Projekty krajowe

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: 8 T11B 045 12

Badania heterostruktur niedopasowanych ze związków półprzewodnikowych III-V

Kierownik Projektu
Mgr inż. Witold Rzodkiewicz

Numer Projektu: 8 T11B 038 15

Badanie doskonałości strukturalnej warstwy aktywnej płytek SOI

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 009 11

Badanie laserów półprzewodnikowych metodami mikroskopii elektronowej

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: N515 06 28 33

Badanie metodami mikroskopii elektronowej zmian zachodzących w strukturach metal - półprzewodnik w wyniku procesów termicznych.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 3 P408 004 05

Badanie propagacji nanosekundowych impulsów cieplnych w strukturach mezoskopowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 7 T11B 084 20

Badanie prądu upływności naroży złączy p-n

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: 0625/JP2/2011/71

Badanie wpływu reakcji metal-półprzewodnik na kontakty do węglika krzemu w celu opracowania metody uzyskiwania kontaktów omowych o niskiej rezystywności i jednorodnej mikrostrukturze.

Kierownik Projektu
Dr inż. Marek Wzorek

Numer Projektu: N515 088 433

Charakterystyka multikrystalicznego krzemu modyfikowanego procesami geterowania i pasywacji na potrzeby wytwarzania ogniw fotowoltaicznych.

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Tadeusz Piotrowski

Numer Projektu: 8 T11B 002 12

Dynamika i transport ciepła w nanostrukturach

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 8 T11B 064 19

Elektronomikroskopowe badania defektów struktury krystalicznej i geometrii obszarów aktywnych typu VCSEL

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 8 T11B 064 14

Elektronomikroskopowe badania elementów aktywnych przyrządów opartych na heterostrukturach ze związków półprzewodnikowych AIIIBV otrzymywanych metodą MBE

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 8 T11B 064 11

Elektronomikroskopowe badania heterostruktur związków półprzewodnikowych AIIIBV z In otrzymywanych metodą MBE dla kwantowych przyrządów transportowych i optoelektronicznych najnowszej generacji

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: Lider/26/196/L-3/11/NCBR/

Eliminacje zakłóceń skanowania w aparaturze technologiczno-badawczej wykorzystującej wiązkę elektronową lub jonową.

Kierownik Projektu
Dr inż. Mariusz Płuska

Numer Projektu: 8 T11B 049 12

Lokalizacja defektów w złączach p-n materiałów typowych oraz nowej generacji metodą pomiarów elektrycznych i badań strukturalnych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: 8 T11B 046 09

Modelowanie szybkich procesów termicznych (RTP) wywołanych impulsami laserowymi w niejednorodnych nanostrukturach

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: PBS2/A3/15/2013

Modyfikacja właściwości kwantowych laserów kaskadowych za pomocą technologii trawienia zogniskowaną wiązką jonową FIB (PROFIT)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: DEC-2017/01/X/ST7/01892

Nanostruktury do zastosowań termoelektrycznych wykonywane przy użyciu zogniskowanej wiązki jonów

Kierownik Projektu
Dr inż. Adam Łaszcz

Numer Projektu: 8 T11B 019 18

Opracowanie elektronomikroskopowych technik badania uszkodzeń w laserach półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Dr inż. Jacek Ratajczak

Numer Projektu: 8 8016 91 02

Opracowanie metody oceny geometrii i doskonałości struktury krystalicznej heterostruktur stosowanych w optoelektronice na przykładzie heterostruktur (AlGa)As i (InGa)(AsP) metodami mikroskopii elektronowej

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki

Numer Projektu: 8 T11B 047 17

Propagacja i tunelowanie fal termicznych w elektronicznych strukturach kwantowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 8 0116 91 01

Przyrządy CMOS, a defekty generowane w procesie technologicznym wytwarzania układów scalonych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 005 16

Teoretyczne i doświadczalne określenie brzegowego prądu dyfuzyjnego współczesnych złącz p-n

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński

Numer Projektu: 7 T11B 024 21

Termodynamiczne własności molekularnych nanostruktur elektronicznych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Numer Projektu: 8 T11B 035 11

Wyznaczanie generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych w krzemie na podstawie charakterystyk elektrycznych diody z bramką

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Numer Projektu: UMO-2013/09/B/ST&/04218

Zbadanie zjawiska wtórnej elektroluminescencji w półprzewodnikowych strukturach kwantowych pobudzanych wiązką cząstek.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński