Patenty

» 2019

 • Patent: Sposób wytwarzania folii kompozytu organiczno - ceramicznego o właściwościach piezoelektrycznych oraz kompozyt o właściwościach piezoelektrycznych
  B. Królikowski, J. Dzwonkowski, E. Klimiec, W. Zaraska, A. Cichocki Nr patentu: 231393

» wróć

» 2018

 • Patent: Układ do optycznego pomiaru stopnia i częstości wychylenia elementów ruchomych w strukturach mikro- i nanomechanicznych.
  P. Grabiec, T. Bieniek, P. Janus, J. Zając, F. Ivaldi, T. Gotszalk, W. Majstrzyk Nr patentu: 227665
 • Patent: Struktura przezroczystego detektora nadfioletu oraz sposób wytwarzania struktury przezroczystego detektora nadfioletu
  M. Guziewicz, W. Jung, E. Guziewicz, E. Przeździecka, R. Schifano, T. Krajewski Nr patentu: 227759
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Węgrzecki, T. Piotrowski, A. Panas, J. Bar, Z. Puzewicz, J. Noga, R. Czarnota, A. Nowakowski Nr patentu: 227855
 • Patent: Sposób określania składu chemicznego i koncentracji gazów oraz czujnik do określania składu chemicznego i koncentracji gazów
  M. Kaczmarczyk Nr patentu: 227928
 • Patent: Sposób wykonania ograniczenia promieniowania w strukturach laserów kaskadowych z falowodem plazmonowym
  A. Szerling, K. Kosiel, M. Kozubal, M. Myśliwiec, R. Kruszka Nr patentu: 227929
 • Patent: Heterostruktura kwantowego lasera kaskadowego
  P. Gutowski, M. Bugajski, K. Pierściński, P. Karbownik Nr patentu: 227984
 • Patent: Azotkowa dioda elektroluminescencyjna UV z przezroczystą elektrodą kontaktową oraz sposób wytwarzania przezroczystej elektrody kontaktowej
  M. Borysiewicz, K. Gołaszewska-Malec Nr patentu: 228656
 • Patent: Struktura półprzewodnikowa nanodrutów azotku galu z zagrzebanym kontaktem elektrycznym oraz sposób wykonania tej struktury
  M. Sobańska, G. Tchutchulashvili, K. Kłosek, Z.R. Żytkiewicz, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka Nr patentu: 229260
 • Patent: Sposób pomiaru nacisku stopy na podłoże
  E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, A. Cichocki, B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski Nr patentu: 229486
 • Patent: Sposób oddzielania elementów mikro/nano-elektronicznych i mikro/nano-mechanicznych od płytek nośnych.
  H. Kłos, D. Szmigiel, P. Prokaryn, R. Dobrowolski, A. Sierakowski Nr patentu: 229717
 • Patent: Sposób pasywacji powierzchni zboczy struktury „mesa” detektorów opartych na antymonkowych supersieciach II-rodzaju.
  E. Papis-Polakowska, J. Kaniewski, A. Jasik, K. Czuba, P. Karbownik Nr patentu: 230103
 • Patent: Układ do monitorowania poziomu glukozy w organizmie człowieka oraz sposób wykonania elementu czujnikowego tego układu
  J. Kaczmarski, M. Borysiewicz Nr patentu: 230109
 • Patent: Sposób domieszkowania na typ n nanostrukturalnej warstwy półprzewodnikowej ZnO
  M. Borysiewicz, E. Kamińska Nr patentu: 230421
 • Patent: Uchwyt
  K. Kosiel, L. Rządca, A. Szerling Nr patentu: 70009
 • Patent: Uchwyt
  K. Kosiel, L. Rządca, A. Szerling Nr patentu: 70010
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit
  E. Kurjata-Pfitzner, A. Jarosz, K. Siwiec, P. Boguszewicz, T. Borejko, J. Kopański, K. Marcinek, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz, A. Halukao Nr patentu: T-39
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz mikrokontroler Adelit z układem zegara czasu rzeczywistego
  A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner, K. Siwiec, P. Boguszewicz, T. Borejko, A. Halukao, J. Kopański, K. Marcinek, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz Nr patentu: T-40
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopański, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz Nr patentu: T-44
 • Patent: Przetwornik cyfrowo-analogowy o wyjściu prądowym, bufor napięć referencyjnych, wzmacniacz instrumentalny o zwiększonej impedancji wejściowej filtrem górnoprzepustowym, blok zegara czasu rzeczywistego oraz układ do pomiaru temperatury struktury krzemowej
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopański, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, W.A. Pleskacz Nr patentu: T-45
 • Patent: Blok generacji sygnału zegarowego składający się z dwóch generatorów kwarcowych, pętli synchronizacji częstotliwości, pętli synchronizacji fazy oraz liniowy regulator napięcia
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Wielgus, W.A. Pleskacz, M. Derlecki Nr patentu: T-46
 • Patent: Analogowy tor pomiarowy sygnałów EKG/EMG wraz ze wzmacniaczem RLD i przetwornikiem cyfrowo-analogowym o wyjściu prądowym
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopański, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, W.A. Pleskacz Nr patentu: T-47
 • Patent: Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt z interfejsem RS-485
  K. Siwiec, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopański, K. Marcinek, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz Nr patentu: T-48

