Patents

» 2018

 • Patent: Układ do optycznego pomiaru stopnia i częstości wychylenia elementów ruchomych w strukturach mikro- i nanomechanicznych.
  P. Grabiec, T. Bieniek, P. Janus, J. Zajac, F. Ivaldi, T. Gotszalk, W. Majstrzyk No patent: 227665
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Wegrzecki, T. Piotrowski, A. Panas, J. Bar, Z. Puzewicz, J. Noga, R. Czarnota, A. Nowakowski No patent: 227855
 • Patent: Sposób oddzielania elementów mikro/nano-elektronicznych i mikro/nano-mechanicznych od płytek nośnych.
  H. Klos, D. Szmigiel, P. Prokaryn, R. Dobrowolski, A. Sierakowski No patent: 229717

» return

» 2017

 • Patent: Detektor termoelektryczny
  T. Piotrowski, C. Pochrybniak, M. Wegrzecki, P. Grabiec No patent: 226624
 • Patent: Półprzewodnikowa matryca termoelektryczna
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki No patent: 226662
 • Patent: Detektor przepływowy
  A. Yakushev, M. Wegrzecki, I. Wegrzecka No patent: 226932
 • Patent: Przyrząd termoelektryczny
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki, M. Zaborowski No patent: 227425

» return

» 2016

 • Patent: Sposób selektywnego łączenia płaskich elementów półprzewodnikowych i lub dielektrycznych
  H. Klos, P. Prokaryn, W. Milczarek, M. Gorska, M. Wegrzecki, J. Bar, P. Grabiec No patent: 223470

» return

» 2015

 • Patent: Pompa jonowa
  J. Lysko, P. Grabiec No patent: 220506

» return

» 2014

 • Patent: Mikrozawór krzemowy sterowany elektrycznie
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel No patent: 218590
 • Patent: Element czynny krzemowego mikrozaworu zwrotnego oraz sposób wykonania tego elementu
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel, A. Sierakowski No patent: 219261
 • Patent: Sposób wyznaczania optymalnych parametrów naświetlania warstw światłoczułych w procesie fotolitografii oraz głowica do realizacji tego sposobu
  A. Sierakowski, P. Janus, K. Domanski, P. Grabiec, T. Gotszalk No patent: 219462
 • Patent: Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wytwarzania tej struktury
  P. Grabiec, M. Wegrzecki, J. Bar, T. Budzynski, A. Panas, D. Szmigiel, I. Wegrzecka No patent: 219690

» return

» 2013

 • Patent: Sposób wytwarzania wąskich ścieżek krzemowych
  M. Zaborowski, P. Grabiec, A. Panas, K. Skwara, D. Szmigiel No patent: 215875
 • Patent: Matryca modulowanych źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, T. Piotrowski, J. Pultorak, M. Wegrzecki No patent: 216727
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania termicznego
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki No patent: 216728
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania podczerwonego oraz matryca źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, W. Jung, T. Piotrowski, J. Pultorak, S. Sikorski, M. Wegrzecki No patent: 216729
 • Patent: Emiter obrazów w podczerwieni
  T. Piotrowski, M. Wegrzecki No patent: 216991
 • Patent: Układ do testowania kamer termowizyjnych
  H. Polakowski, T. Piotrowski, T. Piatkowski, M. Wegrzecki, R. Dulski, P. Trzaskawka, J. Barela No patent: 217452
 • Patent: Obudowa krzemowego mikrozaworu zwrotnego
  P. Kowalski, B. Latecki No patent: Ru66704

» return

» 2012

 • Patent: Sposób integracji mikroststemów wielostrukturowych
  P. Grabiec, P. Janus, K. Domanski, W. Milczarek No patent: 212025
 • Patent: Sposób łączenia elementów obudowy półprzewodnikowego czujnika promieniowania
  J. Bar, M. Wegrzecki No patent: 212835
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Wegrzecki, I. Wegrzecka No patent: 214045
 • Patent: Układ detekcji siły w półprzewodnikowych strukturach mikromechanicznych
  P. Grabiec, J. Lysko, P. Dumania, T. Budzynski, D. Szmigiel, M. Grzywacki, K. Skwara, R. Dobrowolski No patent: 214048

» return

» 2011

 • Patent: Sposób łączenia światłowodu z elementem aktywnym optycznie
  P. Grabiec, W. Slysz, M. Wegrzecki, J. Bar, R. Sobolewski, A. Verevkin, G. Goltsman, W. Milczarek No patent: 209942
 • Patent: Sposób wytwarzania kulek z metali i stopów miękkich do montażu i mikromontażu
  J. Bar No patent: 210054
 • Patent: Hybrydowa matryca detektorowa
  M. Wegrzecki, I. Wegrzecka, J. Bar No patent: 211633
 • Patent: Sposób zabezpieczania przyrzadów półprzewodnikowych przed uszkodzeniem mechanicznym
  J. Bar No patent: 211634

