Patenty

» 2018

 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Węgrzecki, T. Piotrowski, A. Panas, J. Bar, Z. Puzewicz, J. Noga, R. Czarnota, A. Nowakowski Nr patentu: 227855

» wróć

» 2017

 • Patent: Detektor termoelektryczny
  T. Piotrowski, C. Pochrybniak, M. Węgrzecki, P. Grabiec Nr patentu: 226624
 • Patent: Półprzewodnikowa matryca termoelektryczna
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 226662
 • Patent: Przyrząd termoelektryczny
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki, M. Zaborowski Nr patentu: 227425

» wróć

» 2016

 • Patent: Sposób wyznaczania absorpcji różnicowej podłoży półprzewodnikowych z cienkimi warstwami
  T. Piotrowski Nr patentu: 224196
 • Patent: Elektrodowy nanosensor biochemiczny oraz sposób wytwarzania elektrodowego nanosensora biochemicznego
  A. Łaszcz, W. Nogala, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 224489
 • Patent: Struktura do wytwarzania kontaktu omowego do podłoża z węglika krzemu typu n oraz sposób wytwarzania kontaktu omowego do podłoża z węglika krzemu typu n
  M. Wzorek Nr patentu: 224697

» wróć

» 2014

 • Patent: Głowica pomiarowa
  T. Piotrowski, M. Niemiec Nr patentu: 218101
 • Patent: Sposób wykrywania napromieniowania neutronami krzemu
  W. Jung, A. Misiuk, J. Bąk-Misiuk, B. Surma, C.A. Londos Nr patentu: 218404

» wróć

» 2013

 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników ładunku oraz urządzenie do pomiaru czasu życia nośników ładunku
  T. Piotrowski Nr patentu: 215719
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników ładunku w materiałach multikrystalicznych oraz urządzenie do pomiaru czasu życia nośników ładunku
  T. Piotrowski Nr patentu: 215722
 • Patent: Matryca modulowanych źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, T. Piotrowski, J. Pułtorak, M. Węgrzecki Nr patentu: 216727
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania termicznego
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216728
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania podczerwonego oraz matryca źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, W. Jung, T. Piotrowski, J. Pułtorak, S. Sikorski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216729
 • Patent: Sposób wykrywania napromieniowania krzemu elektronami
  J. Bąk-Misiuk, J. Felba, W. Jung, I.E. Megeła, A. Misiuk, M. Prujszczyk, B. Surma Nr patentu: 216858
 • Patent: Modulator podczerwieni oraz matryca modulatorów podczerwieni
  T. Piotrowski Nr patentu: 216902
 • Patent: Emiter obrazów w podczerwieni
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216991
 • Patent: Sposób jednoczesnego pomiaru jednorodności i parametrów rekombinacyjnych materiału półprzewodnikowego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
  T. Piotrowski, J. Świderski Nr patentu: 217033
 • Patent: Układ do testowania kamer termowizyjnych
  H. Polakowski, T. Piotrowski, T. Piątkowski, M. Węgrzecki, R. Dulski, P. Trzaskawka, J. Bareła Nr patentu: 217452
 • Patent: Kaseta do pasywacji chemicznej multikrystalicznych płytek krzemowych
  T. Piotrowski Nr patentu: Ru66662

» wróć

» 2012

 • Patent: Sposób zmniejszania zakłóceń biegu wiązki elektronowej w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego oraz osłona do zmniejszania tych zakłóceń
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu:
 • Patent: Sposób redukcji periodycznych zakłóceń obrazów rejestrowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 214141
 • Patent: Sposób określania udziału zakłóceń elektrycznych i zakłóceń magnetycznych w kolumnie skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 214184
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji powierzchniowej warstw nadzłączowych w optoelektronicznych strukturach półprzewodnikowych ze złączem p-n
  A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 214185
 • Patent: Sposób wyznaczania kształtu obiektu z obrazu wykonanego metodą skaningowej mikroskopii elektronowej
  M. Wzorek, A. Czerwiński, J. Kątcki Nr patentu: 214189

» wróć

» 2011

 • Patent: Sonda do pomiarów parametrów elektrycznych materiałów i struktur półprzewodnikowych
  T. Piotrowski, J. Remiszewska Nr patentu: 209313
 • Patent: Sposób wytwarzania bezdefektowej strefy przypowierzchniowej w płytkach i strukturach krzemowych
  T. Piotrowski Nr patentu: 209947
 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy typu n w płytce krzemowej typu p
  W. Jung, A. Misiuk, I.V. Antonova Nr patentu: 210683
 • Patent: Sposób pomiaru prądu wiązki elektronowej dla potrzeb ilościowej techniki prądu indukowanego wiązką elektronową
  A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 212254

