Projekty Krajowe

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: PBS3/B3/30/2015

Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski

Numer Projektu: 8 T11B 060 16

Analiza i pomiar emisji elektromagnetycznej z układów scalonych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kołodziejski

Numer Projektu: 8 T11B 062 12

Analiza mechanizmu konkurencji między modami przestrzennymi w półprzewodnikowym laserze szerokokontaktowym

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Szymański

Numer Projektu: 8 T11B 002 16

Analiza mechanizmu powstawania modów bocznych w półprzewodnikowym laserze szeroko kontaktowym z niejednorodnie odbijającym zwierciadłem

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 3 T11B 008 29

Analiza procesów termicznych na powierzchni zwierciadeł laserów półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 5249/B/T02/2010/38

Analiza przestrzennego rozkładu natężenia pola w wiązce emitowanej przez kwantowe lasery kaskadowe

Kierownik Projektu
Dr hab. Kazimierz Regiński

Numer Projektu: N N515 503940

Analiza występowania wiskerów i zarazy cynowej wpływających na jakość lutów bezołowiowych o wysokiej zawartości cyny

Kierownik Projektu
Dr hab. Agata Skwarek

Numer Projektu: 4 T11B 037 23

Analiza wzmacniacza w obszarze czynnym lasera półprzewodnikowego z pojedynczą lub wielokrotną studnią kwantową

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Szymański

Numer Projektu: 8 T11B 045 12

Badania heterostruktur niedopasowanych ze związków półprzewodnikowych III-V

Kierownik Projektu
Mgr inż. Witold Rzodkiewicz

Numer Projektu: 7 T11B 051 20

Badania kinetyki nanoszenia oraz własności mechanicznych i trybologicznych super sieci ceramicznych pod kątem zastosowania ich w mikroinżynierii krzemowej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Hanna Wrzesińska

Numer Projektu: 8 S501 025 07

Badania krzemowych fotodiod lawinowych pracujących w trybie liczenia pojedynczych fotonów

Kierownik Projektu
Mgr inż. Iwona Węgrzecka

Numer Projektu: 7 S201 023 06

Badania mechanizmów tworzenia kontaktów omowych do wysokooporowego CdTe

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Eliana Kamińska

Numer Projektu: 8 T11B 037 13

Badania nad krzemowymi fotodiodami lawinowymi do zastosowania w scyntylacyjnych detektorach promieniowania jądrowego

Kierownik Projektu
Mgr inż. Iwona Węgrzecka

Numer Projektu: N515 44 26 33

Badania nad rozwojem nadprzewodnikowych detektorów NbN w celu opracowania nowej rodziny detektorów kwantowych do zastosowań w komunikacji kwantowej, informatyce kwantowej, radioastronomii i medycynie.

Kierownik Projektu
Dr inż. Wojciech Słysz

Numer Projektu: 8 S501 037 04

Badania nad strukturą przestrzenną modów generowanych w półprzewodnikowych laserach szeroko-kontaktowych z modulowaną dobrocią rezonatora

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mroziewicz

Numer Projektu: 3 T11B 028 30

Badania nad technologią wytwarzania krawędziowych laserów półprzewodnikowych na pasmo 980 nm i wpływem defektów w strukturach epitaksjalnych na uzysk i końcowe parametry przyrządów

Kierownik Projektu
Dr hab. Kazimierz Regiński

Numer Projektu: UMO-2011/03/D/ST7/03146

Badania nad układami metal-półprzewodnik oraz ich zastosowaniem w inżynierii falowodów plazmowych dla laserów kaskadowych emitujących promieniowanie z terahercowego zakresu częstotliwości.

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Anna Szerling

Numer Projektu: 8 T11B 018 18

Badania naprężeń mechanicznych w strukturach MOS metodą elipsometrii spektroskopowej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Witold Rzodkiewicz

Numer Projektu: 8 8026 92 03

Badania oddziaływań fizykochemicznych w omowych kontaktach metal/półprzewodnik III-V

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: 8 T11B 043 13

Badania procesu wytwarzania złożonych, trójwymiarowych struktur mikro-mechanicznych, na przykładzie zintegrowanej struktury mikrosondy do mikroskopii sił atomowych i lateralnych AFM/LFM

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Grabiec

Numer Projektu: 3 T11B 087 28

Badania przestrzennych rozkładów naprężeń w strukturach MOS metodami optycznymi: za pomocą interferometrii optycznej i optycznej spektroskopii ramanowskiej

Kierownik Projektu
Dr inż. Lech Borowicz

Numer Projektu: 0038/JP2/2015/73

Badania wpływu agregacji barwników i kropek kwantowych na wydajność ogniw fotoelektrochemicznych opartych na nanokoralowym ZnO

Kierownik Projektu
Dr hab. Michał Borysiewicz

Numer Projektu: UMO-2015/17/B/ST8/03396

Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Ewa Klimiec

Numer Projektu: 8 T11B 001 14

Badania zagadnień technologii i konstrukcji elektrostatycznego mikrosilnika krzemowego

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Dumania

Numer Projektu: 8 T11B 008 17

Badanie adsorpcyjnych właściwości porowatego krzemu z zastosowaniem piezorezystywnych dźwigni pomiarowych

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Domański

Numer Projektu: 8 T11B 038 15

Badanie doskonałości strukturalnej warstwy aktywnej płytek SOI

Kierownik Projektu

Numer Projektu: UMO-2015/17/D/ST7/04141

Badanie efektu warystorowego wielowarstwowych elementów LTCC opartych na nowych materiałach perowskitowych

