dy0.05FeO3-0.3Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 Multiferroic”, (2011).
 • P12114: A. Stoch, P. Stoch, J. Kulawik, P. Zielinski, J. Maurin: “Magnetoelectric Properties of 0.1Bi0.95Dy0.05FeO3-0.9Pb(Fe2/3W1/3)O3 Multiferroic”, Materials Science and Engineering A, vol.18, (2011).
 • P12115: P. Stoch, A. Stoch, J. Kulawik, J. Maurin, P. Zachariasz: “Structural and Mossbauer Effect Studies of 0.1Bi0.95Dy0.05FeO3-0.9Pb(Fe2/3W1/3)O3 Multiferroic”, Materials Science and Engineering A, vol.18, (2011).
 • P12116: E. Klimiec, L. Stobierski, S. Nowak, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Electric Properties of Monophase Polycrystalline Sinters SiC, B4C, TiC and Their Composites as Non-Inductive Volume Resistors”, Journal of Electroceramics, vol.26, nr.1-4, (2011).
 • P12151: A. Lukasik: “Polimerowe nanokompozyty rezystywne z nanorurkami węglowymi”, (2011).
 • P12152: M. Ciez, W. Zaraska, J. Ptak, Z. Porada, M. Jakubowska, M. Sloma, A. Mlozniak: “Grubowarstwowe elektroluminescencyjne źródła światła, ich właściwości i zastosowania”, (2011).
 • P12157: A. Bienkowski, J. Gaudyn, K. Zaraska, A. Rydosz, W. Maziarz, K. Malecha: “Laser Micromachined LTCC Gas Sensors”, Elektronika, vol.LI, nr.3, (2011).
 • P12189: K. Zaraska, J. Gaudyn, A. Bienkowski, M. Dohnalik, A. Czerwinski, M. Pluska, M. Machnik: “X-Ray Inspection of LTCC Devices”, (2011).
 • P12193: W. Grzesiak, A. Bienkowski, E. Radziemska, T. Pisarkiewicz: “Sposób zagospodarowania uszkodzonych mechanicznie krzemowych ogniw fotowoltaicznych”, Elektronika, vol.LII, nr.4, (2011).
 • P12194: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, E. Radziemska, T. Pisarkiewicz: “Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi”, Elektronika, vol.LII, nr.4, (2011).
 • P12195: W. Grzesiak, A. Bienkowski, E. Radziemska, T. Pisarkiewicz: “Sposób zagospodarowania uszkodzonych mechanicznie krzemowych ogniw fotowoltaicznych”, (2011).
 • P12196: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, E. Radziemska, T. Pisarkiewicz: “Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi”, (2011).
 • P12200: D. Szwagierczak: “Właściwości dielektryczne nieferroelektrycznej ceramiki Gd2/3CuTa4O12 na kondensatory typu IBLC”, (2011).
 • P12201: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Wielowarstwowe kondensatory z dielektrykiem Bi1/2Cu1/2(Fe1/2Ta1/2)O3 wytwarzane technologią LTCC”, (2011).
 • P12203: J.F. Kolodziejski, J. Szczesny, P. Guzdek: “Elektronika w pojazdach samochodowych - charakterystyczne narażenia eksploatacyjne”, Elektronika, vol.LII, nr.4, (2011).
 • P12206: J.F. Kolodziejski, J. Szczesny, P. Guzdek: “Elektronika w pojazdach samochodowych - magistrale komunikacyjne, podzespoły półprzewodnikowe”, Elektronika, vol.LII, nr.5, (2011).
 • P12210: Ł. Makowski, K. Zaraska: “Przystosowanie i wykorzystanie interpretera języka Python w pomiarowym systemie wbudowanym”, (2011).
 • P12215: W. Filipowski, K. Waczynski, E. Wrobel, A. Skwarek, K. Drabczyk: “Efektywne wartości współczynnika dyfuzji dla modelu domieszkowania dyfuzyjnego warstwy emiterowej ogniwa słonecznego”, Elektronika, vol.LII, nr.4, (2011).
 • P12220: J.F. Kolodziejski, J. Szczesny, P. Guzdek: “Elektronika w pojazdach samochodowych. Jak uzyskać dużą niezawodność”, Elektronika, vol.LII, nr.6, (2011).
 • P12221: W. Grzesiak, T. Maj, P. Cieslinski: “Programowalny rezystor laboratoryjny”, (2011).
 • P12222: W. Grzesiak, M. Zupnik, Z. Porada: “Zastosowanie technologii SSL i LED w systemach oświetleniowych dla potrzeb muzeów i galerii sztuki”, Elektronika, vol.LII, nr.7, (2011).
 • P12223: W. Grzesiak, A. Bienkowski, M. Zupnik, R. Wojciechowska, A. Kolton, S. Kurpaska: “Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnowsze osiągnięcia technologii SSL i LED”, Elektronika, vol.LII, nr.6, (2011).
 • P12226: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Molenda: “Modelowanie i monitorowanie autonomicznych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb mobilnych stacji pomiarowych”, (2011).
 • P12227: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Molenda: “Modelowanie i monitorowanie autonomicznych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb mobilnych stacji pomiarowych”, Przegląd Elektrotechniczny, nr.9a, (2011).
 • P12236: E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Badania właściwości piezoelektrycznych folii z politetraftalanu etylenu PET pod kątem jej zastosowania na sensory ściskania i rozciągania”, (2011).
 • P12237: E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Wpływ kierunku mechanicznego odkształcenia folii PVDF na wartość sygnału elektrycznego”, (2011).
 • P12245: A. Bienkowski, J. Gaudyn, K. Zaraska, M. Ciez, B. Groeger, A. Rydosz: “Development of Technology for Manufacturing of Buried Channels in LTCC Structures”, (2011).
 • P12246: K. Witek, T. Piotrowski, A. Skwarek: “Analysis of Polymer Foil Heaters as Infrared Radiation Source”, (2011).
 • P12247: A. Skwarek, M. Pluska, A. Czerwinski, K. Witek: “Influence of Substrate Type on Tin Whisker Growth for Tin-Rich Lead-Free Solder Alloys”, (2011).
 • P12256: A. Skwarek, K. Witek: “Lutowanie kondensacyjne - wybrane aspekty”, (2011).
 • P12258: A. Skwarek, M. Sroda, M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, K. Witek: “Occurence of Tin Pest on the Surface of Tin-Rich Lead-Free Alloys”, Soldering and Surface Mount Technology, vol.23, nr.3, (2011).
 • P12259: E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Badanie właściwości piezoelektrycznych folii z politetraftalanu etylenu PET pod kątem jej zastosowania na sensory ściskania i rozciągania”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.87, nr.10, (2011).
 • P12260: E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Wpływ kierunku mechanicznego odkształcenia folii PVDF na wartość sygnału elektrycznego”, Elektronika, vol.LII, nr.10, (2011).
 • P12261: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Wielowarstwowe kondensatory z dielektrykiem Bi1/2Cu1/2(Fe1/2Ta1/2)O3 wytwarzane technologią LTCC”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12262: D. Szwagierczak: “Właściwości dielektryczne nieferroelektrycznej ceramiki Gd2/3CuTa4O12 na kondensatory typu IBLC”, Elektronika, vol.LII, nr.10, (2011).
 • P12263: J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Fabrication and Properties of Multilayer Capacitors with Multicomponent Ferroelectric Dielectric”, (2011).
 • P12264: J. Kulawik, D. Szwagierczak, P. Guzdek: “Multiferroic Multilayer Composites Made in LTCC Technology Based on Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 Relaxator and CoFe2O4 Ferrite”, (2011).
 • P12268: M. Jakubowska, J. Kulawik, A.W. Stadler: “Rozdział III. Technologia grubowarstwowa - wybrane zagadnienia”, (2011).
 • P12269: K. Zaraska, J. Gaudyn, A. Bienkowski, M. Dohnalik, A. Czerwinski, M. Pluska, M. Machnik, K. Wojcik: “X-Ray Inspection of LTCC Devices: Theory and Practice”, Journal of Microelectronics and Electronic Packaging, vol.8, (2011).
 • P12279: A. Skwarek, K. Witek: “Lutowanie kondensacyjne - wybrane aspekty”, Elektronika, vol.LII, nr.10, (2011).
 • P12290: W. Grzesiak, T. Maj, P. Cieslinski: “Programowalny rezystor laboratoryjny”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.87, nr.10, (2011).
 • P12296: E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Dynamic Research of Foot Pressure Distribution - the Four-Points Shoe Insert with PVDF Sensors”, (2011).
 • P12297: A. Jarosz, J. Wasowski, K. Zaraska: “CMOS Circuit for Detection of Neural Impulses”, (2011).
 • P12299: W. Grzesiak, A. Bienkowski, J. Piekarski: “Application of Dedicated Integrated Circuits in MPPT Systems”, (2011).
 • P12300: K. Zaraska, J. Gaudyn, A. Bienkowski, A. Czerwinski, M. Pluska: “Surface Properties of Laser-Etched LTCC Ceramic”, (2011).
 • P12302: Ł. Makowski, K. Zaraska: “Przystosowanie i wykorzystanie interpretera języka Python w pomiarowym systemie wbudowanym”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.87, nr.9a, (2011).
 • P12304: P. Guzdek, M. Sikora, Ł. Gora, C. Kapusta: “Efekt magnetoelektryczny w warstwowym kompozycie Ni0.3Zn0.62Cu0.08Fe2O4-PbFe0.5Nb0.5O3”, (2011).
 • P12306: K. Zaraska, A. Ziomber, K. Ciesielczyk, A. Bugajski, W. Zaraska, P. Thor: “Aktywność elektryczna nerwu błędnego u szczurów w zależności od stopnia sytości”, Folia Medica Cracoviensa, vol.LI, nr.1-4, (2011).
 • P12330: D. Szwagierczak: “Wytwarzanie i właściwości nieferroelektrycznych materiałów perowskitowych o bardzo wysokiej przenikalności elektrycznej”, lanl.arXiv.org/cond-mat/0306671, (2011).
 • P12346: E. Klimiec, K. Zaraska, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Micropower Generators and Sensors Based on Piezoelectric Polypropylene PP and Polyvinylidene Fluoride PVDS Films - Energy Harvesting from Walking”, (2011).
 • P12369: A. Lukasik, M. Sibinski, S. Walczak: “Relaxation of Stresses in Polystyrene-Carbon Microcomposite Resistive Layers”, (2011).
 • P12390: M. Mroczkowski, M. Ciez, J. Kalenik: “Studies of Rejuvenation of Electroluminescent Thick Film Structures”, Optica Applicata, vol.XLI, nr.2, (2011).
 • P12391: M. Mroczkowski, M. Ciez, J. Kalenik: “Investigation of Multiple Degradation and Rejuvenation Cycles of Electroluminescent Thick Film Structures”, (2011).
 • P12394: M. Ciez, Z. Porada: “Thick-Film Electroluminescent AND-Type Optoelectronic Logical Gate”, (2011).
 • P12395: B. Dziadak, Ł. Makowski, A. Kalicki, A. Michalski, Z. Staroszczyk, M. Machnik, M. Ciez, K. Zaraska, W. Grzesiak, J. Molenda, J. Wiejak: “Wykorzystanie systemów terytorialnie rozproszonych do monitoringu jakości wód powierzchniowych”, Problemy Eksploatacji, nr.3, (2011).