» wróć

» 2017

 • Patent: Obudowa prądowego zasilacza impulsowego
  P. Gutowski, L. Ornoch Nr patentu: 069143
 • Patent: Sposób zwiększenia ilości energii promienistej wprowadzanej do wnętrza monochromatora oraz lampa deuterowa do realizacji tego sposobu
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. Niemiec, M. Latek Nr patentu: 225046
 • Patent: Sposób wytwarzania przezroczystego tranzystora MESFET
  J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kamińska Nr patentu: 225166
 • Patent: Kontakt elektryczny do badania materiałów osadzonych na podłożu izolacyjnym
  W. Jung Nr patentu: 225625
 • Patent: Struktura superkondensatora oraz sposób wytwarzania okładek struktury superkondensatora
  M. Borysiewicz Nr patentu: 226058
 • Patent: Detektor termoelektryczny
  T. Piotrowski, C. Pochrybniak, M. Węgrzecki, P. Grabiec Nr patentu: 226624
 • Patent: Sposób wytwarzania przezroczystej amorficznej warstwy półprzewodnika tlenkowego indowo-galowo-cynkowego (IGZO) o rozwiniętej powierzchni
  J. Kaczmarski, J. Grochowski Nr patentu: 226625
 • Patent: Półprzewodnikowa matryca termoelektryczna
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 226662
 • Patent: Detektor przepływowy
  A. Yakushev, M. Węgrzecki, I. Węgrzecka Nr patentu: 226932
 • Patent: Przyrząd termoelektryczny
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki, M. Zaborowski Nr patentu: 227425

» wróć

» 2016

 • Patent: Laser półprzewodnikowy ECL
  B. Mroziewicz Nr patentu: 068715
 • Patent: Sposób wykonania wzorów trójwymiarowych dla technologii przyrządów półprzewodnikowych
  M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz Nr patentu: 222706
 • Patent: Dwumodowa heterostruktura lasera półprzewodnikowego pompowanego optycznie
  J. Muszalski, A. Broda, A. Wójcik-Jedlińska, A. Trajnerowicz Nr patentu: 223466
 • Patent: Sposób selektywnego łączenia płaskich elementów półprzewodnikowych i lub dielektrycznych
  H. Kłos, P. Prokaryn, W. Milczarek, M. Górska, M. Węgrzecki, J. Bar, P. Grabiec Nr patentu: 223470
 • Patent: Sposób ustawiania elementu soczewkowego względem zwierciadła w urządzeniu skupiającym promieniowanie źródła światła
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. Niemiec, M. Latek Nr patentu: 223483
 • Patent: Sposób wytwarzania porowatej wysokorezystywnej warstwy ZnO na elastycznym podłożu.
  M. Borysiewicz Nr patentu: 223495
 • Patent: Układ impulsowego zasilacza prądowego
  P. Gutowski, L. Ornoch Nr patentu: 223555
 • Patent: Blok wyjściowy impulsowego zasilacza prądowego
  P. Gutowski, L. Ornoch Nr patentu: 223587
 • Patent: Kompozycja do wytwarzania ceramicznych folii kondensatorowych
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 223768
 • Patent: Magnetoelektryczny kompozyt ceramiczny
  P. Guzdek Nr patentu: 223802
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur półprzewodnikowych ze związków trójskładnikowych AIIIBV
  P. Gutowski, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska Nr patentu: 223957
 • Patent: Sposób wyznaczania składu trójskładnikowych cienkich warstw tworzących jeden period w wielowarstwowych strukturach półprzewodnikowych z materiałów AIIIBV.
  J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, P. Gutowski Nr patentu: 223990
 • Patent: Sposób wyznaczania absorpcji różnicowej podłoży półprzewodnikowych z cienkimi warstwami
  T. Piotrowski Nr patentu: 224196
 • Patent: Sposób kontroli periodyczności w strukturach super sieci II rodzaju InAs/(In)GaSb
  A. Jasik, I. Sankowska, K. Regiński, J. Kubacka-Traczyk Nr patentu: 224283
 • Patent: Elektrodowy nanosensor biochemiczny oraz sposób wytwarzania elektrodowego nanosensora biochemicznego
  A. Łaszcz, W. Nogala, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 224489
 • Patent: Masa do wytwarzania folii ceramicznej do wielowarstwowych warystorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch, B. Rusiecki Nr patentu: 224528
 • Patent: Termoelektryczny generator prądu
  W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Maćków, J. Piekarski, K. Witek Nr patentu: 224629
 • Patent: Struktura do wytwarzania kontaktu omowego do podłoża z węglika krzemu typu n oraz sposób wytwarzania kontaktu omowego do podłoża z węglika krzemu typu n
  M. Wzorek Nr patentu: 224697
 • Patent: Wkładka diagnostyczna do obuwia
  E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, K. Zaraska, A. Cichocki, G. Czyrnek, B. Jasiewicz Nr patentu: 225306
 • Patent: Bloki analogowych torów do pomiaru sygnału EKG/EMG oraz temperatury i rezystancji skóry
  A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner Nr patentu: T-14

» wróć

» 2015

 • Patent: Laser półprzewodnikowy z zewnętrzną wnęką optyczną
  B. Mroziewicz Nr patentu:
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania kwantowych laserów kaskadowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania kwantowych laserów kaskadowych.
  K. Regiński, B. Mroziewicz Nr patentu: 220214
 • Patent: Pompa jonowa
  J. Łysko, P. Grabiec Nr patentu: 220506
 • Patent: Sposób wytwarzania tranzystora HEMT
  M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz Nr patentu: 220518
 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego (AlO)
  M. Szymański, H. Teisseyre, A. Kozanecki Nr patentu: 221135
 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego (GaN)
  M. Szymański, H. Teisseyre, A. Kozanecki Nr patentu: 221156
 • Patent: Sposób oceny podatności stopów cyny na zarazę cynową
  A. Skwarek, J. Kulawik, K. Witek Nr patentu: 221478
 • Patent: Wielowarstwowe lustro dyspersyjne oraz laser impulsowy z wielowarstwowym lustrem dyspersyjnym
  P. Wasylczyk, A. Jasik, M. Dems, P. Wnuk, Ł. Zinkiewicz Nr patentu: 221642
 • Patent: Sposób wykonania półprzewodnikowego lustra dyspersyjnego
  A. Jasik, P. Wasylczyk, M. Dems, P. Wnuk, A. Wójcik-Jedlińska, Ł. Zinkiewicz Nr patentu: 222202