Kierownik Projektu
Dr hab. Agata Skwarek

Numer Projektu: DEC-2018/02/X/ST5/03660

Badanie formowania porowatych nanostruktur w cienkich warstwach azotku galu

Kierownik Projektu
Dr hab. Michał Borysiewicz

Numer Projektu: 8 0118 91 01

Badanie kontaktowej różnicy potencjałów i parametrów ładunkowych struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: 8 T11B 009 11

Badanie laserów półprzewodnikowych metodami mikroskopii elektronowej

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 3 T11B 031 28

Badanie mechanizmów degradacji zwierciadeł w laserach półprzewodnikowych dużej mocy metodą przestrzennie rozdzielczej spektroskopii termoodbiciowej

Kierownik Projektu
Dr Tomasz Ochalski

Numer Projektu: 8 8027 92 03

Badanie mechanizmów generacji / relaksacji niejednorodnych naprężeń wewnętrznych w monokryształach Cz-Si z wytrąceniami SiOx

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Andrzej Misiuk

Numer Projektu: N515 06 28 33

Badanie metodami mikroskopii elektronowej zmian zachodzących w strukturach metal - półprzewodnik w wyniku procesów termicznych.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: UMO-2015/17/N/ST7/03936

Badanie nad technologią wzrostu struktur laserów kaskadowych InGaAs/AlGaAs/GaAs

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Gutowski

Numer Projektu: 3 T11B 030 26

Badanie piezozjawisk w krzemowych tranzystorach CMOS i ich wykorzystanie w opracowaniu sub-nanoczułych mikromechanicznych sond pomiarowych

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Dumania

Numer Projektu: 4 T11B 008 25

Badanie procesów degradacyjnych w grubowarstwowych hybrydowych układach elektroniki wielkiej mocy

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Numer Projektu: UMO-2013/11/B/ST7/04341

Badanie procesów relaksacji naprężeń w warstwach GaSb otrzymanych na podłożach GaAs metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Agata Jasik

Numer Projektu: UMO-2011/03/DST7/03093

Badanie procesów termicznych w diodach laserowych na azotku galu przy wykorzystaniu spektroskopii termoodbiciowej

Kierownik Projektu
Dr inż. Dorota Pierścińska

Numer Projektu: 3 P408 004 05

Badanie propagacji nanosekundowych impulsów cieplnych w strukturach mezoskopowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 7 T11B 084 20

Badanie prądu upływności naroży złączy p-n

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: 3 T11B 072 29

Badanie rozkładów przestrzennych lokalnych wysokości barier potencjału na powierzchniach granicznych bramka-dielektryk i półprzewodnik-dielektryk w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Piskorski

Numer Projektu: 4 T11B 022 22

Badanie sprężystych i niesprężystych odkształceń układu Si-SiO2 oraz ich wpływu na elektryczne i optyczne parametry struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: UMO-2014/15/N/ST7/04742

Badanie warunków i konwersji częstotliwości w dwubarwnych przełączalnych laserach półprzewodnikowych z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej

Kierownik Projektu
Dr inż. Artur Broda

Numer Projektu: 8 T11B 061 16

Badanie wpływu naprężeń mechanicznych w strukturze MOS na jej parametry elektryczne

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: 8 T11B 040 15

Badanie wpływu naprężeń na właściwości przypowierzchniowej warstwy krzemu stosowanego w technologii przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Wojciech Jung

Numer Projektu: 8 T11B 048 09

Badanie wpływu naprężeń na zarodkowanie defektów tlenowych w monokrystalicznym krzemie otrzymanym metodą Czochralskiego

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Andrzej Misiuk

Numer Projektu: 0625/JP2/2011/71

Badanie wpływu reakcji metal-półprzewodnik na kontakty do węglika krzemu w celu opracowania metody uzyskiwania kontaktów omowych o niskiej rezystywności i jednorodnej mikrostrukturze.

Kierownik Projektu
Dr inż. Marek Wzorek

Numer Projektu: DEC-2017/01/X/ST5/00547

Badanie właściwości magnetycznych kompozytorów multifferoicznych SrCu0.33Ta0.6703-Co1-xMnxFe204(SCTO-CMFO)

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Zachariasz

Numer Projektu: N515 003 31/0302

Badanie właściwości optycznych nanostruktur fotonicznych metodą mikrofotoluminescencji

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 082 10

Badanie właściwości termodynamicznych arsenku galu

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Adam Barcz

Numer Projektu: 8 T11B 081 10

Badanie zjawisk ekskluzji i akumulacji w strukturach półprzewodnikowych ze złączem I-h w aspekcie generacji, modulacji i detekcji promieniowania

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pułtorak

Numer Projektu: P_UO/BP/3/2009

Bezprzewodowa sieć monitorowania wód powierzchniowych oraz alarmowanie o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi.

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Numer Projektu: N515 088 433

Charakterystyka multikrystalicznego krzemu modyfikowanego procesami geterowania i pasywacji na potrzeby wytwarzania ogniw fotowoltaicznych.