» return

» 2010

 • P11775: E. Klimiec, K. Zaraska, W. Zaraska: “Micropower Source Based on Piezoelectric Polymers”, Advances in Applied Ceramics, vol.109, nr.3, (2010).
 • P11783: J. Kulawik, P. Guzdek, D. Szwagierczak, A. Stoch: “Dielectric and Magnetic Properties of Bulk and Layered Tape Cast CoFe2O4-Pb(Fe1/2Ta1/2)O3 Composites”, Composite Structures, vol.92, (2010).
 • P11816: P. Guzdek, J. Pszczola, P. Stoch, A. Stoch: “Mossbauer Effect, Magnetic and Electrical Properties Studies of (Y1-xGdx)(Fe0.7Co0.3)2 Intermetallics”, (2010).
 • P11837: A. Stoch, P. Zachariasz, P. Stoch, J. Kulawik, J. Maurin: “Hyperfine Interactions and Electrical Properties of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 Multiferroic”, (2010).
 • P11892: P. Stoch, M. Ciecinska, A. Stoch: “Wykorzystanie metody MD w projektowaniu procesu witryfikacji odpadów radioaktywnych”, Materiały Ceramiczne, vol.62, nr.1, (2010).
 • P11975: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Dielectric Properties of High Permittivity Ceramics Based on Dy2/3CuTa4O12”, Journal of Alloys and Compounds, vol.491, (2010).
 • P11979: D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger, Z. Pruszowski: “Otrzymywanie i charakterystyka komponentów ogniwa tlenkowego Ni-YSZ/YSZ/Sr0.8Ce0.1La0.1MnO3-d-YSZ”, (2010).
 • P11980: J. Kulawik, P. Guzdek, D. Szwagierczak: “Microstructure, Magnetic and Dielectric Properties of CoFe2O4-Pb(Fe1/2Ta1/2)O3-PbTiO3 Composites”, (2010).
 • P11981: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Preparation and Characterization of Dielectric Behavior of A2/3Cu3Ti4 (A=Nd, Sm, Gd, Dy) Ceramics”, (2010).
 • P11983: Sz. kuczynski: “Jak stoimy energetycznie? Leżymy...”, Energia Gigawat, nr.3, (2010).
 • P11984: E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. kuczynski: “Badania właściwości piezoelektrycznych folii polimerowych pod kątem ich zastosowania na czujniki nacisku do systemów pomiarowych wad postawy i pulsacji krwi”, (2010).
 • P11990: P. Guzdek, J. Kulawik, K. Zaraska, A. Bienkowski: “NiZnCu Ferrite Applied for LTCC Microinductor”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.322, nr.3, (2010).
 • P11996: W. Grzesiak: “Implementacja techniki MPPT w regulatorach ładowania autonomicznych systemów fotowoltaicznych”, (2010).
 • P11997: W. Grzesiak, A. Bienkowski, J. Chamiolo: “Wysokosprawne układy do zasilania SSL LED dla potrzeb autonomicznych instalacji PV”, (2010).
 • P11998: W. Grzesiak, J. Chamiolo: “Energooszczędne innowacyjne technologie oświetleniowe”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.85, nr.6, (2010).
 • P11999: W. Grzesiak, E. Radziemska: “Technika MPPT sposobem maksymalizacji wykorzystania energii elektrycznej generowanej przez moduły fotowoltaiczne”, Elektronika, vol.LI, nr.5, (2010).
 • P12000: E. Radziemska, K. Piekarska, W. Grzesiak: “Badania eksperymentalne wpływu częściowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną”, (2010).
 • P12014: M. Wegrzecki, M. Wielunski, J. Sarnecki, J. Bar, T. Budzynski, M. Ciez, P. Grabiec, R. Grodecki, J. Kulawik, D. Lipinski, A. Panas, W. Ruhm, W. Slysz, W. Wahl, I. Wegrzecka, K. Witek, M. Zaborowski: “Sensorors for Neutron Dosimeter”, (2010).
 • P12015: M. Wegrzecki, M. Wielunski, J. Sarnecki, J. Bar, T. Budzynski, M. Ciez, P. Grabiec, R. Grodecki, B. Groeger, E. Gruber, B. Haider, F. Karinda, J. Kulawik, D. Lipinski, A. Panas, W. Ruhm, W. Slysz, I. Wegrzecka, M. Zaborowski: “The Detector of alpha Particles for Radon Exposimeter”, (2010).
 • P12016: M. Wegrzecki, A. Yakushev, J. Bar, T. Budzynski, A. Gorshkov, P. Grabiec, R. Grodecki, H. Klos, J. Kulawik, A. Panas, W. Slysz, I. Wegrzecka, M. Zaborowski: “Strip Detectors for Focal Plane Detector Box”, (2010).
 • P12017: A. Skwarek, M. Pluska, K. Witek, A. Czerwinski, W. Filipowski: “Analiza występowania wiskerów na powierzchni wysokocynowych stopów lutowniczych poddanych działaniu skrajnych warunków środowiskowych”, (2010).
 • P12027: W. Grzesiak: “Implementacja techniki MPPT w regulatorach ładowania autonomicznych systemów fotowoltaicznych”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.86, nr.11, (2010).
 • P12028: W. Grzesiak, A. Bienkowski, J. Chamiolo: “Wysokosprawne układy do zasilania SSL LED dla potrzeb autonomicznych instalacji PV”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.86, nr.11, (2010).
 • P12029: E. Radziemska, K. Piekarska, W. Grzesiak: “Badania eksperymentalne wpływu częściowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną”, Elektronika, vol.LI, nr.6, (2010).
 • P12030: D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger, Z. Pruszowski: “Otrzymywanie i charakterystyka komponentów ogniwa tlenkowego Ni-YSZ/YSZ/Sr0,8Ce0,1La0,1MnO3-d-YSZ”, Elektronika, vol.LI, nr.10, (2010).
 • P12034: A. Skwarek, K. Witek, M. Pluska, A. Czerwinski, W. Filipowski: “Analiza występowania wiskerów na powierzchni wysokocynowych stopów lutowniczych poddanych działaniu skrajnych warunków środowiskowych”, Elektronika, vol.LI, nr.9, (2010).
 • P12049: W. Grzesiak, A. Bienkowski, E. Radziemska, T. Pisarkiewicz: “Method of Utilizing Mechanically Damaged Silicon Solar Cells”, (2010).
 • P12050: W. Grzesiak, M. Ciez, E. Radziemska, T. Pisarkiewicz: “Autonomous Hybrid Systems PV/Fuels Cells”, (2010).
 • P12056: A.M. Skoczowski, I. Czyczylo-Mysza, A. Skwarek, J. Pilarski, W. Grzesiak, S. Nowak: “Impact of Light Spectral Composition and Ozone Fumigation on Chlorophyll Content Changes and Optical Properties of Broccoli Leaves”, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr.545, (2010).
 • P12057: K. Luczak, W. Grzesiak: “Long Term Degradation and Annealing Patterns of Amorphous Silicon Solar Modules at the Work Site in a Warm Climate”, (2010).
 • P12068: K. Zaraska, A. Bienkowski, J. Gaudyn, M. Dohnalik, S. Gruszczynski, K. Wincza: “Application of Computed Microtomography for 3D Imaging of LTCC Structures”, (2010).
 • P12069: A. Bienkowski, J. Gaudyn, K. Zaraska, A. Rydosz, W. Maziarz, K. Malecha: “Laser Micromachined LTCC Gas Sensors”, (2010).
 • P12070: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Chamiolo, T. Pisarkiewicz, J. Koprowski, M. Jaskiewicz: “Design of High Efficiency SSL LED Luminaires Supplied by Stand-Alone Photovoltaic Installations”, (2010).
 • P12078: B. Dziurdzia, T. Kenig, B. Winiarska, K. Zaraska, A. Bienkowski, J. Gaudyn: “Characterisation of Vias Formed in LTCC with a UV Diode-Pumped Solid State Laser”, (2010).
 • P12081: K. Zaraska, J. Cebula, A. Bienkowski: “Application of High Resolution X-Ray Imaging for Inspection of LTCC Vias”, (2010).
 • P12082: Z. Porada, M. Ciez: “Procesy starzeniowe i ich wpływ na parametry świetlne warstw elektroluminescencyjnych”, (2010).
 • P12103: B. Dziurdzia, Z. Magonski, D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Koprowski: “Engraved Microchannels as Fuel Distributors for Solid Oxide Fuel Cells”, (2010).
 • P12140: M. Ciez, J. Ptak, M. Jakubowska, M. Sloma: “Influence of Phosphor Grains Sizes on Brightness and Life of Electroluminescent Light Sources”, (2010).
 • P12145: Z. Porada, M. Ciez: “Model matematyczny opisujący wpływ procesów starzeniowych na parametry elektroluminescencyjne struktur grubowarstwowych”, Elektronika, vol.LI, nr.6, (2010).
 • P12197: M. Jakubowska, M. Sloma, A. Mlozniak, M. Ciez, W. Zaraska: “Elektroluminescencyjne wielkopowierzchniowe drukowane źródła światła”, (2010).

