Patents

» 2020

 • Patent: Przepływowa matryca detektorowa
  A. Yakushev, M. Wegrzecki, P. Grabiec, J. Bar, A. Panas, D. Szmigiel, W. Milczarek, P. Prokaryn, H. Klos, M. Zaborowski, T. Budzynski, M. Gorska, M. Wegrzecki No patent: PAT.235503

» return

» 2018

 • Patent: Układ do optycznego pomiaru stopnia i częstości wychylenia elementów ruchomych w strukturach mikro- i nanomechanicznych.
  P. Grabiec, T. Bieniek, P. Janus, J. Zajac, F. Ivaldi, T. Gotszalk, W. Majstrzyk No patent: 227665
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Wegrzecki, T. Piotrowski, A. Panas, J. Bar, Z. Puzewicz, J. Noga, R. Czarnota, A. Nowakowski No patent: 227855

» return

» 2017

 • Patent: Detektor przepływowy
  A. Yakushev, M. Wegrzecki, I. Wegrzecka No patent: 226932

» return

» 2016

 • Patent: Sposób selektywnego łączenia płaskich elementów półprzewodnikowych i lub dielektrycznych
  H. Klos, P. Prokaryn, W. Milczarek, M. Gorska, M. Wegrzecki, J. Bar, P. Grabiec No patent: 223470

» return

» 2014

 • Patent: Mikrozawór krzemowy sterowany elektrycznie
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel No patent: 218590
 • Patent: Element czynny krzemowego mikrozaworu zwrotnego oraz sposób wykonania tego elementu
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel, A. Sierakowski No patent: 219261
 • Patent: Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wytwarzania tej struktury
  P. Grabiec, M. Wegrzecki, J. Bar, T. Budzynski, A. Panas, D. Szmigiel, I. Wegrzecka No patent: 219690

» return

» 2013

 • Patent: Matryca modulowanych źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, T. Piotrowski, J. Pultorak, M. Wegrzecki No patent: 216727
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania podczerwonego oraz matryca źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, W. Jung, T. Piotrowski, J. Pultorak, S. Sikorski, M. Wegrzecki No patent: 216729
 • Patent: Obudowa krzemowego mikrozaworu zwrotnego
  P. Kowalski, B. Latecki No patent: Ru66704

» return

» 2012

 • Patent: Sposób integracji mikroststemów wielostrukturowych
  P. Grabiec, P. Janus, K. Domanski, W. Milczarek No patent: 212025
 • Patent: Sposób łączenia elementów obudowy półprzewodnikowego czujnika promieniowania
  J. Bar, M. Wegrzecki No patent: 212835
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Wegrzecki, I. Wegrzecka No patent: 214045
 • Patent: Układ detekcji siły w półprzewodnikowych strukturach mikromechanicznych
  P. Grabiec, J. Lysko, P. Dumania, T. Budzynski, D. Szmigiel, M. Grzywacki, K. Skwara, R. Dobrowolski No patent: 214048

» return

» 2011

 • Patent: Sposób łączenia światłowodu z elementem aktywnym optycznie
  P. Grabiec, W. Slysz, M. Wegrzecki, J. Bar, R. Sobolewski, A. Verevkin, G. Goltsman, W. Milczarek No patent: 209942
 • Patent: Sposób wytwarzania kulek z metali i stopów miękkich do montażu i mikromontażu
  J. Bar No patent: 210054
 • Patent: Hybrydowa matryca detektorowa
  M. Wegrzecki, I. Wegrzecka, J. Bar No patent: 211633
 • Patent: Sposób zabezpieczania przyrzadów półprzewodnikowych przed uszkodzeniem mechanicznym
  J. Bar No patent: 211634