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Tadeusz Piotrowski

Numer Projektu: N507 46 34 33

Charakterystyka właściwości piezoelektrycznych elektroaktywnych polimerów EAP w aspekcie projektowania systemów inteligentnych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Ewa Klimiec

Numer Projektu: 4368/B/T02/2008/34

Charakteryzacja materiałów i struktur na bazie SiC - SIMS, DLTS, I(C)-V

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Adam Barcz

Numer Projektu: N515 361736

Charakteryzacja struktur kropek kwantowych metodami elektrycznymi

Kierownik Projektu
Dr hab. Maria Kaniewska

Numer Projektu: 3 T11B 007 29

Defekty indukowane wzrostem kropek kwantowych wytwarzanych techniką MBE

Kierownik Projektu
Dr hab. Maria Kaniewska

Numer Projektu: UMO-2017/25/B/ST7/02465

Detekcja i analiza promieniowania laserów półprzewodnikowych i matryc laserów w polu bliskim w zakresie podczerwieni z nanometrową rozdzielczością przestrzenną

Kierownik Projektu
Dr inż. Dariusz Szmigiel

Numer Projektu: 7 T11B 029 21

Detektory podczerwieni z In(GaAl)As zintegrowane z mikrooptyką refrakcyjną

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: 4 T11B 015 25

Detektory podczerwieni z optyczną wnęką rezonansową na pasmo 1,55 mikrometra

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: UMO-2019/33/B/ST5/02756

Dyfuzja 3D domieszek w GaN - mechanizm i rola defektów

Kierownik Projektu
Dr Karolina Pągowska

Numer Projektu: 8 T11B 002 12

Dynamika i transport ciepła w nanostrukturach

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 3 T11B 041 30

Dynamika procesów optyczno-termicznych w laserach półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mroziewicz

Numer Projektu: 0646/B/T02/2008/35

Eksperymentalne i teoretyczne badania właściwości fizycznych izolatorów o wysokiej przenikalności elektrycznej w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Mgr inż. Witold Rzodkiewicz

Numer Projektu: N507 43 22 33

Elektrodowe warstwy ceramiczne o strukturze perowskitu do czujników gazów i tlenkowych ogniw paliwowych.

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Dorota Szwagierczak

Numer Projektu: 8 T11B 064 19

Elektronomikroskopowe badania defektów struktury krystalicznej i geometrii obszarów aktywnych typu VCSEL

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 8 T11B 064 14

Elektronomikroskopowe badania elementów aktywnych przyrządów opartych na heterostrukturach ze związków półprzewodnikowych AIIIBV otrzymywanych metodą MBE

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 8 T11B 064 11

Elektronomikroskopowe badania heterostruktur związków półprzewodnikowych AIIIBV z In otrzymywanych metodą MBE dla kwantowych przyrządów transportowych i optoelektronicznych najnowszej generacji

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: PBZ-MIN-009/T11/2003

Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej (Zad. 4.2, Zad. 6.3)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: Lider/26/196/L-3/11/NCBR/

Eliminacje zakłóceń skanowania w aparaturze technologiczno-badawczej wykorzystującej wiązkę elektronową lub jonową.

Kierownik Projektu
Dr inż. Mariusz Płuska

Numer Projektu: PBS1/B3/2/2012

Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych (EDEN)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 056 08

Emitująca powierzchniowo dioda laserowa z pionowym rezonatorem (VCSEL) Zwiększenie sprawności energetycznej poprzez optymalizację konstrukcji i technologii z zastosowaniem wielostopniowej techniki MBE/LPE

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 037 11

Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) struktur z InGaAs niedopasowanych sieciowo do podłoża i ich zastosowanie w detektorach podczerwieni

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: 4 T11B 007 25

Fotoelektryczne badania podstawowych parametrów fizycznych struktur MOS z bramkami o niskiej transmisji optycznej

Kierownik Projektu
Dr inż. Andrzej Kudła

Numer Projektu: 8 T11B 024 09

Fotoelektryczne metody wyznaczania barier potencjału w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Numer Projektu: 8 T11B 031 09

Galwanomagnetyczne metody charakteryzacji właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych stosowanych w przyrządach mikrofalowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 4 T11B 066 22

Heterozłączowy czujnik pola magnetycznego z In0,53Ga0,47As na podłożu InP wytworzony metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Dr Tomasz Przsławski

Numer Projektu: 8 T11B 048 17

Heterozłączowy detektor podczerwieni z InGaAlAs na podłożu z GaAs wytwarzany metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: DOB-BIO8/01/01/2016

Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni.

Kierownik Projektu
Dr inż. Kamil Pierściński

Numer Projektu: 8 T11B 031 16

Identyfikacja współczynników piezorezystywności w krzemowych strukturach mikromechanicznych

Kierownik Projektu
Doc. dr hab. inż. Zenon Gniazdowski

Numer Projektu: 0523/R/2/T02/07/02

Innowacyjny system programowanego doświetlania roślin ogrodniczych diodami elektroluminescencyjnymi zasilanymi z automatycznej instalacji fotowoltaicznej.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowak

Numer Projektu: 8 0121 91 01

Inżynieria defektów w półprzewodnikach A III BIV

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 3 T11B 042 30

Inżynieria międzypowierzchni SiC/metal i SiC/izolator: procesy wytwarzania, charakteryzacja i zastosowanie w technologii tranzystora MOSFET