» return

» 2009

 • P10748: D. Szwagierczak: “Dielectric Behavior of Bi2/3Cu3Ti4O12 Ceramic and Thick Films”, Journal of Electroceramics, vol.23, nr.1, (2009).
 • P11415: A. Stoch, P. Guzdek, P. Stoch, J. Pszczola, J. Suwalski: “57Fe Mössbauer Effect Studies of Dy(Fe0.7-xNixCo0.3)2 Intermetallics”, Journal of Alloys and Compounds, nr.467, (2009).
 • P11477: A. Stoch, P. Guzdek, P. Stoch, J. Pszczola, J. Chmist, A. Panta, K. Kogut: “Crystal Structure and Electrical Resistivity Studies of Dy(Fe0.4Co0.6-xNix)2 Intermetallics”, Journal of Alloys and Compounds, nr.467, (2009).
 • P11548: P. Stoch, P. Guzdek, A. Stoch, J. Pszczola, J. Suwalski: “Mossbauer Effect Studies of Dy(Fe0.4Co0.6-xNix)2 Intermetallics”, Journal of Alloys and Compounds, nr.474, (2009).
 • P11587: Z. Pruszowski, P. Kowalik, M. Ciez, J. Kulawik: “Influence of Solution Acidity on Composition, Structure and Electrical Parameters of Ni-P Allloys”, Microelectronics International, vol.26, nr.2, (2009).
 • P11646: A. Skwarek, J. Ratajczak, K. Witek, A. Czerwinski, J. Kulawik: “Effect of Cu Addition on Whiskers Formation on the Surface of Tin-rich Alloys under Thermal Shock Stress”, Applied Surface Science, nr.255, (2009).
 • P11648: B. Groeger, J. Kulawik, D. Szwagierczak, A. Skwarek: “Influence of Various Lanthanides on the Properties of Sr0.8Ce0.1Ln0.1MnO3-δ and Sr0.9Ce0.05Ln0.05CoO3-δ Ceramics and Thick Film Electrodes”, Solid State Ionics, nr.180, (2009).
 • P11702: A. Skwarek, K. Witek, J. Ratajczak: “Risk of Whiskers Formation on the Surface of Commercially Available Tin-rich Alloys under Thermal Shocks”, Microelectronics Reliability, nr.49, (2009).
 • P11718: W. Grzesiak: “Solar Array Simulator System for Testing the Behaviour of PV Elements”, Materiały Elektroniczne, vol.37, nr.1, (2009).
 • P11719: W. Grzesiak, T. Maj, E. Radziemska: “Supercapacitors in Stand-alone PV Installations of Momentary High Output Enargy Pulses”, Materiały Elektroniczne, nr.1, (2009).
 • P11735: E. Porada, M. Ciez, W. Prochwicz: “Model of Aging Process of Electroluminescent Structures”, Materiały Elektroniczne, vol.37, nr.1, (2009).
 • P11788: A. Skwarek, M. Pluska, J. Ratajczak, A. Czerwinski, K. Witek, D. Szwagierczak: “Analysis of Tin Whisker Growth on Lead-free Alloys Under Thermal Shock Stress”, (2009).
 • P11790: E. Klimiec, K. Zaraska, W. Zaraska: “Piezopolimerowy generator mikromocy - analiza napięć w różnych konstrukcjach urządzenia”, (2009).
 • P11791: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Tape Cast Glass-ceramics for LTCC Multilayer Substrates”, (2009).
 • P11792: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Lead-free Bi1/2Cu1/2(Fe1/2Nb1/2)O3 Dielectric Tapes for MLCC Capacitors”, (2009).
 • P11796: W. Grzesiak, E. Radziemska: “Nowa metoda regeneracji modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu”, (2009).
 • P11797: W. Grzesiak, S. Nowak, J. Poczatek, A. Skwarek, F. Dubert, A.M. Skoczowski, I. Czyczylo-Mysza, S. Kurpaska: “Zastosowanie diod LED w systemach doświetlania roślin wyzwaniem na dzisiaj i na jutro”, (2009).
 • P11815: E. Klimiec, K. Zaraska, W. Zaraska: “Piezopolimerowy generator mikromocy - analiza napięć w różnych konstrukcjach urządzenia”, Przegląd Elektrotechniczny, nr.11, (2009).
 • P11839: P. Guzdek, K. Zaraska, A. Bienkowski, J. Kulawik, D. Szwagierczak, M. Ciez, B. Groeger: “A Novel LTCC NiZnCuFe Ferrite Applied for Microinductor”, (2009).
 • P11840: K. Zaraska, B. Groeger, A. Bienkowski, P. Guzdek, M. Ciez, W. Zaraska: “Investigation of Machining Parameters for Laser Patterning of LTCC Conductive Layers”, (2009).
 • P11841: E. Klimiec, W. Zaraska, K. Zaraska: “Micropower Generators - Parallel Connection of Polymer Piezofoil”, (2009).
 • P11846: W. Grzesiak, J. Poczatek, T. Pisarkiewicz, M. Jaskiewicz: “Selected Problems in Designing of a Charge Controller for 6V PV Installations”, (2009).
 • P11847: W. Grzesiak, E. Radziemska: “MPPT Tracking Problems in PV Modules of Partly Shaded Solar Cells”, (2009).
 • P11848: W. Grzesiak, J. Poczatek, T. Maj: “New Solutions for PV Charge Controllers of Enhanced Efficiency”, (2009).
 • P11849: K. Luczak, W. Grzesiak: “Annealing of Triple Junction Amorphous Silicon Solar Modules at the Working Site”, (2009).
 • P11851: W. Grzesiak, E. Radziemska: “Technika MPPT sposobem maksymalizacji wykorzystania energii elektrycznej generowanej przez moduły fotowoltaiczne”, (2009).
 • P11854: W. Grzesiak, S. Nowak, J. Poczatek, A. Skwarek, F. Dubert, A.M. Skoczowski, I. Czyczylo-Mysza, S. Kurpaska: “Zastosowanie diod LED w systemach doświetlania roślin wyzwaniem na dzisiaj i na jutro”, Elektronika, vol.L, nr.10, (2009).
 • P11864: A. Skwarek, M. Sroda, K. Witek: “Occurence of Tin Pest in Tin-Rich Lead-Free Alloys under Low Temperature Stress”, (2009).
 • P11877: A. Ziomber, K Juszczak, J. Kaszuba-Zwoinska, A. Machowska, K. Zaraska, K. Gil, P. Thor: “Magnetically Induced Vagus Nerve Stimulation and Feeding Behavior in Rats”, Journal of Physiology and Pharmacology, vol.60, nr.3, (2009).
 • P11890: W. Grzesiak, E. Radziemska: “Nowa metoda regeneracji modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.85, nr.11, (2009).
 • P11891: W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek: “Systemy prostownicze o podwyższonej sprawności energetycznej”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.85, nr.11, (2009).
 • P11937: A. Lukasik, Z. Pruszowski: “Resistive Films with Polystyrene Binder and Containing Ni/P-Metallised NTC as Filler”, (2009).
 • P11938: A. Lukasik, Z. Pruszowski: “Polymer Resistive Films with a Polyester-Imide Binder and a Carbon Filler with the Addition of a Pd-Containing Organometallic Compound”, (2009).
 • P11940: M. Ciez, Z. Porada, J. Ptak: “Dielectric Characteristics of Thick Films Being Parts of Electroluminescent Structure”, (2009).
 • P12149: S. Bielska, M. Sibinski, A. Lukasik: “Polymer Temperature Sensor for Textronic Applications”, Materials Science and Engineering B, vol.165, nr.1-2, (2009).
 • P12604: A. Skwarek, I. Czyczylo-Mysza, A.M. Skoczowski, J. Pilarski, W. Grzesiak, S. Nowak: “Influence of Ozone Stress and Light Spectrum on Optical Properties of Broccoli Leaves”, Acta Physiologiae Plantarum, vol.31, nr.Sup1, (2009).

» return

» 2008

 • P10024: E. Klimiec, S. Nowak, W. Zaraska: “The Role of Suppression Resistor in High Voltage Car Ignition Circuit - the Fast Fourier Transform Application”, Journal of Active and Passive Electronic Devices, vol.3, (2008).
 • P10747: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Sintering and Dielectric Properties of Cu2Ta4O12 Ceramic”, Journal of the European Ceramic Society, vol.28, (2008).
 • P11170: E. Klimiec, W. Zaraska, K. Zaraska: “Elektroaktywne polimery - energia uzyskiwana z chodzenia”, Elektronika, nr.2, (2008).
 • P11183: M. Wegrzecki, J. Bar, I. Wegrzecka, W. Slysz, R. Grodecki, P. Grabiec, S. Krzeminski, T. Budzynski, M. Zaborowski, A. Panas, M. Ciez, J. Kulawik, B. Groeger: “Detektory cząstek α do matryc chromatograficznych opracowane w ITE”, (2008).
 • P11497: E. Klimiec, W. Zaraska, K. Zaraska: “Piezoelectric Polymer Films as Power Converters for Human Powered Electronics”, Microelectronics Reliability, vol.48, (2008).
 • P11521: M. Ciez, S. Nowak, Z. Porada, J. Ptak: “Wpływ grubości warstw na optyczno - elektryczne parametry grubowarstwowych struktur elektroluminescencyjnych”, Elektronika, nr.1, (2008).
 • P11522: M. Ciez, A. Lukasik, S. Nowak: “Procesy degradacyjne w polimerowych warstwach przewodzących z wypełniaczem Cu-C”, Elektronika, nr.1, (2008).
 • P11564: A. Stoch, J. Kulawik, P. Stoch, J. Maurin, P. Zachariasz: “Structural, electrical and Mossbauer Effect Studies of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 Multiferroics”, Acta Physica Polonica A, vol.114, nr.6, (2008).
 • P11570: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Otrzymywanie i charakterystyka właściwości ceramiki Y2/3CuTa4O12 jako dielektryka kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną”, (2008).
 • P11571: B. Groeger, J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Charakterystyka współpracy grubych warstw perowskitowych z elektrolitami stałymi na bazie tlenku cyrkonu i tlenku ceru”, (2008).
 • P11572: A. Skwarek, K. Witek, S. Nowak: “Wybrane aspekty zastosowania powłok konforemnych w ochronie układów elektronicznych”, (2008).
 • P11594: A. Skwarek, K. Witek, S. Nowak: “Wybrane aspekty zastosowania powłok konforemnych w ochronie układów elektronicznych”, Elektronika, nr.11, (2008).
 • P11595: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Otrzymywanie i charakterystyka właściwości ceramiki Y2/3CuTa4O12 jako dielektryka kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną”, Elektronika, nr.11, (2008).
 • P11596: B. Groeger, J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Charakterystyka współpracy grubych warstw perowskitowych z elektrolitami stałymi na bazie tlenku cyrkonu i tlenku ceru”, Elektronika, nr.11, (2008).
 • P11605: W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek: “Porównanie własności aplikacyjnych oświetleń żarowego i ledowego”, (2008).
 • P11606: W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek, E. Radziemska: “Zastosowanie superkondensatorów w autonomicznych systemach fotowoltaicznych”, (2008).
 • P11607: W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek: “Porównanie własności aplikacyjnych oświetleń żarowego i ledowego”, Elektronika, nr.11, (2008).
 • P11608: W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek, E. Radziemska: “Zastosowanie superkondensatorów w autonomicznych systemach fotowoltaicznych”, Elektronika, nr.11, (2008).
 • P11613: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Effect of Sintering Conditions on Dielectric Properties of high Permittivity Dy2/3CuTa4O12 Ceramics”, (2008).
 • P11614: B. Groeger, J. Kulawik, D. Szwagierczak, A. Skwarek: “Influence of Various Lanthanides on the Properties of Sr0.8Ce0.1Ln0.1MnO3-δ and Sr0.9Ce0.05Ln0.05CoO3-δ Ceramics and Thick Film Electrodes”, (2008).
 • P11652: K. Luczak, W. Grzesiak: “Reverse Biasing in the Process of Annealing of Amorphous Silicon Solar Cells and Modules”, (2008).
 • P11664: W. Grzesiak: “Solar Array Simulator System for Testing the Behaviour of PV Elements”, (2008).
 • P11665: W. Grzesiak, T. Maj, E. Radziemska: “Supercapacitors in Stand-alone PV Installationsof Momentary High Output Energy Pulses”, (2008).
 • P11666: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Koprowski: “The Influence of Assembly Technology on Exploitation Parameters of Power SSL-LEDs”, (2008).
 • P11671: K. Zaraska, E. Klimiec, W. Zaraska: “Data Acquisition System for Piezopolymer Force Transducers”, (2008).
 • P11686: K. Witek, A. Skwarek, W. Grzesiak, R. gara: “Technological Aspects of Automated Selective Systems Application in Conformal Coating Processing”, (2008).
 • P11689: K. Witek, A. Skwarek, W. Grzesiak, R. gara: “Technologiczne konsekwencje wprowadzenia automatycznych systemów do selektywnego nakładania powłok konforemnych”, Materiały Elektroniczne, vol.36, nr.3, (2008).
 • P11710: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Koprowski: “The Influence of Assembly Technology on Exploitation Parameters of Power SSL-LEDs”, Materiały Elektroniczne, vol.36, nr.4, (2008).
 • P11715: A. Stoch, J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Dielectric Properties of Thick Films Based on Multiferroic Perovskite Pb(Fe0.5Nb0.5)O3-Bi0.95Dy0.05FeO3 Solid Solutions”, Materiały Elektroniczne, vol.36, nr.3, (2008).
 • P11717: A. Skwarek, K. Witek, J. Ratajczak: “Risk Tin Whiskers Formation on the Surface of Tin-rich Alloys under Thermal Shock Stress”, (2008).
 • P11721: M. Jakubowska, A. Lukasik, A. Mlozniak, M. Sloma: “Contact Resistance of Polymer Thick Films Filled with Carbon Nanotubes”, (2008).
 • P11722: A. Lukasik, S. Nowak: “Effect of Series Resistance on Optical Parameters of Electroluminescence Films”, (2008).
 • P11750: M. Ciez, J. Ptak, E. Porada: “Influence of Electro-climatic Stresses on Brightness Waves Phenomenon in Thick Film Electroluminescent Structures”, (2008).
 • P11751: E. Porada, M. Ciez: “Model of Aging Process of Electroluminescent Structures”, (2008).

