Projektowanie struktur i układów

⇚ powrót

Opracowanie specjalizowanego układu scalonego

Niniejsza oferta obejmuje kompleksową realizację usługi badawczo-rozwojowej zaprojektowania, wdrożenia do produkcji oraz wykonania pomiarów specjalizowanego układu scalonego ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuit). W szczególności oferujemy:
  • doradztwo w zakresie realizacji systemu z wykorzystaniem technologii mikroelektronicznych,
  • analizę wykonalności układu scalonego, w tym klasy SoC (ang. System on Chip),
  • projektowanie układów scalonych analogowych, cyfrowych i mieszanych dla różnych procesów technologicznych,
  • projektowanie makrokomórek wielokrotnego użytku (ang. IP blocks),
  • prototypowanie układu scalonego w różnych technologiach mikroelektronicznych,
  • pomiary uruchomieniowe oraz charakteryzację prototypów,
  • uruchomienie produkcji, w tym małoseryjnej.
Ponadto oferujemy implementację algorytmów w matrycach FPGA

Pliki:

Z09_oferta_asic_PL.pdf

Skip to content