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: Lider/34/70/L-3/11/NCBR/2

Jednomodowe lasery kaskadowe do zastosowań w spektroskopii molekularnej

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Anna Szerling

Numer Projektu: 7 T08A 060 21

Kinetyka transportu tlenu w układzie SiO2 - krzem FZ

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Adam Barcz

Numer Projektu: 0 T00A 018 29

Krzemowe źródło promieniowania podczerwonego jako element generatora obrazów

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pułtorak

Numer Projektu: 8 T11B 008 14

Kształtowanie rozkładów naprężeń w membranach krzemowych przyrządów mikromechanicznych

Kierownik Projektu
Mgr inż. Paweł Kowalski

Numer Projektu: 3 T11B 063 30

Kwantowe lasery kaskadowe z (In)(Al)(Ga)As: projektowanie i technologia epitaksji MBE heterostruktur modułów obszarów aktywnych

Kierownik Projektu
Dr hab. Kamil Kosiel

Numer Projektu: 8 T11B 011 09

Kwantowe struktury półprzewodnikowe dla celów optoelektroniki wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 039 10

Laser półprzewodnikowy z poziomą wnęką optyczną emitujący powierzchniowo

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mroziewicz

Numer Projektu: DOB1-6/1/PS/2014

Laserowe systemy broni skierowanej, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 7 T11B 021 21

Lasery dużej mocy i linijki laserowe z InGaAlAs/GaAs na pasmo 780-810nm

Kierownik Projektu
Dr inż. Mariusz Zbroszczyk

Numer Projektu: 8 T11B 027 11

Lasery półprzewodnikowe z kwantowym obszarem czynnym (QWL) i rozseparowanym ograniczeniem optycznym i elektrycznym wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 049 12

Lokalizacja defektów w złączach p-n materiałów typowych oraz nowej generacji metodą pomiarów elektrycznych i badań strukturalnych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: 8 T11B 001 11

Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 4 T08D 039 22

Materiały dielektryczne o niskiej temperaturze spiekania oparte na relaksorze Pb(Fe2/3W1/3)O3 przeznaczone do grubowarstwowych kondensatorów

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Dorota Szwagierczak

Numer Projektu: 8 T11B 022 11

Małosygnałowy model pojemności tranzystora MOS SOI

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Numer Projektu: UMO-2018/31/N/ST7/03624

Mechanizm domieszkowania tlenem cienkich warstw GaN za pomocą rozpylania magnetronowego i analiza formowania kontaktu omowego z wysokodomieszkowaną warstwą podkontaktową n-GaN:O do n-GaN i tranzystorów AlGaN/GaN HEMT

Kierownik Projektu
Mgr inż. Monika Masłyk

Numer Projektu: UMO-2015/17/B/ST7/04015

Mechanizmy degradacji kwantowych laserów kaskadowych: analiza, identyfikacja oraz zrozumienie ich podstaw fizycznych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 3 T11B 036 30

Metody oceny odporności układów scalonych na zaburzenia elektromagnetyczne

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kołodziejski

Numer Projektu: N515 07 91 37

Mikroprzepływowy układ do testów immunoenzymatycznych ELISA, opartych na detekcji amperometrycznej, do oznaczania fibrynogenu

Kierownik Projektu
Mgr inż. Anna Baraniecka

Numer Projektu: NR02-0010-10/2010

Mikroprzyrządy pomiarowe zintegrowane z aktuatorami dla zastosowań nanometrologicznych i nanodiagnostycznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Magdalena Ekwińska

Numer Projektu: 8 T10C 024 17

Mikrosonda do pomiaru temperatury aktywnych komórek roślinnych

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: PBZ 19-15

Mikrosystemy do kompleksowej analizy mediów wieloskładnikowych

Kierownik Projektu
Mgr inż. Jan Koszur

Numer Projektu: PBS1/B3/13/2012

Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych - BIOSIP

Kierownik Projektu
Mgr inż. Adam Jarosz

Numer Projektu: 8 T11B 020 18

Mikrownęki półprzewodnikowe: technologia, właściwości fizyczne i zastosowania w optoelektronice

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Jan Muszalski

Numer Projektu: 8 T11B 040 17

Modele małosygnałowe tranzystorów MOS SOI

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Daniel Tomaszewski

Numer Projektu: 8 T11B 070 19

Modelowanie numeryczne laserów półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 011 13

Modelowanie numeryczne niestacjonarnego transportu nośników ładunku w submikronowych strukturach półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Dr inż. Andrzej Uszyński

Numer Projektu: 8 T11B 049 09

Modelowanie rezystancji kontaktu omowego wyznaczanej metodami TLM i KELVINA uwzględniające wertykalną i lateralną penetrację metalizacji w heterostrukturze AlGaAs/GaAs i w kontaktach krzemowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 046 09

Modelowanie szybkich procesów termicznych (RTP) wywołanych impulsami laserowymi w niejednorodnych nanostrukturach

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 2 P03B 173 09

Modelowanie transportu nośników w półprzewodnikowych laserach z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej, przy uwzględnieniu nierównomiernego rozkładu temperatury wewnątrz struktury

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 0119 91 01

Modelowanie układów scalonych z wykorzystaniem języków HDL

Kierownik Projektu

Numer Projektu: UMO-2016/21/B/ST7/02247

Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Paweł Janus

Numer Projektu: PBS2/A3/15/2013

Modyfikacja właściwości kwantowych laserów kaskadowych za pomocą technologii trawienia zogniskowaną wiązką jonową FIB (PROFIT)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: UMO-2014/15/B/ST7/05258