» return

» 2007

 • P10023: K. Zaraska, M. Ciez, W. Grzesiak, S. Koziol, J. Wiejak: “Automatyczna stacja wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w zbiornikach wodnych”, Problemy Eksploatacji, nr.2, (2007).
 • P10029: E. Klimiec, S. Nowak, W. Zaraska, J. Stoch: “The Role of TiO2 in Ceramic Bulk Interference Suppresing Resistors Integrated with Car Spark-Plug”, Journal of Electronic Materials, vol.36, nr.7, (2007).
 • P10041: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Investigations of Properties of Ceramic Materials with Perovskite Structure in Chosen Electronic Applications”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol.55, nr.3, (2007).
 • P10153: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger, A. Skwarek: “Fabrication and Characterization of Bulkand Thick Film Perovskite NTC Thermistors”, Microelectronics International, vol.24, nr.2, (2007).
 • P10363: J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Dielectric Properties of Manganese and Cobalt Doped Lead Iron Tantalate Ceramics”, Journal of the European Ceramic Society, vol.27, (2007).
 • P10518: A. Skwarek, K. Witek: “Charakterystyka porównawcza powłok konforemnych”, Materiały Elektroniczne, vol.35, nr.2, (2007).
 • P10543: J. Kulawik, D. Szwagierczak: “Nonferroelectric Lead-free Ceramics and Thick Films with High Dielectric Permittivity-synthesis, Sintering and Properties ”, (2007).
 • P10544: K. Zaraska, B. Groeger: “A Microcontroller-based Neurostimulator in Thick Film Technology”, (2007).
 • P10545: K. Skwara, K. Witek: “Influence of Environmental Conditions on Pb-free Solder Joints Quality”, (2007).
 • P10740: A. Skwarek, K. Witek: “Influence of Environmental Conditions on Pb-free Solder Joints Quality”, (2007).
 • P10754: P. Stoch, A. Stoch: “Ceramizacja odpadów radioaktywnych”, Materiały Ceramiczne, nr.3, (2007).
 • P10758: B. Groeger, D. Szwagierczak, J. Kulawik, A. Skwarek, A. Stoch: “Conductivity and Electrochemical Performance of Modified Strontium Cobaltite Electrodes”, (2007).
 • P10759: D. Szwagierczak: “Fabrication and Dielectric Response of Bi2/3Cu3Ti4O12 Ceramic”, (2007).
 • P10760: B. Groeger, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Thick Film Electrodes Based on Sr0,8Ce0,1Ln0,1MnO3 (Ln=La, Ce, Sm, Gd, Dy, Yb) Ceramics”, (2007).
 • P10761: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Impedance Spectroscopy Studies of Internal Barrier layer Capacitors Based on Cu2Ta4O12”, (2007).
 • P10762: J. Kulawik, B. Groeger, M. Wegrzecki, J. Bar, D. Szwagierczak: “Application of Thick Film Technology for Packaging of Detectors of α Particles”, (2007).
 • P10763: J. Kulawik: “Preparation and Investigations of Dielectric Behavior of Bi1/2Cu1/2(Fe1/2Nb1/2)O3 and Bi2/3Cu3Ti4O12 Thick Films”, (2007).
 • P10764: B. Groeger: “Manganity i kobaltyny strontowo-cerowe jako materiały katodowe ogniw elektrochemicznych”, Materiały Elektroniczne, vol.35, nr.3/4, (2007).
 • P10976: K. Witek, A. Skwarek: “Influence of Conformal Coatings on Dendrites Formation”, (2007).
 • P10977: K. Witek, A. Skwarek, M. Ciez, W. Grzesiak: “Impact of Liquid and Solid Physical Properties on Conformal Coatings Quality”, (2007).
 • P10978: A. Skwarek, K. Witek, J. Kulawik: “Tin Whiskers Occurrence in Pb-free Solder Joints”, (2007).
 • P11109: K. Zaraska: “Design and Implementation of a High Reliability LED-based IR Light Source”, (2007).
 • P11169: E. Klimiec, W. Zaraska, K. Zaraska: “Power Generator - Electroactive Polymers”, (2007).
 • P11187: W. Grzesiak, M. Ciez, S. Nowak, T. Maj, J. Poczatek, A. Skwarek, K. Witek, F. Dubert, I. Czyczylo-Mysza, A.M. Skoczowski: “The Modern Proecological SSL-LED+PV System for Supplementary Irradiation of Plants”, (2007).
 • P11188: W. Grzesiak, M. Ciez, Z. Porada: “Innovative Luminance Control Solutions in SSL-LEDs”, (2007).
 • P11189: W. Grzesiak, R. Stala: “Analysis of the PV On-grid Inverters Circuit Solutions”, (2007).
 • P11190: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Poczatek: “Microprocessor Controlled Emergency Supply Module for Proecological Heating Systems”, (2007).
 • P11191: E. Radziemska, W. Grzesiak: “MPPT Control - a Way to the Maximization of Energy Amount Obtained from the PV Module”, (2007).
 • P11378: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, K. Zaraska, S. Koziol, J. Wiejak, J. Molenda: “Autonomous PV System Destined for Supplying a Floating Monitoring Station”, (2007).
 • P11379: W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek: “SSL LED Lamps Versus Tungsten Incandescent Light Sources”, (2007).
 • P11380: K. Luczak, W. Grzesiak: “Energy Efficient Anealing of Amorphous Silicon Modules at Lower Temperature”, (2007).
 • P11381: W. Grzesiak: “Zastosowanie wysokonapięciowych modułów z CdTe w autonomicznych instalacjach fotowoltaicznych”, (2007).
 • P11382: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Poczatek, T. Maj: “Zastosowanie diod LED o wysokiej luminacji w systemach oświetleniowych i sygnalizacyjnych zasilanych z autonomicznych instalacji fotowoltaicznych”, (2007).
 • P11419: J. Kulawik, B. Groeger, D. Szwagierczak, M. Wegrzecki, J. Bar: “Ceramic Multilayer Packages for Detectors of α Particles Fabricated by Thick Film Technology”, Elektronika, nr.12, (2007).
 • P11427: A. Skwarek, K. Witek, M. Ciez, W. Grzesiak: “Impact of Wettability on Quality of Conformal Coating Encapsulation”, Elektronika, nr.12, (2007).
 • P11490: M. Ciez, A. Lukasik, W. Prochwicz, E. Porada, J. Ptak: “Effect of Phosphor Granulation on the Properties of Thick Film Electroluminescent Structures”, (2007).
 • P11491: A. Lukasik, M. Zimowska, S. Zimowski: “Contact Resistance in Silica Nanotube-modified Resistive Films with Polyesterimide Binders”, (2007).
 • P11492: M. Ciez, A. Lukasik, S. Nowak: “Degradation in Posistor Heating Layers”, (2007).
 • P11493: A. Lukasik: “Degradation in Carbon-polyester Film Pressure Sensors”, (2007).
 • P11509: P. Kowalik, Z. Pruszowski, M. Ciez: “The Phenolic-formaldehyde Resin as a Protective Coating for Metal Fixed Resistors”, (2007).
 • P11510: Z. Pruszowski, P. Kowalik, M. Ciez: “Preparation of Resistive Ni-W-P Layers in Strong Acidic Technological Solution”, (2007).
 • P11511: M. Ciez, S. Nowak, W. Zaraska, E. Porada: “Large-dimensional Light-emitting Elements with Printed Electroluminophore”, Opto-Electronics Review, vol.15, nr.3, (2007).
 • P11512: K. Zaraska, M. Ciez, W. Grzesiak, S. Koziol, J. Wiejak, J. Molenda: “Automatyczna stacja wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w zbiornikach wodnych”, Problemy Eksploatacji, nr.2, (2007).
 • P11520: B. Dziurdzia, Z. Magonski, S. Nowak: “Photoimageable Thick-film Components for a Ceramic Analytical Microsystem”, (2007).

