Patents

» 2018

 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit
  E. Kurjata-Pfitzner, A. Jarosz, K. Siwiec, P. Boguszewicz, T. Borejko, J. Kopanski, K. Marcinek, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz, A. Halukao No patent: T-39
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit z układem zegara czasu rzeczywistego
  A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner, K. Siwiec, P. Boguszewicz, T. Borejko, A. Halukao, J. Kopanski, K. Marcinek, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz No patent: T-40
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz No patent: T-44
 • Patent: Przetwornik cyfrowo-analogowy o wyjściu prądowym, bufor napięć referencyjnych, wzmacniacz instrumentalny o zwiększonej impedancji wejściowej filtrem górnoprzepustowym, blok zegara czasu rzeczywistego oraz układ do pomiaru temperatury struktury krzemowej
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, W.A. Pleskacz No patent: T-45
 • Patent: Blok generacji sygnału zegarowego składający się z dwóch generatorów kwarcowych, pętli synchronizacji częstotliwości, pętli synchronizacji fazy oraz liniowy regulator napięcia
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Wielgus, W.A. Pleskacz, M. Derlecki No patent: T-46
 • Patent: Analogowy tor pomiarowy sygnałów EKG/EMG wraz ze wzmacniaczem RLD i przetwornikiem cyfrowo-analogowym o wyjściu prądowym
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, W.A. Pleskacz No patent: T-47
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt z interfejsem RS-485
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopanski, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz No patent: T-48

» return

» 2016

 • Patent: Bloki analogowych torów do pomiaru sygnału EKG/EMG oraz temperatury i rezystancji skóry
  A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner No patent: T-14

» return

» 2007

 • Patent: Monolityczny układ scalony
  J. Szczesny, W. jablonski No patent: 194768
 • Patent: Zasilacz z separowaną galwanicznie przetwornicą półmostkową
  J.F. Kolodziejski, R. Magdziak No patent: 196206

» return

» 2006

 • Patent: Sposób określania wpływu zaburzeń elektromagnetycznych na pracę układów scalonych
  J.F. Kolodziejski, Kucinski No patent: 192241

» return

» 2005

 • Patent: Układ zerowania
  A. Szymanski, E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko No patent: 191364

» return

» 2004

 • Patent: Sposób wykonania monolitycznych płyteknpółprzewodnik -dielektryk
  J. Szczesny, W. jablonski No patent: 189268

» return

» 2003

 • Patent: Układ wejściowy CMOS
  W. Podmiotko, M. Grodner, A. Szymanski, E. Kurjata-Pfitzner No patent: 186047
 • Patent: Przyrząd mocujący gniazda mikrofalowe do obwodów drukowanych
  R. Rutkowski, J. Szczesny No patent: 187152
 • Patent: Oscylator relaksacyjny
  D. Ladziak, W. Podmiotko, A. Szymanski No patent: 187318
 • Patent: Topografia układu RFID
  E. Kurjata-Pfitzner, A. Byrka, M. Sadowski, M. Skowron No patent: T-8

» return

» 2002

 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełączników mikrofalowych
  R. Rutkowski, J. Szczesny No patent: 184844

» return

» 2001

 • Patent: Sposób łączenia obwodów drukowanych z obudowami mikrofalowymi
  J. Szczesny No patent: 181755
 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełącznika mikrofalowego z układem wewnętrznej polaryzacji
  J. Szczesny, R. Rutkowski No patent: 182166
 • Patent: Sposób wykonania połączeń drutowych do miękkich laminatów PTEE metodą ultrakompresji
  J. Szczesny No patent: 183218
 • Patent: Topografia układu scalonego inteligentnego dekodera wielofunkcyjnego
  , E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko, A. Szymanski No patent: T-6

» return

» 2000

 • Patent: Sposób montażu przepustów mikrofalowych
  J. Szczesny No patent: 180544

» return


Skip to content