Kontakt

Kie­row­nik Zakładu
Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA
Tele­fon: 022 5487942, 022 5487944
Adres poczty elek­tro­nicz­nej: eliana@ite.waw.plSekre­ta­riat
Mgr Anna SZYNKA
Tele­fon: 022 5487944
Adres poczty elek­tro­nicz­nej: anna.szynka@ite.waw.pl