Patents

» 2018

 • Patent: Heterostruktura kwantowego lasera kaskadowego
  P. Gutowski, M. Bugajski, K. Pierscinski, P. Karbownik No patent: 227984
 • Patent: Sposób pasywacji powierzchni zboczy struktury „mesa” detektorów opartych na antymonkowych supersieciach II-rodzaju.
  E. Papis-Polakowska, J. Kaniewski, A. Jasik, K. Czuba, P. Karbownik No patent: 230103

» return

» 2016

 • Patent: Laser półprzewodnikowy ECL
  B. Mroziewicz No patent: 068715
 • Patent: Dwumodowa heterostruktura lasera półprzewodnikowego pompowanego optycznie
  J. Muszalski, A. Broda, A. Wojcik-Jedlinska, A. Trajnerowicz No patent: 223466
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur półprzewodnikowych ze związków trójskładnikowych AIIIBV
  P. Gutowski, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska No patent: 223957
 • Patent: Sposób wyznaczania składu trójskładnikowych cienkich warstw tworzących jeden period w wielowarstwowych strukturach półprzewodnikowych z materiałów AIIIBV.
  J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, P. Gutowski No patent: 223990
 • Patent: Sposób kontroli periodyczności w strukturach super sieci II rodzaju InAs/(In)GaSb
  A. Jasik, I. Sankowska, K. Reginski, J. Kubacka-Traczyk No patent: 224283

» return

» 2015

 • Patent: Laser półprzewodnikowy z zewnętrzną wnęką optyczną
  B. Mroziewicz No patent:
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania kwantowych laserów kaskadowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania kwantowych laserów kaskadowych.
  K. Reginski, B. Mroziewicz No patent: 220214
 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego (AlO)
  M. Szymanski, H. Teisseyre, A. Kozanecki No patent: 221135
 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego (GaN)
  M. Szymanski, H. Teisseyre, A. Kozanecki No patent: 221156
 • Patent: Sposób wykonania półprzewodnikowego lustra dyspersyjnego
  A. Jasik, P. Wasylczyk, M. Dems, P. Wnuk, A. Wojcik-Jedlinska, Ł. Zinkiewicz No patent: 222202

» return

» 2014

 • Patent: Sposób otrzymywania warstwy absorbującej LT-InGaAs stosowanej w nasycalnych absorberach półprzewodnikowych
  A. Jasik, J. Muszalski, K. Pierscinski, M. Kosmala No patent: 217754
 • Patent: Sposób łączenia półprzewodnikowych struktur laserowych z radiatorami odprowadzającymi ciepło
  P. Karbownik, A. Szerling, A. Wojcik-Jedlinska, K. Kosiel, A. Baranska, E. Pruszynska-Karbownik, A. Trajnerowicz No patent: 219409

» return

» 2013

 • Patent: Sposób określania składu chemicznego warstw AlGaAsSb
  A. Jasik, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, K. Reginski No patent: 216494
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych.
  B. Mroziewicz No patent: 216594
 • Patent: Uchwyt
  A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, K. Hejduk, M. Bugajski No patent: Ru66661

» return

» 2012

 • Patent: Laser półprzewodnikowy z zewnętrzną optyczną wnęką rezonansową
  B. Mroziewicz No patent: 214044
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych
  B. Mroziewicz No patent: 214293

» return

» 2011

 • Patent: Uchwyt
  A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, M. Bugajski No patent: 65962
 • Patent: Uchwyt
  J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska No patent: 66006

» return

» 2009

 • Patent: Półprzewodnikowe żródło promieniowania
  B. Mroziewicz No patent: 203261
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Lysko, J. Jazwinski, M. Gorska, H. Wrzesinska No patent: 204532
 • Patent: Cienkowarstwowy heterozłączowy czujnik pola magnetycznego
  T. Przeslawski, A. Wolkenberg No patent: 205355
 • Patent: Sposób wytwarzania powłok optycznych na rezonatorach laserów półprzewodnikowych
  H. Wrzesinska, K. Hejduk, M. Gorska, B. Mroziewicz, E. Schab-Balcerzak No patent: 205391

» return

» 2008

 • Patent: Sposób modyfikacji naprężeń w strukturach półprzewodnikowych
  J. Adamczewska, J. Bak-Misiuk, J. Domagala, J. Kaniewski, A. Misiuk, M. prujszczyk, K. Reginski No patent: 200102
 • Patent: Sposób wykonania mesy heterostruktury związków AIII BV
  M. Gorska, H. Wrzesinska, J. Lysko No patent: 200987

» return

» 2007

 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Lysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jazwinski, B. Latecki, J. Koszur No patent: 197079

» return

» 2006

 • Patent: Sposób wytwarzania diody Schottky'ego z kontaktami belkowymi
  W. jablonski, H. Wrzesinska, M. Gorska No patent: 192581
 • Patent: Sposób selektywnego wytwarzania warstw szklanych na podłozach półprzewodnikowych
  M. Gorska, W. jablonski, H. Wrzesinska No patent: 194023

» return

» 2005

 • Patent: Odbiornik ciepła
  B. Mroziewicz No patent: 190264
 • Patent: Obudowa lasera półprzewodnikowego
  B. Mroziewicz No patent: Ru62363

» return

» 2003

 • Patent: Sposób wytwarzania quasi-kołowej siatki dyfrakcyjnej
  B. Mroziewicz No patent: 187365

» return

» 1999

 • Patent: Laser półprzewodnikowy z poziomą wnęką optyczną emitujący powierzchniowo
  B. Mroziewicz No patent: 176430
 • Patent: Laser półprzewodnikowy z koncentrycznym reflektorem Bragga scalony monolitycznie ze wzmacniaczem
  B. Mroziewicz No patent: 176436

» return

» 1998

 • Patent: Półprzewodnikowy laser szerokokontaktowy ze zwierciadłem o modulowanm współczynniku odbicia i sposób wytwarzania półprzewodnikowego lasera szerokokontaktowego ze zwierciadłem o modulowanym współczynniku odbicia
  B. Mroziewicz No patent: 175434

» return


Skip to content