Fundusze Strukturalne

Projekty zrealizowane

Program: PO IG

Centrum Nanofotoniki

Numer kontaktowy
PO IG 02.02.00-00-004/08
Osoba kontaktowa
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Strona domowa projektu
http://www.ite.waw.pl/centrumnanofotoniki/

Program: PO IG

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)

Numer kontaktowy
PO IG 01.03.01.-00-159/08
Osoba kontaktowa
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
Strona domowa projektu
http://www.ite.waw.pl/intechfun/

Program: PO IG

Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe (NANOBIOM)

Numer kontaktowy
PO IG 01.01.02-00-008/08
Osoba kontaktowa
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
Strona domowa projektu
http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/nanobiom-0-0.html

Program: PO IG

Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej (MNS DIAG)

Numer kontaktowy
PO IG 01.03.01.-00-014/08-00
Osoba kontaktowa
Dr inż. Piotr Grabiec
Strona domowa projektu
http://www.ite.waw.pl/mnsdiag/

Program: PO IG

Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki (MINTE)

Numer kontaktowy
POIG 02.01.00-14-081/09-00
Osoba kontaktowa
Dr inż. Piotr Grabiec

Program: PO IG

Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME)

Numer kontaktowy
POIG 01.01.02-00-108/09-00
Osoba kontaktowa
Dr hab. inż. Eliana Kamińska

Program: POIG

Optymalizacja termiczna kwantowych laserów kaskadowych poprzez komplementarne wykorzystanie technik termometrycznych

Numer kontaktowy
Pomost/2010-1/7
Osoba kontaktowa
Dr inż. Dorota Pierścińska

Program: VENTURES

Tranzystory HEMT AlGaN/GaN na podłożu krzemowym do zastosowań w elektronice mocy - modelowanie, konstrukcja i demonstrator

Numer kontaktowy
VENTURES/2013-11/9
Osoba kontaktowa
Dr inż. Andrzej Taube
Strona domowa projektu
http://www.ite.waw.pl/powerhemt/

Program: PO IG

Wsparcie finansowe ochrony własności przemysłowej w Instytucie Technologii Elektronowej

Numer kontaktowy
UDA-PO IG 01.03.02.-14-001/08-00
Osoba kontaktowa
Magdalena Jung
Strona domowa projektu
http://www.ite.waw.pl/owp/

Skip to content