» wróć

» 2010

 • Patent: Emiter wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej oraz sposób wytwarzania emitera wodoru na bazie monokrystalicznej struktury krzemowej
  A. Misiuk, A. Barcz, M. Prujszczyk Nr patentu: 206857
 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych z warstwą zagrzebaną
  A. Misiuk, I.V. Antonova, M. Prujszczyk Nr patentu: 206858
 • Patent: Sposób pomiaru rezystancji warstw półprzewodnikowych
  A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, J. Kątcki Nr patentu: 207939
 • Patent: Sposób wyznaczania indukcji pola magnetycznego obecnego w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego
  M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, J. Kątcki, Ł. Oskwarek, R. Rak Nr patentu: 208048

» wróć

» 2009

 • Patent: Przetwornik do pomiaru temperatury
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 203456
 • Patent: Sposób określania gradientu temperatury i temperatury w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 203921

» wróć

» 2008

 • Patent: Heterozłączowy przyrząd elektroluminescencyjny
  T. Piotrowski Nr patentu: 199322
 • Patent: Sposób modyfikacji naprężeń w strukturach półprzewodnikowych
  J. Adamczewska, J. Bąk-Misiuk, J. Domagała, J. Kaniewski, A. Misiuk, M. Prujszczyk, K. Regiński Nr patentu: 200102

» wróć

» 2007

 • Patent: Sposób pomiaru szybkości rekombinacji powierzchniowej w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 195313
 • Patent: Sposób pomiaru zmiany szerekości przerwy energetycznej w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 195372
 • Patent: Sposób pomiaru czasu życia nośników nadmiarowych ładunku w półprzewodnikach
  T. Piotrowski, S. Sikorski Nr patentu: 195380
 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących właściwości fotoluminescencyjne
  A. Misiuk, A. Kudła, A. Iller Nr patentu: 195965
 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących własności fotoluminescencyjne w zakresie widzialnym i nadfioletu
  A. Misiuk, A. Wnuk, K.S. Zhuravlev, I.V. Antonova, V.P. Popov Nr patentu: 196602

» wróć

» 2006

 • Patent: Sposób pomiaru rezystywności półprzewodników
  T. Piotrowski, K. Twarowski Nr patentu: 191572
 • Patent: Sposób wyznaczania składowych brzegowych prądu diody z bramką
  A. Czerwiński Nr patentu: 194130

» wróć

» 2005

 • Patent: Sposób wytwarzania struktury półprzewodnikowej
  A. Misiuk, J. Ratajczak, I.V. Antonova, V.P. Popov Nr patentu: 190953
 • Patent: Mikroprzenośnik wibracyjny
  J. Świderski, J. Kątcki Nr patentu: 191560

» wróć

» 2004

 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy typu p w płytce krzemowej typu n.
  W. Jung, I.V. Antonova, A. Misiuk Nr patentu: 187386

» wróć

» 2002

 • Patent: Sposób otrzymywania krzemu wykazującego właściwości fotoluminescencyjne w zakresie widzialnym
  A. Misiuk, G. Karwarz, N. Korsunskaya, B. Surma, M. Rozental Nr patentu: 183658
 • Patent: Sposób wyznaczania składowych pojemności i prądu złącza p-n
  A. Czerwiński Nr patentu: 185269

» wróć

» 2000

 • Patent: Sposób pomiaru rezystywności półprzewodników
  T. Piotrowski, K. Twarowski Nr patentu: 178989
 • Patent: Sposób wytwarzania termistorów z kobaltanów ziem rzadkich
  E. Kuźma, M. Prujszczyk Nr patentu: 179965

» wróć

» 1999

 • Patent: Sposób przyspieszonej zmiany rezystywności monokrystalicznego krzemu otrzymanego metodą Czochralskiego
  W. Jung, A. Misiuk Nr patentu: 176441
 • Patent: Sposób wyznaczania generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych
  A. Bąkowski, A. Czerwiński, D. Tomaszewski, J. Gibki Nr patentu: 176456

» wróć

» 1998

 • Patent: Sposób wytwarzania termistorów oskokowej zmianie rezystancji
  E. Kuźma, M. Prujszczyk Nr patentu: 175993

» wróć