Projektowanie struktur i układów

Wytwarzanie masek

Projektowanie oraz współpraca z klientami przy wykonywaniu projektów średnio skomplikowanych masek przyrządów półprzewodnikowych oraz dla celów mikromechaniki.
czytaj więcej

Komputerowe modelowanie i symulacje struktur MEMS

Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych dysponuje szeregiem pakietów programów typu TCAD (ang. Technology Computer Aided Design) służącym do zintegrowanego modelowania i symulacji.
czytaj więcej

Opracowanie systemu sterowania i akwizycji danych bazującego na sieci zarządzania budynkiem

Oferta obejmuje opracowanie składników systemu sterowania i / lub akwizycji danych wykorzystującego sieć zarządzania budynkiem (BMS – ang. Building Management System) standardu LonWorks (Echelon).
czytaj więcej

Opracowanie pakietu projektowego (PDK, Proces Design Kit) dla narzędzi EDA-CAD firmy Cadence Design Systems oraz Synopsys.

Opracowanie pakietu projektowego (PDK, Proces Design Kit) dla narzędzi EDA-CAD firmy Cadence Design Systems oraz Synopsys.
czytaj więcej

Opracowanie specjalizowanego układu scalonego

Jest to kompleksowa oferta usługi badawczo – rozwojowej, polegającej na wykonaniu wszystkich, lub wybranych, etapów realizacji specjalizowanego układu scalonego ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
czytaj więcej

Regulatory do systemów solarnych 12V 5A typ RSS-14 oraz 12/24/15A typ RSS-04T

Analogowy regulator RSS 14 jest przeznaczony do automatycznego nadzoru i ładowania akumulatorów w autonomicznych instalacjach fotowoltaicznych o nominalnym napięciu 12 V.
czytaj więcej

Projektowanie układów scalonych i systemów

Oferujemy kompleksowe usługi projektowania, modelowania komputerowego, prototypowania oraz wdrożenia do produkcji specjalizowanych układów scalonych (Application Specific Integrated Circuit, ASIC).
czytaj więcej

Scalony niskoszumny wielokanałowy wzmacniacz odczytowy

Oferta obejmuje gotowy, wytworzony i zweryfikowany projekt scalonego wzmacniacza pomiarowego w wersji ośmiokanałowej. Układ eliminuje potrzebę stosowania metody detekcji fazoczułej (lock-in) przy laboratoryjnych pomiarach detektorów, może być też wy
czytaj więcej

Projektowanie i badania Autonomicznych Systemów Fotowoltaicznych w zakresie mocy 0,01 do 1 kWp

ITE O/Kraków projektuje, bada i popularyzuje systemy fotowoltaiczne oraz przeprowadza szkolenia, doradztwo i konsultacje w zakresie elementów składowych tych systemów.
czytaj więcej

Skip to content