Monolityczne lasery o emisji powierzchniowej na bazie GaN i GaAs

Kierownik Projektu
Dr inż. Anna Wójcik-Jedlińska

Numer Projektu: 8 T11B 023 11

Morfologia metalizacji na bazie Al. I próby jej modyfikacji

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Adam Barcz

Numer Projektu: 3 T11B 052 26

Nadprzewodnikowy detektor pojedynczych fotonów do zastosowań w komunikacji kwantowej

Kierownik Projektu

Numer Projektu: NR02 0010 06/2009

Nanoelektroniczne przyrządy do detekcji pojedynczych biologicznie aktywnych molekuł w roztworach wodnych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Dumania

Numer Projektu: DEC-2017/01/X/ST7/01892

Nanostruktury do zastosowań termoelektrycznych wykonywane przy użyciu zogniskowanej wiązki jonów

Kierownik Projektu
Dr inż. Adam Łaszcz

Numer Projektu: UMO-2013/11/N/ST7/02801

Nanostruktury GaN wytwarzane w procesie selektywnego trawienia ICP, których formowanie inicjowane jest obecnością nanopowłoki tytanowej.

Kierownik Projektu
Dr inż. Marek Ekielski

Numer Projektu: UMO-2017/25/B/ST7/00437

Nowa konstrukcja półprzewodnikowego lasera dyskowego dla emisji w średniej podczerwieni

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Jan Muszalski

Numer Projektu: Lider/019/317/L-5/13/NCBR

Nowatorskie konstrukcje wnęki rezonansowej kwantowego lasera kaskadowego

Kierownik Projektu
Dr Maciej Sakowicz

Numer Projektu: 3 0200 91 01

Nowe metody charakteryzacji materiałów stosowanych w przyrządach mikroskopowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 S501 028 05

Nowe tworzywa termistorowe

Kierownik Projektu
Eugeniusz Kuźma

Numer Projektu: 8 T11B 019 18

Opracowanie elektronomikroskopowych technik badania uszkodzeń w laserach półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Dr inż. Jacek Ratajczak

Numer Projektu: N515 022 31/0908

Opracowanie fotoelektrycznych, elektrycznych i optycznych metod badania nowych generacji struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: N515 06 47 33

Opracowanie i charakterystyka tranzystorów w technologii opartej na nanodrutach krzemowych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: PBZ/28-208-4.3.2/2007/WAT

Opracowanie i optymalizacja demonstratora technologii wykrywania skażeń biologicznych wykorzystujących metodę cieczowej cytometrii przepływowej.

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Grabiec

Numer Projektu: 8 T11B 045 15

Opracowanie i symulacja technologiczna modelowych przyrządów CMOS w niskonapięciowej technologii CMOS SOI

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 6 T112003C/06241

Opracowanie i uruchomienie produkcji rodziny regulatorów ładowania dla potrzeb autonomicznych systemów fotowoltaicznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Wojciech Grzesiak

Numer Projektu: 0053/R/T00/2010/12

Opracowanie laserów kaskadowych do zastosowań w układach wykrywania śladowych ilości substancji gazowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 9/ES/G007/T02/2007

Opracowanie metod charakteryzacji parametrów podłoży SiC i ich powierzchni granicznych z innymi materiałami oraz ich wykorzystanie do badania struktur realizowanych w PBZ

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: 3 T11B 052 27

Opracowanie metody badania własności fizycznych krzemu o wysokiej rezystywności dla diagnostyki operacji technologicznych przyrządów półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Wojciech Jung

Numer Projektu: 8 8016 91 02

Opracowanie metody oceny geometrii i doskonałości struktury krystalicznej heterostruktur stosowanych w optoelektronice na przykładzie heterostruktur (AlGa)As i (InGa)(AsP) metodami mikroskopii elektronowej

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 4 T10C 012 25

Opracowanie miniaturowej sondy do badań komórek roślinnych

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: 8 T11B 025 15

Opracowanie nowej metody prognozowania niezawodności tranzystorów bipolarnych przy pomocy pomiaru szumów

Kierownik Projektu

Numer Projektu: N N515 525138

Opracowanie nowych fotoelektrycznych metod pomiaru i zbadania rozkładów parametrów elektrycznych struktury MOS w płaszczyźnie powierzchni bramki

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Piskorski

Numer Projektu: PBS1/A9/8/2012

Opracowanie nowych krzemowych detektorów cząstek alfa dla dozymetrii i badań trans aktynowców (SiDET)

Kierownik Projektu
Mgr inż. Maciej Węgrzecki

Numer Projektu: 8 T11B 036 13

Opracowanie optymalnych i syntezowalnych rdzeni układów peryferyjnych dla mikrokontrolerów

Kierownik Projektu

Numer Projektu: N515 4423 33

Opracowanie past do wytwarzania warstwowych struktur elektroluminescencyjnych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Numer Projektu: 8 T11B 030 11

Opracowanie podstaw nowej generacji fotoelektrycznych metod badania struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: N N515 244337

Opracowanie procedury pomiaru i identyfikacji oraz zbadanie różnych mechanizmów wymiany ładunku elektrycznego przez defekty w obrębie przerwy energetycznej SiC na powierzchni granicznej SiC:SiO2 i w jej pobliżu

Kierownik Projektu
Dr inż. Tomasz Gutt

Numer Projektu: 8 T11B 017 13

Opracowanie spektroskopowego systemu oświetlenia struktur MOS dla badań fotoelektrycznych w zakresie ultrafioletu

