Produkcja doświadczalna

Detektory promieniowania jonizującego

Krzemowe detektory PIN, detektory paskowe, matryce detektorowe o strukturze p-i-n.
czytaj więcej

Fotodetektory

W Instytucie Technologii Elektronowej opracowywane są i wytwarzane (również w znacznej skali) różne typy półprzewodnikowych fotodetektorów. Poniżej przedstawiono podstawową ofertę Instytutu w dziedzinie fotodetektorów.
czytaj więcej

Rodzina mikroczujników opartych na jonoczułych tranzystorach polowych (ISFET)

Rodzina jonoczułych tranzystorów polowych (ISFET) - mikroczujniki dla pomiarów współczynnika pH, aplikacji biomedycznych, monitorowania zanieczyszczenie wód gruntowych.
czytaj więcej

Wytwarzanie masek

Projektowanie oraz współpraca z klientami przy wykonywaniu projektów średnio skomplikowanych masek przyrządów półprzewodnikowych oraz dla celów mikromechaniki.
czytaj więcej

Czujniki siły, sensory, belki, piezorezystywne czujniki, mikro- i nanomanipulacja

Rodzina czujników siły opracowanych w ITE bazuje na idei piezorezystywnych belek krzemowych. Oferowane czujniki są miniaturowe oraz uniwersalne (wymagają jedynie prostego elektronicznego układu odczytowego).
czytaj więcej

Produkcja doświadczalna złączy elektrycznych

Dział Prototypów i Produkcji Doświadczalnej ITE Oddział PREDOM, Warszawa, ul. Krakowiaków 53, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji złączy elektrycznych. Dział posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN
czytaj więcej

Czujniki potencjometryczne

Oferujemy wykonywanie czujników potencjometrycznych, także na podstawie dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego.
czytaj więcej

Detektory promieniowania jądrowego i promieniowania X

Na zamówienie ośrodków badawczych i firm opracowywane są różne typy detektorów, które następnie są produkowane na linii technologicznej.
czytaj więcej

Fotodetektory krzemowe, P-I-N, lawinowe, matryce

Oferujemy różne typy fotodetektorów krzemowych zarówno katalogowych, jak i wykonanych na podstawie dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego.
czytaj więcej

Jonoczułe tranzystory polowe (ISFET)

W ofercie znajduje się rodzina jonoczułych tranzystorów polowych (ISFET), mikroczujniki dla pomiarów współczynnika pH, aplikacji biomedycznych, monitorowania zanieczyszczenia wód gruntowych i in.
czytaj więcej
1 2 3

Skip to content