» wróć

» 2014

 • Patent: Sposób otrzymywania warstwy absorbującej LT-InGaAs stosowanej w nasycalnych absorberach półprzewodnikowych
  A. Jasik, J. Muszalski, K. Pierściński, M. Kosmala Nr patentu: 217754
 • Patent: Sposób wytwarzania niedomieszkowanej heterostruktury DBR
  A. Jasik, W.K. Wierzchowski, J. Muszalski, J. Gaca, M. Wójcik, K. Pierściński Nr patentu: 217755
 • Patent: Struktura półprzewodnikowa na bazie ZnO z barierą Schottkyego
  E. Kamińska, A. Piotrowska Nr patentu: 218054
 • Patent: Głowica pomiarowa
  T. Piotrowski, M. Niemiec Nr patentu: 218101
 • Patent: Sposób wykrywania napromieniowania neutronami krzemu
  W. Jung, A. Misiuk, J. Bąk-Misiuk, B. Surma, C.A. Londos Nr patentu: 218404
 • Patent: Mikrozawór krzemowy sterowany elektrycznie
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel Nr patentu: 218590
 • Patent: Heterostruktura lasera pompowanego optycznie
  J. Muszalski Nr patentu: 218647
 • Patent: Sposób określania temperatury podłoży w procesach epitaksji z wiązek molekularnych związków półprzewodnikowych AIII_BV
  K. Regiński, A. Jasik Nr patentu: 219166
 • Patent: Struktura półprzewodnikowa z reaktywną barierą antykorozyjną oraz sposób wytwarzania bariery antykorozyjnej
  E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Borysiewicz, I. Pasternak Nr patentu: 219258
 • Patent: Target do wytwarzania przezroczystych warstw półprzewodnikowych ZnIrSiO oraz sposób wytwarzania targetu
  E. Kamińska, A. Piotrowska Nr patentu: 219259
 • Patent: Element czynny krzemowego mikrozaworu zwrotnego oraz sposób wykonania tego elementu
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel, A. Sierakowski Nr patentu: 219261
 • Patent: Metalizacja do półprzewodnikowych materiałów termoelektrycznych na bazie PbTe oraz sposób wykonania tej metalizacji
  M. Guziewicz, E. Kamińska Nr patentu: 219371
 • Patent: Sposób łączenia półprzewodnikowych struktur laserowych z radiatorami odprowadzającymi ciepło
  P. Karbownik, A. Szerling, A. Wójcik-Jedlińska, K. Kosiel, A. Barańska, E. Pruszyńska-Karbownik, A. Trajnerowicz Nr patentu: 219409
 • Patent: Sposób wyznaczania optymalnych parametrów naświetlania warstw światłoczułych w procesie fotolitografii oraz głowica do realizacji tego sposobu
  A. Sierakowski, P. Janus, K. Domański, P. Grabiec, T. Gotszalk Nr patentu: 219462
 • Patent: Folia polimerowa o właściwościach piezoelektrycznych
  B. Królikowski, J. Dzwonkowski, E. Klimiec, W. Zaraska Nr patentu: 219473
 • Patent: Sposób wytwarzania porowatej wysokorezystywnej warstwy półprzewodnikowej
  M. Borysiewicz Nr patentu: 219523
 • Patent: Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wytwarzania tej struktury
  P. Grabiec, M. Węgrzecki, J. Bar, T. Budzyński, A. Panas, D. Szmigiel, I. Węgrzecka Nr patentu: 219690
 • Patent: Nanokrystaliczna warstwa ZnIrSiO oraz sposób wytwarzania tej warstwy
  E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Grochowski Nr patentu: 219948
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur (Al)Ga(As)Sb/GaSb o lustrzanych atomowo gładkich powierzchniach.
  A. Jasik, K. Regiński Nr patentu: 219949
 • Patent: Sposób wytwarzania nanosłupków GaN
  M. Ekielski Nr patentu: 219980
 • Patent: Gęstwa na dielektryk kondensatora
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, Sz. Kuczyński Nr patentu: 220537
 • Patent: Multiferroiczny kompozyt ceramiczny
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, P. Guzdek, A. Stoch Nr patentu: 220543

» wróć

» 2013

 • Patent: Sposób określania higroskopijności warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej
  W. Rzodkiewicz, H.M. Przewłocki Nr patentu: 215516
 • Patent: Sposób wytwarzania półprzewodnikowej warstwy tlenku cynku
  E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Kossut Nr patentu: 215571
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników ładunku oraz urządzenie do pomiaru czasu życia nośników ładunku
  T. Piotrowski Nr patentu: 215719
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników ładunku w materiałach multikrystalicznych oraz urządzenie do pomiaru czasu życia nośników ładunku
  T. Piotrowski Nr patentu: 215722
 • Patent: Sposób wytwarzania wąskich ścieżek krzemowych
  M. Zaborowski, P. Grabiec, A. Panas, K. Skwara, D. Szmigiel Nr patentu: 215875
 • Patent: Sposób określania składu chemicznego warstw AlGaAsSb
  A. Jasik, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, K. Regiński Nr patentu: 216494
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych.
  B. Mroziewicz Nr patentu: 216594
 • Patent: Matryca modulowanych źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, T. Piotrowski, J. Pułtorak, M. Węgrzecki Nr patentu: 216727
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania termicznego
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216728
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania podczerwonego oraz matryca źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, W. Jung, T. Piotrowski, J. Pułtorak, S. Sikorski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216729
 • Patent: Moduł prostowniczy
  J. Początek Nr patentu: 216786
 • Patent: Sposób wykrywania napromieniowania krzemu elektronami
  J. Bąk-Misiuk, J. Felba, W. Jung, I.E. Megeła, A. Misiuk, M. Prujszczyk, B. Surma Nr patentu: 216858
 • Patent: Modulator podczerwieni oraz matryca modulatorów podczerwieni
  T. Piotrowski Nr patentu: 216902
 • Patent: Emiter obrazów w podczerwieni
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216991
 • Patent: Sposób jednoczesnego pomiaru jednorodności i parametrów rekombinacyjnych materiału półprzewodnikowego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
  T. Piotrowski, J. Świderski Nr patentu: 217033
 • Patent: Sposób pomiaru rozkładu temperatury na powierzchni struktur laserów VECSEL oraz układ do realizacji tego sposobu
  K. Pierściński, D. Pierścińska, M. Bugajski Nr patentu: 217373
 • Patent: Układ do testowania kamer termowizyjnych
  H. Polakowski, T. Piotrowski, T. Piątkowski, M. Węgrzecki, R. Dulski, P. Trzaskawka, J. Bareła Nr patentu: 217452
 • Patent: Uchwyt
  A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, K. Hejduk, M. Bugajski Nr patentu: Ru66661
 • Patent: Kaseta do pasywacji chemicznej multikrystalicznych płytek krzemowych
  T. Piotrowski Nr patentu: Ru66662
 • Patent: Obudowa krzemowego mikrozaworu zwrotnego
  P. Kowalski, B. Latecki Nr patentu: Ru66704