» return

» 2009

 • Patent: Sposób wytwarzania elektrody cienkowarstwowej
  M. Zaborowski, P. Grabiec No patent: 202893
 • Patent: Sposób wytwarzania rezystora krzemowego
  T. Budzynski, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzinska No patent: 204308
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Lysko, J. Jazwinski, M. Gorska, H. Wrzesinska No patent: 204532
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-ścieżek
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domanski, I.W. Rangelow No patent: 204687
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-drutów
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domanski, I.W. Rangelow No patent: 204689
 • Patent: Sposób wykonania fotodetektora zintegrowanego optycznie ze światłowodem
  M. Wegrzecki, W. Slysz No patent: 205354
 • Patent: Sposób wytwarzania powłok optycznych na rezonatorach laserów półprzewodnikowych
  H. Wrzesinska, K. Hejduk, M. Gorska, B. Mroziewicz, E. Schab-Balcerzak No patent: 205391
 • Patent: Monolithic Active Pixel Dosimeter
  M. Caccia, L. Conte, M. Alemi, C. Cappellini, A. Airoldi, C. Bianchi, R. Novario, W. de Boer, E. Grigoriev, H. Niemec, W. Kucewicz, F. Cannillo, G. Caus, C. Colledani, G. Deptuch, W. Dulinski, P. Grabiec, J. Marczewski, K. Domanski, B. Jaroszewicz, K. Kucharski, L. Badano, O. Ferrando, G. Popowski, A. Zalewska, A. Czermak No patent: US 7582875

» return

» 2008

 • Patent: Sposób wytwarzania płaskownika chromowego w nano-przyrządach
  M. Zaborowski, P. Grabiec, T. Budzynski No patent: 199399
 • Patent: Sposób wytwarzania stempla dla nanolitografii metodą odciskania
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, M. Zaborowski No patent: 199400
 • Patent: Detektor promieniowania jądrowego
  M. Wegrzecki, E. Nossarzewska-Orlowska, I. Wegrzecka, T. Budzynski, S. Krzeminski No patent: 199422
 • Patent: Sposób wykonania mesy heterostruktury związków AIII BV
  M. Gorska, H. Wrzesinska, J. Lysko No patent: 200987
 • Patent: Sposób wytwarzania piezorezystywnego czujnika ciśnienia
  T. Budzynski, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzinska No patent: 201125

» return

» 2007

 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Lysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jazwinski, B. Latecki, J. Koszur No patent: 197079
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: 198042
 • Patent: Fotodioda
  J. Bar No patent: 198264

» return

» 2006

 • Patent: Sposób wytwarzania diody Schottky'ego z kontaktami belkowymi
  W. jablonski, H. Wrzesinska, M. Gorska No patent: 192581
 • Patent: Krzemowy, paskowy, pozycyjny detektor promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stepien, J. Marczewski, B. Jaroszewicz, P. Grabiec No patent: 193139
 • Patent: Krzemowy, paskowy pozycyjny detektoe promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stepien, B. Jaroszewicz, J. Marczewski, P. Grabiec No patent: 193140
 • Patent: Sposób sprzężenia i przestrajania rezonatora z torem falowodowym w generatorze mikrofalowym
  J. Parafianowicz, A. Uszynski No patent: 193502
 • Patent: Sposób selektywnego wytwarzania warstw szklanych na podłozach półprzewodnikowych
  M. Gorska, W. jablonski, H. Wrzesinska No patent: 194023

» return

» 2004

 • Patent: Sposób wytwarzania mikro-emitera emisji polowej i matryca mikro-emiterów ostrzowych emisji polowej
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, K. Studzinska No patent: 187444

» return

» 2003

 • Patent: Mikrosonda do pomiaru sił atomowych
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, R. Sunyk, T. Gotszalk, K. Studzinska No patent: 187366

» return

» 2002

 • Patent: Radiator diody krawędziowej
  J. Bar, E. Dobosz No patent: Ru59544
 • Patent: Topografia układu scalonego realizującego funkcję detektora gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: T-7

» return

» 2001

 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy dialektrycznej w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Budzynski, P. Grabiec, K. Studzinska, M. Zaborowski No patent: 182152

» return

» 2000

 • Patent: Epitaksjalna struktura złączowa fotodiody GaInAs/InP oraz sposób wykonania epitaksjalnej struktury złączowej fotodiody GaInAs/InP
  M. Wegrzecki, T. Janicki No patent: 179661
 • Patent: Sposób wytwarzania mikrostruktur krzemowych
  M. Grzywacki, P. Grabiec, M. Zaborowski, J. Jazwinski No patent: 179817
 • Patent: Sposób wytwarzania na podłożach półprzewodnikowych szklanych obszarów dielektrycznych
  M. Gorska, W. jablonski No patent: 179834
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego zawierającego szklane obszary dielektryczne
  M. Gorska, W. jablonski, M. Grabowski No patent: 179835

» return

» 1999

 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Studzinska, B. Adamczyk, J. Korycinski No patent: 176456
 • Patent: Sposób wyznaczania generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych
  A. Bakowski, A. Czerwinski, D. Tomaszewski, J. Gibki No patent: 176456

» return

» 1998

 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
  M. Zaborowski, G. Gawlik, P. Grabiec No patent: 174205

» return