Projektowanie struktur i układów

⇚ powrót

Regulatory do systemów solarnych 12V 5A typ RSS-14 oraz 12/24/15A typ RSS-04T

Analogowy regulator RSS 14 jest przeznaczony do automatycznego nadzoru i ładowania akumulatorów w autonomicznych instalacjach fotowoltaicznych o nominalnym napięciu 12 V.

Urządzenie ma następujące funkcje:

  • ładowanie rozładowanego akumulatora;

  • zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem;

  • długofalowa stabilizacja napięcia akumulatora na optymalnym poziomie;

  • automatyczne dostosowywanie poziomów napięciowych akumulatora do temperatury;

  • wizualna sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, jak i tendencji wzrostu lub opadania poziomów napięciowych;

  • zabezpieczenie przed rozładowywaniem akumulatora przez nieoświetlony moduł w porze nocnej.


Regulator należy montować wewnątrz pomieszczeń zamkniętych lub przynajmniej chronić przed deszczem, wilgocią, zapyleniem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Praca regulatora sygnalizowana jest przez umieszczone w nim diody LED.

Mikroprocesorowy regulator 12/24/15A TYP RSS-04T jest uniwersalnym urządzeniem stosowanym zarówno w instalacjach o znamionowym napięciu wyjściowym 12 V, jak i 24 V o automatycznej adaptacji napięciowej. Zasadnicze różnice między RSS-04T a RSS-14 polegają na poziomach prądów pracy, obecności opcji zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora. Dodatkowo regulator RSS-04 jest wyposażony w czujnik do pomiaru temperatury akumulatora.

WYNIK: Instytut oferuje zainteresowanym hurtowniom, sklepom opisane w ofercie urządzenia. Istnieje możliwość ich oznakowania zgodnie ze specyfikacją zamawiającego.

KONTAKT: Wojciech Grzesiak grzesiak@ite.waw.pl, Michał Cież mciez@ite.waw.pl

Skip to content