» wróć

» 2012

 • Patent: Sposób zmniejszania zakłóceń biegu wiązki elektronowej w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego oraz osłona do zmniejszania tych zakłóceń
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu:
 • Patent: Sposób integracji mikroststemów wielostrukturowych
  P. Grabiec, P. Janus, K. Domański, W. Milczarek Nr patentu: 212025
 • Patent: Sposób wytwarzania elektrostrykcyjnego konwertera przemiennych naprężeń mechanicznych na energię elektryczną
  E. Klimiec, K. Zaraska, W. Zaraska Nr patentu: 212262
 • Patent: Sposób łączenia elementów obudowy półprzewodnikowego czujnika promieniowania
  J. Bar, M. Węgrzecki Nr patentu: 212835
 • Patent: Półprzewodnikowe źródło promieniowania elekrtoluminescencyjnego
  J. Pułtorak Nr patentu: 212836
 • Patent: Przezroczysty kontakt omowy i sposób wytwarzania przezroczystego kontaktu omowego
  K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska, R. Kruszka Nr patentu: 213852
 • Patent: Laser półprzewodnikowy z zewnętrzną optyczną wnęką rezonansową
  B. Mroziewicz Nr patentu: 214044
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Węgrzecki, I. Węgrzecka Nr patentu: 214045
 • Patent: Sposób pasywacji powierzchni tranzystorów polowych
  E. Kamińska, A. Piotrowska Nr patentu: 214047
 • Patent: Układ detekcji siły w półprzewodnikowych strukturach mikromechanicznych
  P. Grabiec, J. Łysko, P. Dumania, T. Budzyński, D. Szmigiel, M. Grzywacki, K. Skwara, R. Dobrowolski Nr patentu: 214048
 • Patent: Sposób wytwarzania wielowarstwowej struktury półprzewodnikowej
  E. Papis-Polakowska, A. Piotrowska, E. Kamińska Nr patentu: 214049
 • Patent: Sposób wytwarzania detektora na podłożu GaSb
  E. Papis-Polakowska, A. Piotrowska, E. Kamińska, R. Kruszka Nr patentu: 214050
 • Patent: Sposób redukcji periodycznych zakłóceń obrazów rejestrowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 214141
 • Patent: Sposób określania udziału zakłóceń elektrycznych i zakłóceń magnetycznych w kolumnie skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 214184
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji powierzchniowej warstw nadzłączowych w optoelektronicznych strukturach półprzewodnikowych ze złączem p-n
  A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 214185
 • Patent: Sposób wyznaczania kształtu obiektu z obrazu wykonanego metodą skaningowej mikroskopii elektronowej
  M. Wzorek, A. Czerwiński, J. Kątcki Nr patentu: 214189
 • Patent: Sposób pomiaru składu chemicznego i/lub naprężeń podłoży krzemowych oraz warstw tworzących układy MOS osadzonych na tych podłożach
  L. Borowicz, P. Borowicz Nr patentu: 214233
 • Patent: Sposób pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych oraz urządzenie do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania laserów półprzewodnikowych
  B. Mroziewicz Nr patentu: 214293
 • Patent: Bezołowiowa ceramika kondensatorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 214657
 • Patent: Bezołowiowa pasta grubowarstwowa na dielektryk kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 214708
 • Patent: Przystawka kalibrująca
  L. Borowicz, P. Borowicz, M. Latek Nr patentu: 66229
 • Patent: Method for reduction of recovery time of SESAM absorbers
  A. Jasik, K. Hejduk, J. Muszalski Nr patentu: EP2253995

» wróć

» 2011

 • Patent: Detektor płomienia
  W. Zaraska Nr patentu: 209123
 • Patent: Sposób regulacji natężenia przepływu płynów i regulator natężenia przepływu płynów
  Z. Magoński, A. Magońska Nr patentu: 209126
 • Patent: Sonda do pomiarów parametrów elektrycznych materiałów i struktur półprzewodnikowych
  T. Piotrowski, J. Remiszewska Nr patentu: 209313
 • Patent: Sposób stymulowania nerwów zwierzęcych
  W. Zaraska, P. Thor Nr patentu: 209603
 • Patent: Sposób wytwarzania rękawiczek ochronnych z napowietrzaniem
  J. Pułtorak Nr patentu: 209938
 • Patent: Sposób łączenia światłowodu z elementem aktywnym optycznie
  P. Grabiec, W. Słysz, M. Węgrzecki, J. Bar, R. Sobolewski, A. Verevkin, G. Goltsman, W. Milczarek Nr patentu: 209942
 • Patent: Sposób wytwarzania bezdefektowej strefy przypowierzchniowej w płytkach i strukturach krzemowych
  T. Piotrowski Nr patentu: 209947
 • Patent: Sposób wytwarzania kulek z metali i stopów miękkich do montażu i mikromontażu
  J. Bar Nr patentu: 210054
 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy typu n w płytce krzemowej typu p
  W. Jung, A. Misiuk, I.V. Antonova Nr patentu: 210683
 • Patent: Sposób otrzymywania półprzewodnikowej warstwy tlenku cynku typu p
  E. Kamińska, A. Piotrowska, I. Pasternak Nr patentu: 210944
 • Patent: Pasta termistorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik Nr patentu: 211053
 • Patent: Hybrydowa matryca detektorowa
  M. Węgrzecki, I. Węgrzecka, J. Bar Nr patentu: 211633
 • Patent: Sposób zabezpieczania przyrzadów półprzewodnikowych przed uszkodzeniem mechanicznym
  J. Bar Nr patentu: 211634
 • Patent: Sposób plazmowego trawienia mes i kształtowania wzorów w strukturach półprzewodnikowych związków AIII BV oraz maska do tego trawienia
  R. Kruszka, M. Guziewicz Nr patentu: 211639
 • Patent: Sposób pomiaru prądu wiązki elektronowej dla potrzeb ilościowej techniki prądu indukowanego wiązką elektronową
  A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 212254
 • Patent: Uchwyt
  A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, M. Bugajski Nr patentu: 65962
 • Patent: Uchwyt
  J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska Nr patentu: 66006

