Projekty krajowe

Projekty w toku

Numer Projektu: UMO-2017/25/B/ST7/00437

Nowa konstrukcja półprzewodnikowego lasera dyskowego dla emisji w średniej podczerwieni

Kierownik Projektu
Dr hab. Jan Muszalski

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: 8 T11B 062 12

Analiza mechanizmu konkurencji między modami przestrzennymi w półprzewodnikowym laserze szerokokontaktowym

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Szymański

Numer Projektu: 8 T11B 002 16

Analiza mechanizmu powstawania modów bocznych w półprzewodnikowym laserze szeroko kontaktowym z niejednorodnie odbijającym zwierciadłem

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 3 T11B 008 29

Analiza procesów termicznych na powierzchni zwierciadeł laserów półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 5249/B/T02/2010/38

Analiza przestrzennego rozkładu natężenia pola w wiązce emitowanej przez kwantowe lasery kaskadowe

Kierownik Projektu
Dr hab. Kazimierz Regiński

Numer Projektu: 4 T11B 037 23

Analiza wzmacniacza w obszarze czynnym lasera półprzewodnikowego z pojedynczą lub wielokrotną studnią kwantową

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Szymański

Numer Projektu: 7 T11B 051 20

Badania kinetyki nanoszenia oraz własności mechanicznych i trybologicznych super sieci ceramicznych pod kątem zastosowania ich w mikroinżynierii krzemowej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Hanna Wrzesińska

Numer Projektu: 8 S501 037 04

Badania nad strukturą przestrzenną modów generowanych w półprzewodnikowych laserach szeroko-kontaktowych z modulowaną dobrocią rezonatora

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mroziewicz

Numer Projektu: 3 T11B 028 30

Badania nad technologią wytwarzania krawędziowych laserów półprzewodnikowych na pasmo 980 nm i wpływem defektów w strukturach epitaksjalnych na uzysk i końcowe parametry przyrządów

Kierownik Projektu
Dr hab. Kazimierz Regiński

Numer Projektu: 3 T11B 031 28

Badanie mechanizmów degradacji zwierciadeł w laserach półprzewodnikowych dużej mocy metodą przestrzennie rozdzielczej spektroskopii termoodbiciowej

Kierownik Projektu
Dr Tomasz Ochalski

Numer Projektu: UMO-2015/17/N/ST7/03936

Badanie nad technologią wzrostu struktur laserów kaskadowych InGaAs/AlGaAs/GaAs

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Gutowski

Numer Projektu: UMO-2013/11/B/ST7/04341

Badanie procesów relaksacji naprężeń w warstwach GaSb otrzymanych na podłożach GaAs metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Agata Jasik

Numer Projektu: UMO-2014/15/N/ST7/04742

Badanie warunków i konwersji częstotliwości w dwubarwnych przełączalnych laserach półprzewodnikowych z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej

Kierownik Projektu
Dr inż. Artur Broda

Numer Projektu: N515 003 31/0302

Badanie właściwości optycznych nanostruktur fotonicznych metodą mikrofotoluminescencji

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 7 T11B 029 21

Detektory podczerwieni z In(GaAl)As zintegrowane z mikrooptyką refrakcyjną

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: 4 T11B 015 25

Detektory podczerwieni z optyczną wnęką rezonansową na pasmo 1,55 mikrometra

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: 3 T11B 041 30

Dynamika procesów optyczno-termicznych w laserach półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mroziewicz

Numer Projektu: PBZ-MIN-009/T11/2003

Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej (Zad. 4.2, Zad. 6.3)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: PBS1/B3/2/2012

Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych (EDEN)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 056 08

Emitująca powierzchniowo dioda laserowa z pionowym rezonatorem (VCSEL) Zwiększenie sprawności energetycznej poprzez optymalizację konstrukcji i technologii z zastosowaniem wielostopniowej techniki MBE/LPE

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 037 11

Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) struktur z InGaAs niedopasowanych sieciowo do podłoża i ich zastosowanie w detektorach podczerwieni

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: 8 T11B 031 09

Galwanomagnetyczne metody charakteryzacji właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych stosowanych w przyrządach mikrofalowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 4 T11B 066 22

Heterozłączowy czujnik pola magnetycznego z In0,53Ga0,47As na podłożu InP wytworzony metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Dr Tomasz Przsławski

Numer Projektu: 8 T11B 048 17

Heterozłączowy detektor podczerwieni z InGaAlAs na podłożu z GaAs wytwarzany metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: DOB-BIO8/01/01/2016

Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni.

