Structural Funds

Completed projects

Program: PO IG

Centrum Nanofotoniki

Contact number:
PO IG 02.02.00-00-004/08
Contact person
Maciej Bugajski, Prof. dr hab.
Project homepage
http://www.ite.waw.pl/centrumnanofotoniki/

Program: PO IG

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)

Contact number:
PO IG 01.03.01.-00-159/08
Contact person
Anna Piotrowska, Prof. dr hab. inż.
Project homepage
http://www.ite.waw.pl/intechfun/

Program: PO IG

Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe (NANOBIOM)

Contact number:
PO IG 01.01.02-00-008/08
Contact person
Anna Piotrowska, Prof. dr hab. inż.
Project homepage
http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/nanobiom-0-0.html

Program: PO IG

Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej (MNS DIAG)

Contact number:
PO IG 01.03.01.-00-014/08-00
Contact person
Piotr Grabiec, Dr inż.
Project homepage
http://www.ite.waw.pl/mnsdiag/

Program: PO IG

Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki (MINTE)

Contact number:
POIG 02.01.00-14-081/09-00
Contact person
Piotr Grabiec, Dr inż.

Program: PO IG

Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME)

Contact number:
POIG 01.01.02-00-108/09-00
Contact person
Eliana Kamińska, Dr hab. inż.

Program: POIG

Optymalizacja termiczna kwantowych laserów kaskadowych poprzez komplementarne wykorzystanie technik termometrycznych

Contact number:
Pomost/2010-1/7
Contact person
Dorota Pierścińska, Dr inż.

Program: VENTURES

Tranzystory HEMT AlGaN/GaN na podłożu krzemowym do zastosowań w elektronice mocy - modelowanie, konstrukcja i demonstrator

Contact number:
VENTURES/2013-11/9
Contact person
Andrzej Taube, Dr inż.
Project homepage
http://www.ite.waw.pl/powerhemt/

Program: PO IG

Wsparcie finansowe ochrony własności przemysłowej w Instytucie Technologii Elektronowej

Contact number:
UDA-PO IG 01.03.02.-14-001/08-00
Contact person
Magdalena Jung,
Project homepage
http://www.ite.waw.pl/owp/

Skip to content