» wróć

» 2010

 • Patent: Grubowarstwowa pasta ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Śnieżyńska, B. Groeger Nr patentu: 206664
 • Patent: Ferroelektryczna pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek Nr patentu: 206666
 • Patent: Pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek Nr patentu: 206667
 • Patent: Emiter wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej oraz sposób wytwarzania emitera wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej
  A. Misiuk, A. Barcz, M. Prujszczyk Nr patentu: 206857
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych z warstwą zagrzebaną
  A. Misiuk, I.V. Antonova, M. Prujszczyk Nr patentu: 206858
 • Patent: Mostek tensometryczny do pomiaru małych naprężeń
  P. Dumania, K. Zaraska Nr patentu: 207054
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji warstw półprzewodnikowych
  A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 207939
 • Patent: Sposób wyznaczania indukcji pola magnetycznego obecnego w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki, Ł. Oskwarek, R. Rak Nr patentu: 208048
 • Patent: Bezołowiowy materiał dielektryczny do kondensatorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger Nr patentu: 208200

» wróć

» 2009

 • Patent: Sonda do badania własności fizycznych materiałów półprzewodnikowych
  W. Jung Nr patentu: 201930
 • Patent: Sposób wytwarzania elektrody cienkowarstwowej
  M. Zaborowski, P. Grabiec Nr patentu: 202893
 • Patent: Półprzewodnikowe żródło promieniowania
  B. Mroziewicz Nr patentu: 203261
 • Patent: Przetwornik do pomiaru temperatury
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 203456
 • Patent: Ceramika ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Śnieżyńska, A. Marek, J. Gandurska Nr patentu: 203899
 • Patent: Sposób określania gradientu temperatury i temperatury w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 203921
 • Patent: Miniaturowe źródło energii elektrycznej
  J. Łysko Nr patentu: 203922
 • Patent: Sposób wykonania warstwowego obwodu hybrydowego
  A. Łukasik, J. Kulawik Nr patentu: 204203
 • Patent: Rezystywna warstwa aktywna
  A. Łukasik Nr patentu: 204204
 • Patent: Sposób wytwarzania rezystora krzemowego
  T. Budzyński, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzińska Nr patentu: 204308
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Łysko, J. Jaźwiński, M. Górska, H. Wrzesińska Nr patentu: 204532
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-ścieżek
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domański, I.W. Rangelow Nr patentu: 204687
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-drutów
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domański, I.W. Rangelow Nr patentu: 204689
 • Patent: Urządzenie do badania właściwości mikrostruktur krzemowych
  J. Świderski Nr patentu: 204735
 • Patent: UkLad detekcji naprężeń w krzemowych strukturach mikromechanicznych
  P. Dumania Nr patentu: 205076
 • Patent: Sposób wykonania fotodetektora zintegrowanego optycznie ze światłowodem
  M. Węgrzecki, W. Słysz Nr patentu: 205354
 • Patent: Cienkowarstwowy heterozłączowy czujnik pola magnetycznego
  T. Przesławski, A. Wolkenberg Nr patentu: 205355
 • Patent: Sposób wytwarzania powłok optycznych na rezonatorach laserów półprzewodnikowych
  H. Wrzesińska, K. Hejduk, M. Górska, B. Mroziewicz, E. Schab-Balcerzak Nr patentu: 205391
 • Patent: Monolithic Active Pixel Dosimeter
  M. Caccia, L. Conte, M. Alemi, C. Cappellini, A. Airoldi, C. Bianchi, R. Novario, W. de Boer, E. Grigoriev, H. Niemec, W. Kucewicz, F. Cannillo, G. Claus, C. Colledani, G. Deptuch, W. Dulinski, P. Grabiec, J. Marczewski, K. Domański, B. Jaroszewicz, K. Kucharski, L. Badano, O. Ferrando, G. Popowski, A. Zalewska, A. Czermak Nr patentu: US 7582875

» wróć

» 2008

 • Patent: Heterozłączowy przyrząd elektroluminescencyjny
  T. Piotrowski Nr patentu: 199322
 • Patent: Sposób wytwarzania płaskownika chromowego w nano-przyrządach
  M. Zaborowski, P. Grabiec, T. Budzyński Nr patentu: 199399
 • Patent: Sposób wytwarzania stempla dla nanolitografii metodą odciskania
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, M. Zaborowski Nr patentu: 199400
 • Patent: Detektor promieniowania jądrowego
  M. Węgrzecki, E. Nossarzewska-Orłowska, I. Węgrzecka, T. Budzyński, S. Krzemiński Nr patentu: 199422
 • Patent: Sposób wytwarzania przezroczystej warstwy przewodzącej typu p w przyrządach półprzewodnikowych
  E. Kamińska, A. Piotrowska Nr patentu: 200058
 • Patent: Urządzenie do mocowania linijek z półprzewodnikowymi strukturami laserowymi
  I. Wójcik Nr patentu: 200074
 • Patent: Sposób wytwarzania optoelektronicznej wielowarstwowej struktury półprzewodnikowej
  M. Piskorski Nr patentu: 200077
 • Patent: Sposób modyfikacji naprężeń w strukturach półprzewodnikowych
  J. Adamczewska, J. Bąk-Misiuk, J. Domagała, J. Kaniewski, A. Misiuk, M. Prujszczyk, K. Regiński Nr patentu: 200102
 • Patent: Sposób wykonania mesy heterostruktury związków AIII BV
  M. Górska, H. Wrzesińska, J. Łysko Nr patentu: 200987
 • Patent: Sposób wytwarzania piezorezystywnego czujnika ciśnienia
  T. Budzyński, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzińska Nr patentu: 201125
 • Patent: Sposób wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych i urządzenie do wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych
  B. Dziurdzia, M. Cież, Z. Magoński, S. Nowak Nr patentu: 202552

