Patents

» 2023

 • Patent: Struktura detektora termoelektrycznego oraz sposób wykonywania struktury detektora termoelektrycznego
  A. Czerwinski, M. Wzorek, A. Laszcz No patent: Pat.243746

» return

» 2020

 • Patent: Sposób i układ do pomiaru natężenia i rozkładu przestrzennego promieniowania podczerwonego oraz jego szybkich zmian z nanometrową rozdzielczością przestrzenną
  A. Laszcz, A. Czerwinski No patent: 234399

» return

» 2019

 • Patent: Sposób wytwarzania sondy pomiarowej do precyzyjnych pomiarów powierzchni materiału w mikro- i nanoskali z ostrzem diamentowym
  A. Czerwinski, P. Janus, A. Laszcz No patent: 234013
 • Patent: Sposób wytwarzania sondy pomiarowej umożliwiającej bezpośredni podgląd miejsca pomiaru metodami mikroskopii ze skanującą sondą
  A. Laszcz, A. Czerwinski, P. Janus No patent: 234014
 • Patent: Sposób wytwarzania heterogenicznej sondy pomiarowej do precyzyjnych pomiarów powierzchni materiału w mikro- i nanoskali z pionowym ostrzem
  A. Czerwinski, A. Laszcz No patent: 234015

» return

» 2016

 • Patent: Elektrodowy nanosensor biochemiczny oraz sposób wytwarzania elektrodowego nanosensora biochemicznego
  A. Laszcz, W. Nogala, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 224489

» return

» 2012

 • Patent: Sposób zmniejszania zakłóceń biegu wiązki elektronowej w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego oraz osłona do zmniejszania tych zakłóceń
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent:
 • Patent: Sposób redukcji periodycznych zakłóceń obrazów rejestrowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 214141
 • Patent: Sposób określania udziału zakłóceń elektrycznych i zakłóceń magnetycznych w kolumnie skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 214184
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji powierzchniowej warstw nadzłączowych w optoelektronicznych strukturach półprzewodnikowych ze złączem p-n
  A. Czerwinski, M. Pluska, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 214185
 • Patent: Sposób wyznaczania kształtu obiektu z obrazu wykonanego metodą skaningowej mikroskopii elektronowej
  M. Wzorek, A. Czerwinski, J. Katcki No patent: 214189

» return

» 2011

 • Patent: Sposób pomiaru prądu wiązki elektronowej dla potrzeb ilościowej techniki prądu indukowanego wiązką elektronową
  A. Czerwinski, M. Pluska, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 212254

» return

» 2010

 • Patent: Emiter wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej oraz sposób wytwarzania emitera wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej
  A. Misiuk, A. Barcz, M. prujszczyk No patent: 206857
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji warstw półprzewodnikowych
  A. Czerwinski, M. Pluska, J. Ratajczak, J. Katcki No patent: 207939
 • Patent: Sposób wyznaczania indukcji pola magnetycznego obecnego w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Pluska, A. Czerwinski, J. Ratajczak, J. Katcki, Ł. Oskwarek, R. Rak No patent: 208048

» return

» 2006

 • Patent: Sposób wyznaczania składowych brzegowych prądu diody z bramką
  A. Czerwinski No patent: 194130

» return

» 2002

 • Patent: Sposób wyznaczania składowych pojemności i prądu złącza p-n
  A. Czerwinski No patent: 185269

» return

» 2000

 • Patent: Sposób wygrzewania arsenku galu i związków pokrewnych
  A. Barcz No patent: 179028

» return

» 1999

 • Patent: Sposób wyznaczania generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych
  A. Bakowski, A. Czerwinski, D. Tomaszewski, J. Gibki No patent: 176456

» return


Skip to content