Projektowanie struktur i układów

⇚ powrót

Opracowanie pakietu projektowego (PDK, Proces Design Kit) dla narzędzi EDA-CAD firmy Cadence Design Systems oraz Synopsys.

Usługa opracowania pakietu projektowego (ang. Process Design Kit – PDK) jest adresowana do instytucji potrzebujących stworzenia nowego, lub uzupełnienia istniejącego, pakietu dedykowanego dla własnego lub wykorzystywanego procesu technologicznego. Oferujemy zarówno napisanie od podstaw fragmentów lub całości pakietu projektowego, jak również jego aktualizację po modyfikacji parametrów procesu technologicznego. Dodatkowo, we współpracy z Zakładem Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych oferujemy opracowanie, zaprojektowanie i pomiary struktur testowych potrzebnych do charakteryzacji danego procesu.
Oferujemy opracowanie następujących elementów typowego pakietu projektowego dla środowiska Cadence ® :
  • plik technologiczny oraz plik definicji wyświetlania warstw dla projektowania full-custom, również z rysowaniem topografii wspomaganym schematem (schematic driven layout w Virtuoso-XL ® ). Opracowanie spójnej struktury biblioteki technologicznej, plików konfigurujących import i export topografii (CIF, GDSII), szablonów konfiguracji środowiska użytkownika ;
  • biblioteka modeli (Spectre ®) i pliki sterujące dla Analog Environment ® i Corner Tool;
  • pliki sterujące dla weryfikacji topografii dla narzędzi Diva ® i Assura ® ;
  • pliki sterujące dla ekstrakcji elementów pasożytniczych w Assura-RCX;
  • reguły automatycznej generacji warstw dodatkowych – Assura;
  • przygotowanie bibliotek komórek standardowych do automatycznej generacji topografii (place & route) dla narzędzi z rodziny Encounter ® .
Oferujemy także opracowanie biblioteki technologicznej dla narzędzi syntezy firmy Synopsys ®

Pliki:

Z09_oferta_pdk_PL.pdf

Skip to content