» wróć

» 2007

 • Patent: Monolityczny układ scalony
  J. Szczęsny, W. Jabłoński Nr patentu: 194768
 • Patent: Sposób pomiaru szybkości rekombinacji powierzchniowej w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 195313
 • Patent: Sposób pomiaru zmiany szerekości przerwy energetycznej w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 195372
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników nadmiarowych ładunku w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 195380
 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących właściwości fotoluminescencyjne
  A. Misiuk, A. Kudła, A. Iller Nr patentu: 195965
 • Patent: Zasilacz z separowaną galwanicznie przetwornicą półmostkową
  J.F. Kołodziejski, R. Magdziak Nr patentu: 196206
 • Patent: Stabilizowany grzejnik termistorowy
  K. Kosnowski, E. Kuźma Nr patentu: 196215
 • Patent: Pasta przewodząca na bazie ceramicznych materiałów przewodzących
  I. Śnieżyńska, A. Marek, D. Szwagierczak, M. Bućko, J. Kulawik, J. Gandurska Nr patentu: 196242
 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących własności fotoluminescencyjne w zakresie widzialnym i nadfioletu
  A. Misiuk, A. Wnuk, K.S. Zhuravlev, I.V. Antonova, V.P. Popov Nr patentu: 196602
 • Patent: Sposób i urządzenie do skokowej automatycznej regulacji napięcia przemiennego
  M. Cież, P. Maćków, W. Grzesiak, T. Maj, J. Początek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska Nr patentu: 196639
 • Patent: Sposób otrzymywania samonośnej kompozycji rezystywnej i samonośna kompozycja rezystywna
  A. Łukasik, S. Błażewicz Nr patentu: 196938
 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Łysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jaźwiński, B. Latecki, J. Koszur Nr patentu: 197079
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik jonoselektywny
  J. Łysko, D. Pijanowska Nr patentu: 197601
 • Patent: Bezołowiowa ceramika
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger Nr patentu: 197685
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik gazu
  J. Łysko, J. Jaźwiński, T. Pisarkiewicz, J. Łozinko Nr patentu: 198042
 • Patent: Fotodioda
  J. Bar Nr patentu: 198264
 • Patent: Źródło promieniowania elektroluminescencyjnego
  J. Pułtorak, V.K. Malyutenko Nr patentu: 198319
 • Patent: Sposób wytwarzania wielowarstwowej struktury półprzewodnikowej
  M. Piskorski Nr patentu: 198374
 • Patent: Przenośny stabilizowany grzejnik termistorowy
  E. Kuźma Nr patentu: 198452
 • Patent: Sposób wykonania obwodu przyspieszającego zapłon lamp fluoroscencyjnych
  M. Cież, A. Łukasik, K. Witek, W. Zaraska, R. Knapik Nr patentu: 198774

» wróć

» 2006

 • Patent: Tarcza celownicza
  R. Masłoń, K. Witek, R. Knapik, J. Główczyk, W. Zaraska Nr patentu:
 • Patent: Sposób pomiaru rezystywności półprzewodników
  T. Piotrowski, K. Twarowski Nr patentu: 191572
 • Patent: Sposób określania wpływu zaburzeń elektromagnetycznych na pracę układów scalonych
  J.F. Kołodziejski, Kuciński Nr patentu: 192241
 • Patent: Sposób wytwarzania diody Schottky'ego z kontaktami belkowymi
  W. Jabłoński, H. Wrzesińska, M. Górska Nr patentu: 192581
 • Patent: Krzemowy, paskowy, pozycyjny detektor promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stępień, J. Marczewski, B. Jaroszewicz, P. Grabiec Nr patentu: 193139
 • Patent: Krzemowy, paskowy pozycyjny detektoe promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stępień, B. Jaroszewicz, J. Marczewski, P. Grabiec Nr patentu: 193140
 • Patent: Sposób wykonania grzejnika warstwowego
  A. Łukasik, W. Zaraska Nr patentu: 193175
 • Patent: Sposób sprzężenia i przestrajania rezonatora z torem falowodowym w generatorze mikrofalowym
  J. Parafianowicz, A. Uszyński Nr patentu: 193502
 • Patent: Sposób nakładania na podłoże półprzewodnikowe warstw elektrycznie przewodzących z szścioborku lantanu
  I. Wójcik Nr patentu: 193656
 • Patent: Krzemowa elektroda jonoselektywna
  J. Łysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jaźwiński Nr patentu: 193862
 • Patent: Sposób selektywnego wytwarzania warstw szklanych na podłozach półprzewodnikowych
  M. Górska, W. Jabłoński, H. Wrzesińska Nr patentu: 194023
 • Patent: Sposób wyznaczania składowych brzegowych prądu diody z bramką
  A. Czerwiński Nr patentu: 194130
 • Patent: Sposób wytwarzania kontaktów omowych
  E. Kamińska, A. Piotrowska Nr patentu: 194171