Kierownik Projektu
Dr inż. Andrzej Kudła

Numer Projektu: 8 T11B 001 12

Opracowanie szybkiej metody projektowania układów ASIC klasy mikrokontrolerów

Kierownik Projektu
Dr inż. Krystyna Siekierska

Numer Projektu: 4 T11B 038 25

Opracowanie techniki cyfrowej autokalibracji charakterystyk częstotliwościowych w zastosowaniu do układu scalonego transceivera do krótkozasięgowej komunikacji bezprzewodowej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Ewa Kurjata-Pfitzner

Numer Projektu: 8 T11B 036 14

Opracowanie techniki projektowania scalonych niskoszumnych, mikromocowych wzmacniaczy impulsów ładunkowych dla cyfrowo-analogowych systemów VLSI

Kierownik Projektu
Dr inż. Włodzimierz Podmiotko

Numer Projektu: N515 025 32/1887

Opracowanie technologii nanostruktur fotonicznych wraz z układami sprzęgającymi optyki zintegrowanej dla zastosowań w technice sensorowej.

Kierownik Projektu
Mgr Krystyna Gołaszewska-Malec

Numer Projektu: PBZ 05/T11/98

Opracowanie technologii wysoko sprawnych monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych w technologii mikroelektronicznej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Maciej Węgrzecki

Numer Projektu: N515 360636

Opracowanie technologii wytwarzania heterostruktur dla laserów DW-VECSEL z AlGaAs/GaAs/InGaAs

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Agata Jasik

Numer Projektu: 0663/B/T02/2008/35

Opracowanie technologii wytwarzania warstw z półprzewodnikowych tlenków metali dla dozymetrii promieniowania gamma i beta w medycynie

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Marek Guziewicz

Numer Projektu: N515 079337

Opracowanie układu elektronicznego do elektromodulacji nerwu błędnego ze sprężeniem zwrotnym i jego zastosowanie do badań nad otyłością i nadciśnieniem tętniczym u zwierząt doświadczalnych

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Zaraska

Numer Projektu: N515 44 22 33

Opracowanie zintegrowanego systemu do analiz biochemicznych.

Kierownik Projektu
Mgr inż. Jan Koszur

Numer Projektu: N N507 468038

Opracowanie, wykonanie metodą odlewania i charakterystyka rodziny nowych folii ceramicznych przeznaczonych dla elektroniki

Kierownik Projektu
Dr Jan Kulawik

Numer Projektu: 8 T11B 016 18

Optymalizacja metod wprowadzania promieniowania ultrafioletowego do struktur MOS z bramkami o niskiej transmisji

Kierownik Projektu
Dr inż. Andrzej Kudła

Numer Projektu: N N507 347335

Otrzymywanie i charakterystyka materiałów ceramicznych wykazujących właściwości multiferroiczne

Kierownik Projektu
Dr inż. Agata Stoch

Numer Projektu: 2182/B/T02/2011/40

Otrzymywanie i charakterystyka nowych bezołowiowych nieferroelektrycznych materiałów ceramicznych na kondensatory z zaporową warstwą wewnętrzną

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Dorota Szwagierczak

Numer Projektu: N507 037 31/0906

Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie bezołowiowych dielektryków ceramicznych do kondensatorów o wysokiej pojemności

Kierownik Projektu
Dr Jan Kulawik

Numer Projektu: 3 T11B 007 26

Piezoelektryczny napęd struktur MEMS

Kierownik Projektu
Mgr inż. Paweł Kowalski

Numer Projektu: 8 T11B 053 14

Pojemnościowo - piezorezystywny, krzemowy czujnik przyspieszenia

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Jan Łysko

Numer Projektu: UMO-2015/19/N/ST7/01203

Polaryzacja promieniowania emitowanego przez kwantowe lasery kaskadowe

Kierownik Projektu
Dr inż. Emilia Pruszyńska-Karbownik

Numer Projektu: UMO-2013/09/D/ST7/03966

Pomiar, analiza i kontrola zjawisk fizycznych w laserach kaskadowych o dwóch optycznie sprzężonych wnękach.

Kierownik Projektu
Dr inż. Kamil Pierściński

Numer Projektu: 8 T10C 020 14

Półprzewodnikowe detektory bliskiej podczerwieni ze związków na bazie GaSb do zastosowań w spektroskopii chemicznej i medycznej

Kierownik Projektu
Dr inż. Tadeusz Tomasz Piotrowski

Numer Projektu: 3 T11B 009 26

Półprzewodnikowe fotoogniwa GaSb/In(Al)GaAsSb do zastosowań w przypadkach termofotowoltaicznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Tadeusz Tomasz Piotrowski

Numer Projektu: NR02 0023 06/2009

Półprzewodnikowe lasery dyskowe dla zastosowań teleinformatycznych.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Jan Muszalski

Numer Projektu: 3 T11B 016 26

Półprzewodnikowy czujnik mikroprzepływów

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Jan Łysko

Numer Projektu: 8 S501 043 06

Procedura określenia koncentracji domieszek w przypowierzchniowych obszarach krzemu w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kobus

Numer Projektu: 4 T11B 039 22

Procesy obróbki powierzchni struktur półprzewodnikowych na bazie GaSb i ich zastosowanie w technologii źródeł i detektorów podczerwieni (PROMOTORSKI)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: 8 T11B 037 14