» return

» 2006

 • P10012: M. Ciez, K. Witek, A. Blachowski, M. Korpak, W. Prochwicz, K. Zaraska: “Technology of Thick-film Electroluminescent Animated Advertisings”, Electron Technology - Internet Journal, vol.37/38, nr.11, (2006).
 • P10013: B. Groeger, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Properties of Ceramics and Thick Films Based on Cerium and Lanthanum Doped SrMnO3”, (2006).
 • P10016: W. Grzesiak: “MPPT Solar Charge Controller for High Voltage thin Film PV-Modules”, (2006).
 • P10017: W. Grzesiak, M. Ciez, S. Nowak, W. Zaraska: “Application of PV Powered High Intensity Leds for Supplementary Irradiation of Horticultural Plants”, (2006).
 • P10038: J. Kulawik: “Perovskite-Type Materials for Intermediate Temperature Bulk Thermistors”, (2006).
 • P10039: J. Kulawik, B. Groeger, D. Szwagierczak, A. Skwarek: “Fabrication and Characterization of Thick Perovskite NTC Thermistors”, (2006).
 • P10040: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Materiały ceramiczne o strukturze perowskitu w wybranych zastosowaniach elektronicznych”, (2006).
 • P10083: D. Szwagierczak: “Application of Lead-free Bi1/2Cu1/2(Fe2/3W1/3)O3 and Bi1/2Cu1/2(Fe1/2Ta1/2)O3 Ceramics in Thick Film Capacitors”, (2006).
 • P10084: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Dielectric Behavior of High Permittivity Copper Tantalate Ceramics”, (2006).
 • P10085: D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik: “Conductive Sr1-xCexCoO3 Ceramics and Thick Films for Electrode Applications”, (2006).
 • P10090: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, K. Zaraska, S. Koziol, J. Wiejak: “Zastosowanie autonomicznych systemów PV do zasilania pływających stacji monitorowania wody”, (2006).
 • P10091: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, K. Zaraska, S. Koziol, J. Wiejak: “Zastosowanie automatycznych systemów PV do zasilania pływających stacji monitorowania wody”, Elektronika, nr.11, (2006).
 • P10092: W. Grzesiak: “Analiza rozwiązań układowych i kryteria doboru regulatorów ładowania do autonomicznych systemów PV”, (2006).
 • P10093: W. Grzesiak: “Application Problems of Photovoltaic Modules Manufactured of CdTe in Autonomous PV Systems”, (2006).
 • P10094: W. Grzesiak: “Solar Charge Controller for 60V CdTe Modules”, (2006).
 • P10095: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, K. Zaraska, S. Koziol, J. Wiejak: “Automatic Floating Platform for Water Pollution Monitoring Powered by an Autonomous PV System”, (2006).
 • P10096: W. Grzesiak, T. Zdanowicz, W. Kolodenny: “Analysis of a new Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithm using the VMPP/VOC ratio applied to high-voltage CdTe thin-film photovoltaic (PV) module”, (2006).
 • P10097: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, W. Zaraska, J. Koprowski: “Application of Thick Film Technology in Solar Charge Controllers”, Elektronika, nr.12, (2006).
 • P10098: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, W. Zaraska, J. Koprowski: “Application of Thick Film Technology in Solar Charge Controllers”, (2006).
 • P10099: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, S. Nowak, K. Witek: “New Economical PV Charge Controllers Family for Autonomous PV Systems of Power Not Exceeding 100W”, (2006).
 • P10100: E. Klimiec, W. Zaraska, K. Zaraska, A. Cichocki, P. Gasiorski, T. Sadowski, M. Pajda: “Electroactive Polymers - Investigation of Piezoelectric Properties”, (2006).
 • P10101: A. Lukasik, Z. Pruszowski, M. Filipczyk: “Preparation of Ni-P Layers on the Polymer Layer with an Active Phase”, (2006).
 • P10102: A. Lukasik, S. Nowak: “Relaxation of Stresses in Polymer-carbon Microcomposite Resistive Layers”, (2006).
 • P10103: A. Lukasik: “Exploitation Studies of Resistive Alkyd-carbon Layers”, (2006).
 • P10104: A. Lukasik, M. Ciez: “Polymer Layers with Ag-C Filler as an Activator of Chemical Nickel Metallisation”, (2006).
 • P10105: K. Witek, M. Matuszek, A. Skwarek, W. Grzesiak: “Pratcical Aspects of RoHS Regulations in SMEs”, (2006).
 • P10106: K. Witek, A. Skwarek, M. Ciez: “Analysis of Low Temperature Influence on Pb-Free Solder Joints Quality in Aspect of Tin Pest Occurrence”, (2006).
 • P10107: W. Grzesiak, M. Ciez, K. Wietrzny: “Autonomous Solar Power System for Compressor Refrigerators”, (2006).
 • P10108: E. Klimiec, W. Zaraska, K. Zaraska, A. Cichocki, P. Gasiorski, T. Sadowski, M. Pajda: “Elektroaktywne polimery - badanie własności piezoelektrycznych”, Elektronika, nr.12, (2006).
 • P10152: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Dielectric Behavior of High Permittivity Ca2Ta4O12 Ceramics”, Elektronika, nr.12, (2006).
 • P10282: B. Dziurdzia, Z. Magonski, S. Nowak: “Processing of Ceramic Struct Processing of Ceramic Structures for Microfluidic Devices with Photoimageable Thick-film Compositions”, (2006).
 • P10317: K. Witek, A. Skwarek, M. Ciez: “Analysis of Low Temperature Influence on Pb-free Solder Joints Quality in Aspect of Tin Pest Occurrence”, Elektronika, nr.12, (2006).
 • P10324: S. Jonas, F. Nadachowski, D. Szwagierczak, G. Wojcik: “Thermal Expansion of CaAl4O7-based Refractory Compositions Containing MgO and CaO Additions”, Journal of the European Ceramic Society, vol.26, nr.12, (2006).
 • P10416: M. Wegrzecki, J. Bar, I. Wegrzecka, W. Slysz, R. Grodecki, P. Grabiec, S. Krzeminski, T. Budzynski, M. Zaborowski, A. Panas, M. Ciez, J. Kulawik, B. Groeger: “Nowe krzemowe detektory promieniowania - opracowania Instytutu Technologii Elektronowej”, Elektronika, nr.12, (2006).
 • P10431: K. Zaraska, M. Ciez, E. Porada: “An Empirical Model of the Ageing Process of Thick-film Electroluminescent Light Sources”, (2006).
 • P10502: M. Ciez, K. Zaraska, E. Porada: “Model procesu starzenia grubowarstwowych struktur elektroluminescencyjnych”, (2006).
 • P10503: K. Zaraska: “Evolution of Neurostimulator Implants”, (2006).
 • P10504: M. Ciez, K. Witek, A. Blachowski, M. Korpak, W. Prochwicz, K. Zaraska: “Technology of Thick-film Electroluminescent Animated Advertisings”, (2006).

» return

» 2005

 • P10113: M. Ciez, A. Lukasik, W. Zaraska, Z. Porada: “The Influence of Crystalline Phosphors Features on the Parameters of Electroluminescent Capacitors”, (2005).
 • P10143: B. Groeger, A. Skwarek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, S. Nowak: “Properties of Conductive Strontium Cerium Manganate Ceramics”, (2005).
 • P10144: W. Grzesiak: “Comparative Study of Charge Regulators Features During Long-term Exploitation Tests”, (2005).
 • P10145: W. Grzesiak: “Implementation of MPPT Algorithms in Microprocessor Solar Charge Regulators”, (2005).
 • P10146: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, K. Witek, W. Zaraska: “Advanced Current Sources for Supply of High Brightness LED Lamps”, (2005).
 • P10147: W. Grzesiak, M. Ciez, W. Zaraska, J. Chojnacki, J. Teneta, A. Slabon, K. Wietrzny: “High Power Leds in Photovoltaic Autonomous Systems”, (2005).
 • P10148: W. Grzesiak, M. Ciez, S. Nowak, K. Zaraska, A. Slabon: “Innovative System for Experimental Development of White LED Lamps”, (2005).
 • P10149: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Chojnacki, J. Teneta: “Data Acquisition System for Long-term Measurements in Photovoltaic Arrays”, (2005).
 • P10150: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, W. Zaraska, J. Chojnacki, J. Teneta, A. Slabon, K. Wietrzny: “Projektowanie i kryteria doboru komponentów autonomicznych systemów fotowoltaicznych do zasilania diod LED dużej mocy”, (2005).
 • P10193: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “High Permittivity Thick Films Based on Pb(Fe1/2Ta1/2)O3-Pb(Fe1/2Nb1/2)O3-PbTiO3 Solid Solutions”, (2005).
 • P10195: A. Laszcz, J. Katcki, J. Ratajczak, M. Pluska, M. Ciez: “Electron Microscopy Characterisation of ZnS:Cu:Ci Phosphours”, (2005).
 • P10197: A. Lukasik, S. Nowak, K. Witek: “Polymer-silver Layers as Car Mirrors Heating Elements”, (2005).
 • P10198: A. Lukasik, Z. Pruszowski, M. Filipczyk: “Polymer-silver Resistive Activation Layers in the Chemical Ni-P Metallization Process”, (2005).
 • P10199: A. Lukasik, K. Witek, M. Ciez: “Defrosting rate of Car Mirrors Heated by Polymer Microcomposite Layers”, (2005).
 • P10264: B. Dziurdzia, Z. Magonski, S. Nowak, H. Jankowski, W. Gregorczyk: “Influence on Tin Oxide and Other Coverings of Alumina Substrates Upon Edge Curl and Shrinkage Reduction of Fodels”, (2005).
 • P10265: Z. Magonski, B. Dziurdzia, S. Nowak: “Fabrication of Micro-fluidic Devices with Fodel Dielectric”, (2005).
 • P10289: W. Prochwicz, M. Ciez, J. Katcki, A. Laszcz, A. Lukasik, J. Ratajczak, Z. Porada: “The Influence of Supply Voltage Parameters on Ageing Process of Thick-film Electroluminescent Light Sources”, (2005).
 • P10302: A. Skwarek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger: “Synthesis and Resistance-temperature Characteristics of Perovskite Ceramics for NTC Thermistors”, (2005).
 • P10322: D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik, A. Skwarek: “Preparation and Characterization of Sr1-xCexMnO3 Thick Films for Electrode Layers”, (2005).
 • P10323: D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger: “Dielectric Behavior of Lead Iron Tantalate - Lead Titanate Ceramics ”, Journal de Physique IV - Proceedings, vol.128, (2005).
 • P10338: K. Witek, A. Skwarek, W. Grzesiak, W. Zaraska: “Analysis of Technological Factors Influencing on PB-Free Solder Joints Quality”, (2005).
 • P10339: K. Witek, A. Skwarek, M. Ciez, W. Grzesiak: “Influence of Conformal Coatings on High Frequency Electronic Circuits Subjected to Increased Humidity Tests”, (2005).
 • P10344: K. Zaraska, W. Zaraska: “Design and Implementation of a Computerized Remote Alerting System for Disabled People”, Journal of Medical Informatics and Technologies, vol.9, (2005).
 • P10345: K. Zaraska, M. Ciez, P. Thor, W. Zaraska: “The Concept of the Simulation Station and Passive Neuroimplants.”, (2005).
 • P10347: W. Zaraska, P. Thor, M. Lipinski, M. Ciez, W. Grzesiak, J. Poczatek, K. Zaraska: “Design and Fabrication of Neurostimulator Implants - Selected Problems ”, Microelectronics Reliability, vol.45, (2005).
 • P10485: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Influence of MnO2 and CO3O4 Dopants on Dielectric Properties Pb(Fe2/3W1/3)O3 Ceramic”, Journal of the European Ceramic Society, vol.25, nr.9, (2005).
 • P10559: J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger: “Warstwy elektroizolacyjne na podłożach stalowych do elektronicznych układów mocy”, Elektronika, nr.4, (2005).
 • P10586: D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger: “Preparation and Characterization of Lead Iron Tantalate Thick Films ”, Journal of the European Ceramic Society, vol.25, nr.12, (2005).
 • P10600: E. Klimiec, S. Nowak, W. Zaraska, J. Stoch: “Influence of TiO2 on the Structure, Resistance and Electrical Stability of Bulk Resistors Operating in High Voltage (15 kV) Impulse Circuits ”, (2005).