» wróć

» 2005

 • Patent: Sposób cięcia dwuwarstwowych płytek zawierających struktury przyrządów półprzewodnikowych
  J. Łuczyński Nr patentu: 189611
 • Patent: Odbiornik ciepła
  B. Mroziewicz Nr patentu: 190264
 • Patent: Laryngofon piezoceramiczny
  W. Stasiak, L. Plewicki, H. Świerszcz, A. Knapik, W. Zaraska, K. Witek Nr patentu: 190272
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury półprzewodnikowej
  A. Misiuk, J. Ratajczak, I.V. Antonova, V.P. Popov Nr patentu: 190953
 • Patent: Układ zerowania
  A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko Nr patentu: 191364
 • Patent: Mikroprzenośnik wibracyjny
  J. Świderski, J. Kątcki Nr patentu: 191560
 • Patent: Przystawka do urządzenia pomiarowego własności elektrycznych izolowanych nerwów
  P. Thor, W. Zaraska Nr patentu: Ru.62436
 • Patent: Obudowa lasera półprzewodnikowego
  B. Mroziewicz Nr patentu: Ru62363

» wróć

» 2004

 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy typu p w płytce krzemowej typu n.
  W. Jung, I.V. Antonova, A. Misiuk Nr patentu: 187386
 • Patent: Sposób wytwarzania mikro-emitera emisji polowej i matryca mikro-emiterów ostrzowych emisji polowej
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, K. Studzińska Nr patentu: 187444
 • Patent: Zabawka elektroniczna
  J. Świderski Nr patentu: 188110
 • Patent: Kompozycja elektrodowa
  I. Śnieżyńska, J. Gandurska, M. Bućko, A. Marek Nr patentu: 188305
 • Patent: Mikromechaniczny czujnik półprzewodnikowy
  J. Łysko Nr patentu: 188752
 • Patent: Sposób regulacji napięcia na końcu linii zasilającej i układ do regulacji napięcia na końcu linii zasilającej
  W. Zaraska Nr patentu: 188827
 • Patent: Heterozłączowy przyrząd elektroluminescencyjny
  J. Pułtorak Nr patentu: 189267
 • Patent: Sposób wykonania monolitycznych płyteknpółprzewodnik -dielektryk
  J. Szczęsny, W. Jabłoński Nr patentu: 189268
 • Patent: Półprzewodnikowy przyrząd elektroluminescencyjny
  J. Pułtorak Nr patentu: 189417
 • Patent: Sposób zasilania jednofazowych silników indukcyjnych
  W. Grzesiak, J. Początek, W. Zaraska, P. Maćków, A. Polak Nr patentu: 189649
 • Patent: Pasta rezystywna na bazie krzemków tytanu
  D. Szwagierczak, A. Marek, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska Nr patentu: 189652
 • Patent: Iskiernik samonośny
  W. Zaraska Nr patentu: Ru.61518

» wróć

» 2003

 • Patent: Modulator mikrofalowy
  J. Pułtorak, K. Twarowski Nr patentu: 185903
 • Patent: Współosiowy modulator mikrofalowy
  V.K. Malyutenko, J. Pułtorak, K. Twarowski Nr patentu: 185908
 • Patent: Układ wejściowy CMOS
  W. Podmiotko, M. Grodner, A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner Nr patentu: 186047
 • Patent: Układ mikrofalowegodiodowego współosiowego generatora z wyjściem typu OSM
  J. Parafianowicz, M. Suchecka Nr patentu: 187146
 • Patent: Przyrząd mocujący gniazda mikrofalowe do obwodów drukowanych
  R. Rutkowski, J. Szczęsny Nr patentu: 187152
 • Patent: Oscylator relaksacyjny
  D. Ładziak, W. Podmiotko, A. Szymański Nr patentu: 187318
 • Patent: Sposób wytwarzania quasi-kołowej siatki dyfrakcyjnej
  B. Mroziewicz Nr patentu: 187365
 • Patent: Mikrosonda do pomiaru sił atomowych
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, R. Sunyk, T. Gotszalk, K. Studzińska Nr patentu: 187366
 • Patent: Zespół zasilania awaryjnego instalacji centralnego ogrzewania
  J. Dymek, M. Cież, W. Grela, W. Grzesiak, P. Maćków, J. Początek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska Nr patentu: 187469
 • Patent: Element grzejny
  J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek, J. Kulawik Nr patentu: Ru60582
 • Patent: Topografia układu RFID
  E. Kurjata-Pfitzner, A. Byrka, M. Sadowski, M. Skowron Nr patentu: T-8

» wróć

» 2002

 • Patent: Sposób otrzymywania krzemu wykazującego właściwości fotoluminescencyjne w zakresie widzialnym
  A. Misiuk, G. Karwarz, N. Korsunskaya, B. Surma, M. Rozental Nr patentu: 183658
 • Patent: Regulowany tłumnik wielkiej częstotliwości
  W. Zaraska, K. Witek, A. Łukasik, A. Wolczko, M. Lipiński, Ł. Śliwczyński Nr patentu: 184097
 • Patent: Regulowany tłumnik wielkiej częstotliwości
  W. Zaraska, K. Witek, A. Knapik, A. Wolczko, M. Lipiński, P. Krehlik Nr patentu: 184269
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych o zredukowanej rezystancji szeregowej i termicznej
  W. Jabłoński Nr patentu: 184319
 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełączników mikrofalowych
  R. Rutkowski, J. Szczęsny Nr patentu: 184844
 • Patent: Sposób wytwarzania metalowych warstw rezystywnych
  M. Cież, W. Grzesiak, J. Kulawik, Z. Pruszowski, K. Waczyński Nr patentu: 184867
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
  W. Jabłoński Nr patentu: 185102
 • Patent: Sposób wyznaczania składowych pojemności i prądu złącza p-n
  A. Czerwiński Nr patentu: 185269
 • Patent: Radiator diody krawędziowej
  J. Bar, E. Dobosz Nr patentu: Ru59544
 • Patent: Topografia układu scalonego realizującego funkcję detektora gazu
  J. Łysko, J. Jaźwiński, T. Pisarkiewicz, J. Łozinko Nr patentu: T-7