Procesy wzrostu w fazie stałej ultracienkich, silnie domieszkowanych warstw półprzewodnikowych a międzypowierzchniowych metal-półprzewodnik III-V i ich wykorzystanie w technologii kontaktów omowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: PBZ-MIN-012/T11/02

Projekty badawcze przygotowane i realizowane przez osoby po doktoracie (POL-POSTDOC) Badanie procesów trawienia plazmowego krzemu dla potrzeb mikroinżynierii i nano-fotoniki krzemowej

Kierownik Projektu
Dr inż. Dariusz Szmigiel

Numer Projektu: 8 T11B 047 17

Propagacja i tunelowanie fal termicznych w elektronicznych strukturach kwantowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 8 0116 91 01

Przyrządy CMOS, a defekty generowane w procesie technologicznym wytwarzania układów scalonych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: PBS3/A3/18/2015

Rozwój zintegrowanych bloków funkjonalnych dla aplikacji na fale milimetrowe realizowanych w technologii LTCC

Kierownik Projektu
Dr Jan Kulawik

Numer Projektu: N515 013 32/0847

Spektroskopia optyczna struktur laserów kaskadowych.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 S501 026 05

Stabilizacja metalizacji Al Za pomocą implantacji jonów

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: 0 S001 005 06

Studia nad wykorzystaniem metody pasywowania obszarów aktywnych elementów półprzewodnikowych szkłem w technologii diod PIN mocy

Kierownik Projektu

Numer Projektu: Lider/030/615/L-5/13/NCBR

Superkondesatory dla przeźroczystej elektroniki oparte na nanokoralowym ZnO

Kierownik Projektu
Dr hab. Michał Borysiewicz

Numer Projektu: UMO-2012/07/D/ST7/02568

Symulacja, pomiar i kontrola rozkładu promieniowania w polu dalekim ze źródła THz

Kierownik Projektu
Dr Maciej Sakowicz

Numer Projektu: 8 T11B 048 16

Synteza behawiaralna w projektowaniu cyfrowych układów scalonych

Kierownik Projektu
Dr inż. Krystyna Siekierska

Numer Projektu: 0297/JP2/2013/72

Synteza i charakteryzacja właściwości magnetoelektrycznych elastycznych kompozytów piezopolimer-ceramika-metal

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Guzdek

Numer Projektu: 8 S501 027 05

Synteza w projektowaniu cyfrowych układów scalonych z wykorzystaniem języka VHDL

Kierownik Projektu

Numer Projektu: UMO-2013/11/D/ST5/02990

Synteza, właściwości elektryczne i magnetyczne objętościowych i warstwowych kompozytów magnetoelektrycznych typu ferryt-relaksor

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Guzdek

Numer Projektu: 0ROB 005303001

System zarządzania profilami psychologicznymi żołnierzy z opancerzeniem i wykorzystaniem technologii HEALTH-CHIPS

Kierownik Projektu
Mgr inż. Adam Jarosz

Numer Projektu: 8 T11B 007 12

Technologia MBE otrzymywania warstw wysokooporowego GaAs i jej zastosowanie w laserach półprzewodnikowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: N N507 468038

Technologia otrzymywania, właściwości elektryczne i magnetyczne oraz zastosowania ceramiczno-metalicznych kompozytów magnetycznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Guzdek

Numer Projektu: PW-004/08/2005/3/UW-2005

Technologie i metody zmniejszania uciążliwości ekologicznej przemysłowych procesów wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Zaprojektowanie i realizacja automatycznej stacji do wykrywania i bezprzewodowej transmisjii danych o rozlanyc

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Numer Projektu: 8 T11B 027 09

Teoretyczna i eksperymentalna analiza zagadnień generacji sygnału mikrofalowego z diodą Gunna pracującą w rodzaju domenowym

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 005 16

Teoretyczne i doświadczalne określenie brzegowego prądu dyfuzyjnego współczesnych złącz p-n

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: 7 T11B 024 21

Termodynamiczne własności molekularnych nanostruktur elektronicznych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: N515 416034

Termografia odbiciowa laserów półprzewodnikowych i linijek laserów dużej mocy.

Kierownik Projektu
Dr inż. Dorota Pierścińska

Numer Projektu: 8 T11B 040 10

Termooptyczna metoda wizualizacji rozkładu koncentracji nośników swobodnych i koncentracji domieszki nieaktywnej elektrycznie

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Stanisław Sikorski

Numer Projektu: PBS1/A3/9/2012

Tranzystory mikrofalowe HEMT AlGaN/GaN monokrystalicznych podłożach Gan (Pol-HEMT)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: 3 T11B 008 26

Tranzystory polowe AlGaN/GaN nowej generacji dla elektroniki dużej mocy i wysokiej częstotliwości

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Eliana Kamińska

Numer Projektu: 7 T11B 009 20

Tworzenie stabilnych termicznie kontaktów omowych do przyrządów półprzewodnikowych dużej mocy/wysokiej temperatury

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: PBS1/A3/4/2012

VESTIC: nowy sposób wytwarzania układów scalonych

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Grabiec

Numer Projektu: PBS1/A9/11/2012

Wieloprofilowy detektor promieniowania THz zrealizowany z wykorzystaniem selektywnych tranzystorów MOS i jego zastosowanie w biologii, medycynie i systemach bezpieczeństwa (ThzOnLine)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski

Numer Projektu: 3 T11B 051 27

Wpływ konstrukcji i częstotliwości taktowania cyfrowych układów scalonych na generację zaburzeń elektromagnetycznych

Kierownik Projektu
Dr Juliusz Szczęsny

Numer Projektu: 8 T11B 027 16

Wpływ zjawisk termoelektrycznych na transport nośników nadmiarowych w półprzewodnikach niejednorodnych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Stanisław Sikorski

Numer Projektu: 7 T11B 016 21

Wybrane właściwości materiałów i struktur półprzewodnikowych trawionych wiązką jonów argonu

Kierownik Projektu
Dr hab. Maria Kaniewska

Numer Projektu: 8 T11B 035 11

Wyznaczanie generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych w krzemie na podstawie charakterystyk elektrycznych diody z bramką

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Numer Projektu: 4156/B/T02/2008/34

Wyznaczenie rozkładu domieszek i swobodnych nośników w półprzewodnikowych strukturach niskowymiarowych oraz w materiałach i strukturach objętościowych.

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Wojciech Jung

Numer Projektu: 4 T11B 051 22

Wąskopasmowe lasery SCHSQW z InGaAs/GaAs na pasmo (lambda)=980nm

Kierownik Projektu
Mgr inż. Paweł Sajewicz

Numer Projektu: NR02 0025 06/2009

Zaawansowana fotodioda lawinowa InGaAs/InAlAs/InP monolitycznie zintegrowana z mikrooptyką refrakcyjna.

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: 3 T11B 062 30

Zaawansowana fotodioda lawinowa InGaAs/InAlAs/InP zintegrowana z monolityczną mikrosoczewką

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: PBZ-MNiSW-02/I/2007

Zaawansowane technologie dla półprzewodnikowej optoelektroniki podczerwieni.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 0155/R/T00/2009/09

Zaprojektowanie i wykonanie detektora promieniowania sub_TH-z działającego w oparciu o krzemowy tranzystor MOS

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski

Numer Projektu: 8 T11B 052 11

Zastosowanie cienkich warstw azotków i borków metali trudno topliwych w technologii kontaktów omowych na bazie złota do związków półprzewodnikowych III-V

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: UMO-2015/19/D/ST7/02736

Zastosowanie implantacji jonów w celu domieszkowania oraz wytworzenia obszarów o wysokiej rezystywności na potrzeby tranzystorów HEMT AlGaN/GaN

Kierownik Projektu
Dr Karolina Pągowska

Numer Projektu: 8 S501 049 04

Zastosowanie iniekcji i ekskluzji dziurowo-elektronowej plazmy w półprzewodnikach dla określania jej, czasu życia i rekombinacji powierzchniowej z wykorzystaniem detekcji promieniowania termicznego

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Stanisław Sikorski

Numer Projektu: UMO-2013/09/B/ST7/04203

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badań wpływu defektów strukturalnych na własności struktur SiC przyrządów półprzewodnikowych z węglika krzemu

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: N515 004 31/0303

Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej do pomiarów właściwości struktur półprzewodnikowych nowej generacji

Kierownik Projektu
Dr inż. Tomasz Gutt

Numer Projektu: PBS3/A6/21/2015

Zastosowanie nowej ultra-precyzyjnej metody pomiarowej do budowy kompaktowego czujnika mikroodchyleń kątowych oraz system stabilizacji kierunku wiązki światła emitowanej przez laser

Kierownik Projektu
Mgr inż. Maciej Węgrzecki

Numer Projektu: 3 T11B 045 27

Zastosowanie technik spektroskopowych z wykorzystaniem analizy furierowskiej do badań rezonatorów krawędziowych laserów półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Jan Muszalski

Numer Projektu: 4 T08A 034 23

Zbadanie mikrostruktury krzemu implantowanego wodorem Si:H, oraz helem Si:H, po wygrzaniu w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Andrzej Misiuk

Numer Projektu: 7 T08A 057 17

Zbadanie mikrostruktury krzemu wygrzewanego pod wysokiego ciśnieniem.

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Andrzej Misiuk

Numer Projektu: 8 T11B 072 19

Zbadanie wpływu jednorodnych naprężeń (wygrzewania pod zwiększonym ciśnieniem argonu) na strukturę i inne właściwości krzemu implantowanego tlenem, Si:O

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Andrzej Misiuk

Numer Projektu: 8 T11B 024 11

Zbadanie wpływu jednorodnych naprężeń na generację aglomeratów tlenowych w Cz-Si wykazujących aktywność elektryczną (donory termiczne i nowe donory)

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Andrzej Misiuk

Numer Projektu: 8 T11B 009 13

Zbadanie wpływu jednorodnych naprężeń wprowadzanych przez ciśnienie hydrostatyczne atmosfery gazowej przy wygrzewaniu Cz-Si na jego fotoluminescencję oraz fotoluminescencję otrzymanego z Cz-Si porowatego krzemu

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Andrzej Misiuk

Numer Projektu: UMO-2013/09/B/ST&/04218

Zbadanie zjawiska wtórnej elektroluminescencji w półprzewodnikowych strukturach kwantowych pobudzanych wiązką cząstek.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: 3 T10C 026 27

Zintegrowana mikrosystemowa Sonda krzemowa do badań własciwosci mechanicznych powierzchni w skali nanometrowej

Kierownik Projektu
Dr inż. Paweł Janus

Skip to content