» return

» 2004

 • P10350: Z. Porada, M. Ciez, W. Zaraska: “Electroluminescent Lamps and the Possibilities of Their Application in Inteligent Buildings”, (2004).
 • P10384: B. Groeger, A. Skwarek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Sniezynska: “Properties of Thick Films Based on La0.7Ln0.3(Mn1-xAlx)O3 as Electrode Materials”, (2004).
 • P10385: W. Grzesiak, T. Maj, M. Ciez, W. Zaraska, K. Wietrzny: “Solar Regulators Equipped with One-chip Microcomputer”, (2004).
 • P10412: J. Kulawik, D. Szwagierczak, B. Groeger: “Effect of Additiveson Dielectric Characteristics of Iron-based Relaxor Ferroelectries”, (2004).
 • P10456: E. Klimiec, S. Nowak, W. Zaraska: “Interference Suppression in Car Ignition System”, (2004).
 • P10484: D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger, S. Nowak, A. Skwarek: “Dielectric Behavior of High Permittivity Ca(Fe1/2Ta1/2)O3 Ceramics ”, (2004).
 • P10620: M. Ciez, Z. Porada: “Thick Film Electroluminescent Lamps on ZnS, Cu Base and Their Application in Safety Systems”, (2004).
 • P10621: M. Ciez, W. Grzesiak, K. Witek, J. Koprowski: “Application of AIN Substrates in Thick-film Power Circuits”, (2004).
 • P10624: B. Dziurdzia, Z. Magonski, S. Nowak, M. Ciez, W. Gregorczyk, W. Niemyjski: “Photoimageable Thick-film Microwave Structures up to 18 GHz”, Electron Technology - Internet Journal, vol.36, nr.1, (2004).
 • P10625: B. Dziurdzia, M. Ciez, W. Gregorczyk: “Measurements of RF Dielectric Properties of Thick-film Materials with a Split-post Resonator”, (2004).
 • P10626: B. Dziurdzia, J. Kral, Z. Magonski, M. Ciez, W. Gregorczyk: “Multilayer Photoimageable Thick-films in Microwave Frequencies”, (2004).
 • P10627: B. Dziurdzia, Z. Magonski, S. Nowak, M. Ciez, W. Gregorczyk, W. Niemyjski: “Photoimageable Thick-films in Microwaves - an Approach to Multilayer Circuits”, Advancing Microelectronics, vol.31, nr.4, (2004).
 • P10628: B. Dziurdzia, Z. Magonski, S. Nowak, M. Ciez, W. Gregorczyk: “Photoimageable Dielectric-processing, Properties, Compatibility with Conventional Thick Film Conductors”, Advancing Microelectronics, vol.31, nr.4, (2004).
 • P10641: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, K. Wietrzny: “Advanced Current Sources Based on One-chip Microcomputers”, (2004).
 • P10642: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Poczatek, K. Wietrzny: “Applications of One-chip Microcomputer in Solar Charge Controllers”, (2004).
 • P10643: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Poczatek, W. Zaraska: “Current Sources with Improved Reliability for Hyperbright LEDs Supply Realized in Thick-film Technology”, (2004).
 • P10644: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Poczatek, W. Zaraska, K. Wietrzny: “Solar Electric Lighting Systems Utilizing LEDs of High Brightness”, (2004).
 • P10645: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Poczatek, K. Witek, W. Zaraska, K. Wietrzny: “Hiperjasne diody LED - nowe ekologiczne źródła światła”, (2004).
 • P10646: W. Grzesiak: “Struktury wewnętrzne regulatorów ładowania dla autonomicznych systemów PV”, (2004).
 • P10647: W. Grzesiak, M. Ciez, T. Maj, J. Poczatek, K. Witek, W. Zaraska: “Praktyczne aspekty zastosowania hiperjasnych diod LED w systemach oświetleniowych, zwłaszcza fotowoltaiczna”, (2004).
 • P10670: J. Kulawik, D. Szwagierczak, S. Nowak: “Dielectric Properties of Lead-free Ceramics with Perovskite Structure”, (2004).
 • P10676: A. Lukasik, S. Nowak, A. Skwarek, W. Zaraska: “Charakterystyki mechaniczne i elektryczne mikrokompozytowych warstw sensorowych ze spoiwem akrylowo-melaminowym”, Elektronika, nr.7, (2004).
 • P10677: A. Lukasik, S. Nowak: “Polymer-carbon Thick Film Resistor as Direct Current Regulator”, (2004).
 • P10678: A. Lukasik, S. Nowak, A. Skwarek, W. Zaraska: “Electrical Characteristics of Polymer-carbon and Aluminium Heating Layers”, (2004).
 • P10679: A. Lukasik, Z. Pruszowski: “Influence of Curing Parameters on Electrical Properties of Polymer Layers with Acrylic-melamine Binder”, (2004).
 • P10680: A. Lukasik, K. Witek, M. Ciez, S. Siwulski: “Thermovision Measurement of Carbon-polymeric and Aluminium Heating Layers”, (2004).
 • P10696: E. Porada, M. Ciez, W. Zaraska: “Możliwości zastosowania w pojazdach trakcyjnych elektroluminescencyjnych źródeł światła”, (2004).
 • P10709: D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Thick Film Capacitors with Relaxor Dielectrics”, Journal of the European Ceramic Society, vol.30, nr.5, (2004).
 • P10710: D. Szwagierczak: “Thick Film Composition Based on Titanium Silicides for Surge Resistors”, Ceramics International, vol.30, nr.5, (2004).
 • P10711: D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger: “Preparation and Characterization of Lead Iron Tantalate Thick Films”, (2004).
 • P10723: K. Witek, A. Skwarek, M. Ciez, W. Grzesiak, W. Prochwicz: “Choice of Conformal Coating Lacquers for Electronic Devices Operating in Environment with Increased Humidity”, (2004).
 • P10724: K. Witek, A. Skwarek, M. Ciez, W. Prochwicz, W. Zaraska: “The Influence of Conformal Coating Process Parameters on the Electronic Assembly Quality”, (2004).
 • P10730: K. Zaraska, K. Wajda: “Identyfikacja usług internetowych na podstawie profili statystycznych strumieni ruchu”, (2004).
 • P10731: W. Zaraska, P. Thor, M. Lipinski, M. Ciez, W. Grzesiak, J. Poczatek: “Design and Fabrication of Neurostimulator Implants-selected Problems”, (2004).
 • P10733: W. Zaraska, M. Ciez: “Niektóre aspekty zastosowania baterii fotowoltaicznych”, (2004).

