Osiągnięcia

Sensor gazów toksycznych oparty na zjawisku fotonapięcia powierzchniowego

czytaj opis

Przezroczyste tranzystory MESFET

czytaj opis