Projekty EU

Projekty zrealizowane

Akronim: CEPHONA

Fizyka i technologia nanostruktur fotonicznych (Centrum doskonałości)

Numer kontraktu
G5MA-CT-2002-04061
Osoba kontaktowa
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Strona domowa projektu
http://www.ite.waw.pl/cephona/

Akronim: VERTIGO

Laserowe źródło promieniowania poczerwonego

Numer kontraktu
34692
Osoba kontaktowa
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Strona domowa projektu
http://www.2micron-laser.eu/

Akronim: WILD-EAST

Badania temperatury zwierciadeł i mechanizmów degradacji laserów półprzewodnikowych

Numer kontraktu
IST -1999-10787
Osoba kontaktowa
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Strona domowa projektu
http://www-g.eng.cam.ac.uk/photonic_comms/pages/Research/Projects/WILD.html