» return

» 2009

 • Patent: Sposób wytwarzania rezystora krzemowego
  T. Budzynski, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzinska No patent: 204308
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Lysko, J. Jazwinski, M. Gorska, H. Wrzesinska No patent: 204532
 • Patent: Sposób wytwarzania powłok optycznych na rezonatorach laserów półprzewodnikowych
  H. Wrzesinska, K. Hejduk, M. Gorska, B. Mroziewicz, E. Schab-Balcerzak No patent: 205391
 • Patent: Monolithic Active Pixel Dosimeter
  M. Caccia, L. Conte, M. Alemi, C. Cappellini, A. Airoldi, C. Bianchi, R. Novario, W. de Boer, E. Grigoriev, H. Niemec, W. Kucewicz, F. Cannillo, G. Caus, C. Colledani, G. Deptuch, W. Dulinski, P. Grabiec, J. Marczewski, K. Domanski, B. Jaroszewicz, K. Kucharski, L. Badano, O. Ferrando, G. Popowski, A. Zalewska, A. Czermak No patent: US 7582875

» return

» 2008

 • Patent: Sposób wytwarzania płaskownika chromowego w nano-przyrządach
  M. Zaborowski, P. Grabiec, T. Budzynski No patent: 199399
 • Patent: Detektor promieniowania jądrowego
  M. Wegrzecki, E. Nossarzewska-Orlowska, I. Wegrzecka, T. Budzynski, S. Krzeminski No patent: 199422
 • Patent: Sposób wykonania mesy heterostruktury związków AIII BV
  M. Gorska, H. Wrzesinska, J. Lysko No patent: 200987
 • Patent: Sposób wytwarzania piezorezystywnego czujnika ciśnienia
  T. Budzynski, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzinska No patent: 201125

» return

» 2007

 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Lysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jazwinski, B. Latecki, J. Koszur No patent: 197079
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: 198042
 • Patent: Fotodioda
  J. Bar No patent: 198264

» return

» 2006

 • Patent: Sposób wytwarzania diody Schottky'ego z kontaktami belkowymi
  W. jablonski, H. Wrzesinska, M. Gorska No patent: 192581
 • Patent: Krzemowy, paskowy, pozycyjny detektor promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stepien, J. Marczewski, B. Jaroszewicz, P. Grabiec No patent: 193139
 • Patent: Krzemowy, paskowy pozycyjny detektoe promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stepien, B. Jaroszewicz, J. Marczewski, P. Grabiec No patent: 193140
 • Patent: Sposób sprzężenia i przestrajania rezonatora z torem falowodowym w generatorze mikrofalowym
  J. Parafianowicz, A. Uszynski No patent: 193502
 • Patent: Sposób selektywnego wytwarzania warstw szklanych na podłozach półprzewodnikowych
  M. Gorska, W. jablonski, H. Wrzesinska No patent: 194023

» return

» 2004

 • Patent: Sposób wytwarzania mikro-emitera emisji polowej i matryca mikro-emiterów ostrzowych emisji polowej
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, K. Studzinska No patent: 187444

» return

» 2003

 • Patent: Mikrosonda do pomiaru sił atomowych
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, R. Sunyk, T. Gotszalk, K. Studzinska No patent: 187366

» return

» 2002

 • Patent: Radiator diody krawędziowej
  J. Bar, E. Dobosz No patent: Ru59544
 • Patent: Topografia układu scalonego realizującego funkcję detektora gazu
  J. Lysko, J. Jazwinski, T. Pisarkiewicz, J. Lozinko No patent: T-7

» return

» 2001

 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy dialektrycznej w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Budzynski, P. Grabiec, K. Studzinska, M. Zaborowski No patent: 182152

» return

» 2000

 • Patent: Sposób wytwarzania na podłożach półprzewodnikowych szklanych obszarów dielektrycznych
  M. Gorska, W. jablonski No patent: 179834
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego zawierającego szklane obszary dielektryczne
  M. Gorska, W. jablonski, M. Grabowski No patent: 179835

» return

» 1999

 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Studzinska, B. Adamczyk, J. Korycinski No patent: 176456

» return


Skip to content