Kierownictwo

Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
Dyrektor Instytutu

telefon: (22) 5487-815, (22) 5487-816

Dr hab. Janusz Kaniewski

Dr hab. Janusz Kaniewski
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

telefon: (22) 5487-930, (22) 5487-848

Dr inż. Piotr Dumania

Dr inż. Piotr Dumania
Z-ca Dyrektora ds. Badań Przemysłowych i Wdrożeń

telefon: (22) 5487-880, (22) 5487-881
fax: (22) 5487882

Mgr inż. Zbigniew Poznański

Mgr inż. Zbigniew Poznański
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych i Technicznych

telefon: (22) 5487-800, (22) 5487-801
fax: (22) 8470631

Dr inż. Piotr Guzdek

Dr inż. Piotr Guzdek
Zastępca Dyrektora ds. Oddziału w Krakowie

telefon: (12) 656 31 44 wew. 221

Mgr inż. Wojciech Maj

Mgr inż. Wojciech Maj
Zastępca Dyrektora - Dyrektor Oddziału PREDOM

telefon: (22) 846 54 31 wew. 314