Kierownik Projektu
Dr inż. Kamil Pierściński

Numer Projektu: 8 0121 91 01

Inżynieria defektów w półprzewodnikach A III BIV

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: Lider/34/70/L-3/11/NCBR/2

Jednomodowe lasery kaskadowe do zastosowań w spektroskopii molekularnej

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Anna Szerling

Numer Projektu: 3 T11B 063 30

Kwantowe lasery kaskadowe z (In)(Al)(Ga)As: projektowanie i technologia epitaksji MBE heterostruktur modułów obszarów aktywnych

Kierownik Projektu
Dr hab. Kamil Kosiel

Numer Projektu: 8 T11B 011 09

Kwantowe struktury półprzewodnikowe dla celów optoelektroniki wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 039 10

Laser półprzewodnikowy z poziomą wnęką optyczną emitujący powierzchniowo

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Bohdan Mroziewicz

Numer Projektu: DOB1-6/1/PS/2014

Laserowe systemy broni skierowanej, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 7 T11B 021 21

Lasery dużej mocy i linijki laserowe z InGaAlAs/GaAs na pasmo 780-810nm

Kierownik Projektu
Dr inż. Mariusz Zbroszczyk

Numer Projektu: 8 T11B 027 11

Lasery półprzewodnikowe z kwantowym obszarem czynnym (QWL) i rozseparowanym ograniczeniem optycznym i elektrycznym wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: UMO-2015/17/B/ST7/04015

Mechanizmy degradacji kwantowych laserów kaskadowych: analiza, identyfikacja oraz zrozumienie ich podstaw fizycznych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 020 18

Mikrownęki półprzewodnikowe: technologia, właściwości fizyczne i zastosowania w optoelektronice

Kierownik Projektu
Dr hab. Jan Muszalski

Numer Projektu: 8 T11B 070 19

Modelowanie numeryczne laserów półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 8 T11B 049 09

Modelowanie rezystancji kontaktu omowego wyznaczanej metodami TLM i KELVINA uwzględniające wertykalną i lateralną penetrację metalizacji w heterostrukturze AlGaAs/GaAs i w kontaktach krzemowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 2 P03B 173 09

Modelowanie transportu nośników w półprzewodnikowych laserach z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej, przy uwzględnieniu nierównomiernego rozkładu temperatury wewnątrz struktury

Kierownik Projektu

Numer Projektu: UMO-2014/15/B/ST7/05258

Monolityczne lasery o emisji powierzchniowej na bazie GaN i GaAs

Kierownik Projektu
Dr inż. Anna Wójcik-Jedlińska

Numer Projektu: Lider/019/317/L-5/13/NCBR

Nowatorskie konstrukcje wnęki rezonansowej kwantowego lasera kaskadowego

Kierownik Projektu
Dr Maciej Sakowicz

Numer Projektu: 3 0200 91 01

Nowe metody charakteryzacji materiałów stosowanych w przyrządach mikroskopowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 0053/R/T00/2010/12

Opracowanie laserów kaskadowych do zastosowań w układach wykrywania śladowych ilości substancji gazowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: N515 360636

Opracowanie technologii wytwarzania heterostruktur dla laserów DW-VECSEL z AlGaAs/GaAs/InGaAs

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Agata Jasik

Numer Projektu: UMO-2015/19/N/ST7/01203

Polaryzacja promieniowania emitowanego przez kwantowe lasery kaskadowe

Kierownik Projektu
Dr inż. Emilia Pruszyńska-Karbownik

Numer Projektu: UMO-2013/09/D/ST7/03966

Pomiar, analiza i kontrola zjawisk fizycznych w laserach kaskadowych o dwóch optycznie sprzężonych wnękach.

Kierownik Projektu
Dr inż. Kamil Pierściński

Numer Projektu: NR02 0023 06/2009

Półprzewodnikowe lasery dyskowe dla zastosowań teleinformatycznych.

Kierownik Projektu
Dr hab. Jan Muszalski

Numer Projektu: 3 T11B 016 26

Półprzewodnikowy czujnik mikroprzepływów

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Jan Łysko

Numer Projektu: N515 013 32/0847

Spektroskopia optyczna struktur laserów kaskadowych.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: UMO-2012/07/D/ST7/02568

Symulacja, pomiar i kontrola rozkładu promieniowania w polu dalekim ze źródła THz

Kierownik Projektu
Dr Maciej Sakowicz

Numer Projektu: 8 T11B 007 12

Technologia MBE otrzymywania warstw wysokooporowego GaAs i jej zastosowanie w laserach półprzewodnikowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: N515 416034

Termografia odbiciowa laserów półprzewodnikowych i linijek laserów dużej mocy.

Kierownik Projektu
Dr inż. Dorota Pierścińska

Numer Projektu: 4 T11B 051 22

Wąskopasmowe lasery SCHSQW z InGaAs/GaAs na pasmo (lambda)=980nm

Kierownik Projektu
Mgr inż. Paweł Sajewicz

Numer Projektu: NR02 0025 06/2009

Zaawansowana fotodioda lawinowa InGaAs/InAlAs/InP monolitycznie zintegrowana z mikrooptyką refrakcyjna.

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: 3 T11B 062 30

Zaawansowana fotodioda lawinowa InGaAs/InAlAs/InP zintegrowana z monolityczną mikrosoczewką

Kierownik Projektu
Dr hab. Janusz Kaniewski

Numer Projektu: PBZ-MNiSW-02/I/2007

Zaawansowane technologie dla półprzewodnikowej optoelektroniki podczerwieni.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Maciej Bugajski

Numer Projektu: 3 T11B 045 27

Zastosowanie technik spektroskopowych z wykorzystaniem analizy furierowskiej do badań rezonatorów krawędziowych laserów półprzewodnikowych

Kierownik Projektu
Dr hab. Jan Muszalski