Usługi w obszarze technologii

⇚ powrót

Fotodetektory krzemowe, P-I-N, lawinowe, matryce

Oferujemy różne typy fotodetektorów krzemowych zarówno katalogowych, jak i wykonanych na podstawie dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wytwarzaniu (również w znacznej skali) różnych typów fotodetektorów krzemowych.

Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie http://www.ite.waw.pl

  • fotodiody lawinowe 
    - średnica obszaru światłoczułego 0,3 ÷ 3 mm; 
    - widmowy zakres pracy 550 ÷ 1000 nm;
    - napięcie pracy 130 ÷ 280 V.


  • fotodiody PIN – małe, bardzo szybkie fotodiody dla technik światłowodowych i laserowych (średnica obszaru światłoczułego 0,3 mm i 0,874 mm) oraz fotodiody o dużej powierzchni, w tym fotodiody kwadrantowe;


  • 64- i 128-elementowe matryce fotodiodowe;


  • fotoogniwa pomiarowe


Niezależnie od standardowych typów fotodiod opracowywane są fotodiody specjalizowane, moduły fotodetektorowe, detektory promieniowania jądrowego, elementy techniki światłowodowej.

WYNIK: W zależności od zamówienia oferujemy gotowe zmontowane elementy lub struktury. Ponadto oferujemy usługi w dziedzinie montażu półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych oraz pomiarów, zwłaszcza wielkości optycznych i parametrów fotoelektrycznych.

REFERENCJE: Instytut Optoelektroniki WAT, ZURAD Sp. z o.o.
KONTAKT: Maciej Węgrzecki mwegrz@ite.waw.pl

Skip to content