Certyfikacja, Ocena zgodności, Badania

Ocena zgodności i certyfikacja

Ocena zgodności i certyfikacja jest przeprowadzana przez Biuro Certyfikacji w Warszawie, ul. Krako-wiaków 53. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat AC 044 – certyfikacja wyrobów oraz AC 134 – certyfikacja systemó
czytaj więcej

Kompleksowe usługi dla gospodarki - Oddział PREDOM

ITE Oddział PREDOM prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych
czytaj więcej

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach
czytaj więcej

Badania technoklimatyczne materiałów, podzespołów i urządzeń elektronicznych i elektrycznych

Badania wytrzymałości i odporności w temperaturach; Testy odporności i wytrzymałości na działanie wilgoci, Badania wytrzymałości na szoki termiczne, ...
czytaj więcej

Badania elektrycznych podzespołów samochodowych

Wykonujemy badania wytrzymałości i odporności elektrycznych podzespołów samochodowych w zakresie każdorazowo dostosowanym do potrzeb klienta.
czytaj więcej