Kontakt

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lot­ni­ków 32/46
02–668 War­szawa
tel.: +48 (22) 548−78−15

-

Oddział Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych
Instytut Technologii Elektronowej

ul. Oku­lic­kiego 5E
05–500 Pia­seczno
tel.: +48 (22) 2793-200
fax: +48 (22) 2793-202

-

Oddział w Krakowie
Instytut Technologii Elektronowej

ul. Zabło­cie 39
30–701 Kra­ków
tel.: +48 (12) 656–31-44%

-

Oddział PREDOM OBR
Instytut Technologii Elektronowej

ul. Kra­ko­wia­ków 53
02–255 War­szawa
tel.: +48 (22) 846−54−31