Kontakt

Kie­row­nik Zakładu
Prof. dr hab. inż. Andrzej CZERWIŃSKI
Tele­fon: (22) 5487766, (22) 5487764
aczerwin@ite.waw.pl