Pracownicy

Dr hab. Michał Borysiewicz

Dr hab. Michał Borysiewicz
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/209
Adiunkt
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-948
strona www zakładu

Mgr Krystyna Gołaszewska-Malec

Mgr Krystyna Gołaszewska-Malec
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/207
Specjalista Badawczo-Techniczny
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-949
strona www zakładu

Dr hab. inż. Marek Guziewicz

Dr hab. inż. Marek Guziewicz
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/111
Adiunkt
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-952
strona www zakładu

Dr hab. inż. Eliana Kamińska

Dr hab. inż. Eliana Kamińska
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/106
Profesor Instytutu
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-942, (22) 5487-944
strona www zakładu

Dr hab. Kamil Kosiel

Dr hab. Kamil Kosiel
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/210
Profesor Instytutu
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-790, (22) 5487-799
strona www zakładu

Mgr inż. Renata Kruszka

Mgr inż. Renata Kruszka
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/207
Specjalista Badawczo-Techniczny
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-949
strona www zakładu

Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/105
Profesor - Kierownik Zakładu
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-940
strona www zakładu

Dr hab. inż. Anna Szerling

Dr hab. inż. Anna Szerling
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/210
Profesor Instytutu
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-790
strona www zakładu

Zbigniew Szopniewski

 Zbigniew Szopniewski
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/104
Konstruktor
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-898
strona www zakładu

Dr inż. Marek Ekielski

Dr inż. Marek Ekielski
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/109
Adiunkt
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-943
strona www zakładu

Dr inż. Andrzej Taube

Dr inż. Andrzej Taube
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/110
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-946
strona www zakładu

Dr Maciej Kozubal

Dr Maciej Kozubal
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/1
Inżynier
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-961
strona www zakładu

Dr inż. Jakub Kaczmarski

Dr inż. Jakub Kaczmarski
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/209
Adiunkt
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-948
strona www zakładu

Dr Karolina Pągowska

Dr Karolina Pągowska
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/1
Adiunkt
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-961
strona www zakładu

Mgr Anna Szynka

Mgr Anna Szynka
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/107
Specjalista administracyjno-ekonomiczny
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-944
strona www zakładu

Mgr inż. Monika Masłyk

Mgr inż. Monika Masłyk
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/108
Inżynier
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-875
strona www zakładu

Mgr Małgorzata Rzeplińska

Mgr Małgorzata Rzeplińska
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/107
Specjalista administracyjno-ekonomiczny
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-944
strona www zakładu

Mgr inż. Maciej Kamiński

Mgr inż. Maciej Kamiński
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/108
Inżynier
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-875
strona www zakładu

Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska

Dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/108
Adiunkt
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-875
strona www zakładu

Paweł Kwaśny

 Paweł Kwaśny
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/108
Stażysta
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-779
strona www zakładu

Elżbieta Kałamajska

 Elżbieta Kałamajska
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/211
Stażysta
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-928
strona www zakładu

Inż. Paulina Rychlicka

Inż. Paulina Rychlicka
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: IV/211
Stażysta
Zakład Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych

telefon: (22) 5487-928
strona www zakładu