» return

» 2003

 • P10786: M. Ciez, A. Lukasik, K. Witek, W. Zaraska: “Comparison of Electrooptical Parameters in Electroluminescent Structures Composed with Various Transparent Electrodes”, (2003).
 • P10795: B. Dziurdzia, Z. Magonski, S. Nowak, M. Ciez, W. Gregorczyk, W. Niemyjski: “On the Design and fabrication of Photoimageable Thick-film Multilayer Filters and Couplers”, (2003).
 • P10796: B. Dziurdzia, Z. Magonski, M. Ciez, W. Gregorczyk: “Thick-film Photoimageable Conductor and Dielectric in Microwave Circuits”, (2003).
 • P10802: J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Thick Film Pastes Based on Perovskite Materials with Addition of Platinum”, (2003).
 • P10803: J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “Technologia wytwarzania elektrod o strukturze perowskitu”, Szkło i Ceramika, nr.2, (2003).
 • P10812: W. Grzesiak, M. Ciez, J. Poczatek, W. Zaraska, K. Wietrzny, J. Koprowski: “Photovoltaic Systems as the Clean Energy Source for the Present and for To-morrow”, (2003).
 • P10813: W. Grzesiak, J. Poczatek, K. Witek, K. Wietrzny, J. Koprowski: “Complete Solar Systems of Output Equipped with 230V 50Hz DC/AC Inverters”, (2003).
 • P10814: W. Grzesiak, J. Poczatek, W. Zaraska, K. Wietrzny: “Solar Home Station Systems”, (2003).
 • P10815: W. Grzesiak, M. Ciez, S. Nowak, J. Poczatek, W. Zaraska, K. Wietrzny: “Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych o wysokiej luminacji w systemach oświetleniowych, zwłaszcza fotowoltaicznych”, (2003).
 • P10834: A. Kolodziej, P. Krewniak, S. Nowak: “Improvement in Silicon Thin Film Solar Cell Efficiency”, Opto-Electronics Review, vol.11, nr.4, (2003).
 • P10852: J. Kulawik, D. Szwagierczak, J. Gandurska, A. Marek, I. Sniezynska: “Dielectric Properties of Lead-free Ferroelectric Perovskites Based on Calcium”, (2003).
 • P10857: A. Lukasik, Z. Pruszowski: “Influence of Filler Quantity on Thermal Characteristics of Carbon-acrylic Resistive Layers”, (2003).
 • P10858: A. Lukasik, S. Nowak, S. Siwulski: “Carbon-polymer Posistors Heating Layer on Enamelled Steel Substrates”, (2003).
 • P10859: A. Lukasik, M. Ciez, Z. Pruszowski: “Polymer-carbon-aluminium Resistive Activation Layers in the Process of Chemical Ni-P Metallisation”, (2003).
 • P10938: D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, A. Marek, I. Sniezynska: “Właściwości dielektryczne ferroelektrycznej ceramikiopartej na relaksatorach Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 i Pb(Mg1/3Nb2/3)O3”, Elektronika, nr.1, (2003).
 • P10939: D. Szwagierczak, J. Kulawik, S. Nowak, J. Gandurska, A. Marek, I. Sniezynska, B. Groeger: “Aging Behavior of Capacitors with Relaxor Dielectric”, (2003).
 • P10940: D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, A. Marek, I. Sniezynska: “Badanie warunków otrzymywania i właściwości ceramiki Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-BaTiO2-PbTiO3 o wysokiej stałej dielektrycznej”, Szkło i Ceramika, nr.1, (2003).
 • P10956: K. Witek, M. Ciez, W. Zaraska, W. Grzesiak, R. Knapik: “Investigation of Pb-free Sn-Ag-Cu Alloy Shear Strength under Influence of Environmental Conditions”, (2003).
 • P10967: W. Zaraska, K. Witek, M. Ciez, A. Knapik: “Influence of Soldering Oven Temperature Profile on the Quality of Pb-free Solder Joints”, (2003).
 • P11054: A. Lukasik, K. Witek, M. Korpak: “ Gluing and Encapsulation of SMD Resistors on Paper Phenolic Laminate ”, (2003).
 • P11055: A. Lukasik, M. Ciez, K. Witek, W. Prochwicz: “ Temperature Characteristic of Film Carbon - Polymer Pressure Sensors ”, (2003).
 • P11056: A. Lukasik, M. Ciez, W. Zaraska, P. Armatys: “ UV Electroluminescence in Polymer Foil ”, (2003).

» return

» 2002

 • P10992: M. Ciez, W. Grzesiak, T. Maj, J. Poczatek, W. Kalita: “Wybrane zastosowania mikroprocesorów w układach przetwarzania energii elektrycznej w urządzeniach małej i średniej mocy ”, Elektronizacja, nr.3, (2002).
 • P10993: M. Ciez, W. Grzesiak, J. Poczatek, W. Kalita, J. Koprowski: “Behaviour of High Value Resistors under Static and Dynamic High Voltage Load ”, (2002).
 • P10994: M. Ciez, W. Grzesiak, J. Poczatek, W. Zaraska, W. Kalita, J. Koprowski: “ Testing of High Value Resistors'R vs.V Characteristics-Comparative Study ”, (2002).
 • P10995: M. Ciez, J. Gandurska, W. Grzesiak, J. Poczatek, K. Witek, W. Kalita, M. Weglarski, J. Koprowski: “ High Loaded Thick-Film Resistors on Steel Substrates ”, (2002).
 • P10996: M. Ciez, A. Lukasik, W. Zaraska: “ Elektroluminescencyjne źródła światła ”, (2002).
 • P10997: M. Ciez, A. Lukasik, E. Porada: “ Degradation of Electroluminescent Lamps ”, (2002).
 • P10998: M. Ciez, W. Grzesiak, J. Poczatek, T. Maj, W. Kalita, W. Sabat: “Microcomputer Equipped Sine- and Trapezoidal Output Wave DC/AC Inverters - Comparison of Features ”, (2002).
 • P11003: B. Dziurdzia, S. Nowak, M. Ciez, W. Gregorczyk: “ Microwave Resonant Elements up to 20 GHz Manufactured in Photoimageable Thick-film Technology ”, (2002).
 • P11004: B. Dziurdzia, S. Nowak, M. Ciez, W. Gregorczyk: “ Photoimageable Dielectric-processing Properties Compatibility with Conventional and Photoimageable Thick Film Conductors ”, (2002).
 • P11005: J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “ Pasty i warstwy o strukturze perowskitów ”, Elektronika, nr.4, (2002).
 • P11006: J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger: “ Heating Elements on Insulated Steel Substrates ”, (2002).
 • P11007: J. Gandurska, I. Sniezynska, A. Marek, D. Szwagierczak, J. Kulawik: “ Electrode Materials of a Perovskite Structure on a Base of Sm Dy and Co ”, (2002).
 • P11010: J.J. Gondek, M. Ciez, W. Zaraska, B. Kawa, J. Kocol: “ The New Microelectronics Ballasts for Low Power Discharge Lamps ”, (2002).
 • P11015: W. Grzesiak: “ Analysis of Resistance vs. Voltage Dependence in Low Voltage Regions for Precisions Value Resistors ”, (2002).
 • P11016: W. Grzesiak, T. Maj, M. Ciez, W. Zaraska, W. Kalita, W. Sabat: “ Selected Problems of One-Chip Microcomputers Applications in DC/AC Converting Circuits ”, (2002).
 • P11022: S. Jonas, F. Nadachowski, D. Szwagierczak: “ Refractory Composites of Deeply Depressed Thermal Expansion ”, Key Engineering Materials, vol.206-213, (2002).
 • P11027: E. Klimiec, W. Zaraska, A. Cichocki: “ Suppression of Electromagnetic Interference in High Voltage Car Ignition Circuits by Means of Non-inductive Bulk Ceramic Resistor ”, (2002).
 • P11049: A. Lukasik, S. Nowak: “ Kształtowanie charakterystyki R(T) polietylenowo-węglowych kompozytów pozystorowych ”, (2002).
 • P11050: A. Lukasik: “ Zakres deformacji sprężystej polimerowo-węglowych warstwowych czujników ciśnienia ”, (2002).
 • P11051: A. Lukasik, Z. Pruszowski: “ Warstwa polimerowo-węglowa jako aktywator chemicznej metalizacji ”, (2002).
 • P11052: A. Lukasik, P. Szatynski: “ The Application of Carbon-Polymer Pressure Sensor ”, (2002).
 • P11053: A. Lukasik, M. Ciez, Z. Pruszowski: “ Carbon-Polymer Layers As Activator in the Chemical Multilayer Metallization ”, (2002).
 • P11065: T. Maj: “ New Method of FPGA Circuits Design ”, (2002).
 • P11094: Z. Pruszowski, M. Ciez, J. Kulawik: “ Metal-Film Resistors Manufactured by the Chemical Reduction Method under Increased Pressure ”, (2002).
 • P11095: Z. Pruszowski, M. Ciez, W. Grzesiak, K. Witek: “ Ni-Cu-Sn-P Layers Manufactured by Means Chemical Reduction Method ”, (2002).
 • P11114: P. Szatynski, M. Ciez: “ Numerical Modeling of InGaAs Infrared Photovoltaic Detectors ”, Optica Applicata, vol.XXXII, nr.3, (2002).
 • P11115: P. Szatynski, M. Ciez: “ The Hybrid Radio Digital Signal Transmitter Designed for the KOSMON System ”, (2002).
 • P11118: D. Szwagierczak, J. Kulawik, S. Nowak, A. Marek, J. Gandurska, I. Sniezynska: “ Properties of Thick Film Ferroelectric Compositions ”, (2002).
 • P11119: D. Szwagierczak, J. Kulawik, A. Marek, J. Gandurska, I. Sniezynska, B. Groeger: “ Temperature Dependence of Electrical Conductivity for Relaxor Ceramics ”, (2002).
 • P11158: B. Dziurdzia, S. Nowak, W. Gregorczyk, M. Ciez: “ Photo Patterned Thick - Film Resonators. ”, (2002).
 • P11159: M. Jakubowska, W. Grzesiak: “ High Ohmic Measurements of Thick Film Glass Layer Insulators. ”, (2002).
 • P11160: W. Zaraska, K. Zaraska, G. Krolczyk, D. Zurowski, P. Thor: “ The Vagus Nerve As a Low-Pass Filter ”, (2002).

» return