» wróć

» 2001

 • Patent: Elektromagnetycny przełącznik światłowodowy
  E. Dobosz, T. Łączyński Nr patentu: 181755
 • Patent: Sposób łączenia obwodów drukowanych z obudowami mikrofalowymi
  J. Szczęsny Nr patentu: 181755
 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy dialektrycznej w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Budzyński, P. Grabiec, K. Studzińska, M. Zaborowski Nr patentu: 182152
 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełącznika mikrofalowego z układem wewnętrznej polaryzacji
  J. Szczęsny, R. Rutkowski Nr patentu: 182166
 • Patent: Sposób wytwarzania kontaktów omowych w przrządzie półprzewodnikowym
  E. Kamińska, A. Piotrowska Nr patentu: 182367
 • Patent: Sposób wytwarzania kontaktu omowego w źródłach promieniowania z półprzewodników AIII BV
  A. Piotrowska, E. Kamińska Nr patentu: 182430
 • Patent: Układ mikrofalowego generatora Gunna z chipem diody i niesymetrycznym transformatorem ćwierćfalowym
  J. Parafianowicz, M. Suchecka Nr patentu: 182476
 • Patent: Układ mikrofalowego generatora diodowego z symetrycznym transformatorem ćwierćfalowym
  J. Parafianowicz, M. Suchecka Nr patentu: 183060
 • Patent: Sposób wykonania połączeń drutowych do miękkich laminatów PTEE metodą ultrakompresji
  J. Szczęsny Nr patentu: 183218
 • Patent: Topografia chemicznego czujnika jonoselektywnego
  J. Łysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jaźwiński Nr patentu: T-5
 • Patent: Topografia układu scalonego inteligentnego dekodera wielofunkcyjnego
  Janiszewski, E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko, A. Szymański Nr patentu: T-6

» wróć

» 2000

 • Patent: Sposób pomiaru rezystywności półprzewodników
  T. Piotrowski, K. Twarowski Nr patentu: 178989
 • Patent: Sposób wygrzewania arsenku galu i związków pokrewnych
  A. Barcz Nr patentu: 179028
 • Patent: Półprzewodnikowy element diodowy do bezpośredniego montażu w mikrofalowych prowadnicach falowych
  W. Niemyjski Nr patentu: 179402
 • Patent: Epitaksjalna struktura złączowa fotodiody GaInAs/InP oraz sposób wykonania epitaksjalnej struktury złączowej fotodiody GaInAs/InP
  M. Węgrzecki, T. Janicki Nr patentu: 179661
 • Patent: Sposób wytwarzania mikrostruktur krzemowych
  M. Grzywacki, P. Grabiec, M. Zaborowski, J. Jaźwiński Nr patentu: 179817
 • Patent: Sposób wytwarzania na podłożach półprzewodnikowych szklanych obszarów dielektrycznych
  M. Górska, W. Jabłoński Nr patentu: 179834
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego zawierającego szklane obszary dielektryczne
  M. Górska, W. Jabłoński, M. Grabowski Nr patentu: 179835
 • Patent: Sposób wytwarzania termistorów z kobaltanów ziem rzadkich
  E. Kuźma, M. Prujszczyk Nr patentu: 179965
 • Patent: Sposób montażu przepustów mikrofalowych
  J. Szczęsny Nr patentu: 180544
 • Patent: Sposób łączenia struktur półprzewodnikowych z obwodami drukowanymi dużej i średniej mocy
  A. Szczęsny Nr patentu: 180957
 • Patent: Topografia piezorezystywnego czujnika przyspieszenia
  J. Łysko Nr patentu: T-3
 • Patent: Topografisa pojemnościowego czujnika przyspieszenia
  J. Łysko Nr patentu: T-4

» wróć

» 1999

 • Patent: Urządzenie do współpłaszczyznowego lutowania struktur laserowych, szczególnie półprzewodnikowych rezonatorów laserowych na radiatorach odprowadzających ciepło.
  J. Wójcik Nr patentu:
 • Patent: Laser półprzewodnikowy z poziomą wnęką optyczną emitujący powierzchniowo
  B. Mroziewicz Nr patentu: 176430
 • Patent: Laser półprzewodnikowy z koncentrycznym reflektorem Bragga scalony monolitycznie ze wzmacniaczem
  B. Mroziewicz Nr patentu: 176436
 • Patent: Sposób przyspieszonej zmiany rezystywności monokrystalicznego krzemu otrzymanego metodą Czochralskiego
  W. Jung, A. Misiuk Nr patentu: 176441
 • Patent: Sposób wyznaczania generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych
  A. Bąkowski, A. Czerwiński, D. Tomaszewski, J. Gibki Nr patentu: 176456
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Studzińska, B. Adamczyk, J. Koryciński Nr patentu: 176456
 • Patent: Emitująca powierzchniowo dioda laserowa z rezonatorem powierzchniowym
  A. Maląg Nr patentu: 176602
 • Patent: Modulator mikrofalowy
  K. Twarowski, V.K. Malyutenko, J. Pułtorak Nr patentu: 178541
 • Patent: Topografia procesora szyfrującego
  A. Byrka, J. Kaczmarczyk, J. Wąsowski, Z. Poznański Nr patentu: T-2

» wróć

» 1998

 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
  M. Zaborowski, G. Gawlik, P. Grabiec Nr patentu: 174205
 • Patent: Półprzewodnikowy element elektroluminescencyjny
  J. Pułtorak, V.K. Malyutenko Nr patentu: 174483
 • Patent: Półprzewodnikowy laser szerokokontaktowy ze zwierciadłem o modulowanm współczynniku odbicia i sposób wytwarzania półprzewodnikowego lasera szerokokontaktowego ze zwierciadłem o modulowanym współczynniku odbicia
  B. Mroziewicz Nr patentu: 175434
 • Patent: Sposób wytwarzania termistorów oskokowej zmianie rezystancji
  E. Kuźma, M. Prujszczyk Nr patentu: 175993

» wróć